Kết quả World Cup đêm nay - Cập nhật kq World Cup 2022 chính xác nhất

Kết quả World Cup 2022. Cập nhật và theo dõi kq World Cup hôm nay tại 2GON.NET nhanh chóng và chính xác nhất

bongdanet

kết quả bóng đá World Cup

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
18/12 22:00
World Cup
FT
2-2
0.96 0:0 0.96
17/12 22:00
World Cup
FT
2-1
0.59 0:0 1.49
15/12 02:00
World Cup
FT
2-0
0.51 0:0 1.69
14/12 02:00
World Cup
FT
3-0
0.64 0:0 1.38
11/12 02:00
World Cup
FT
Anh Anh
1-2
0.97 0:0 0.95
10/12 22:00
World Cup
FT
1-0
0.28 1/4:0 2.63
10/12 02:00
World Cup
FT
2-2
1.25 0:0 0.72
09/12 22:00
World Cup
FT
0-0
3.33 0:0 0.22
07/12 02:00
World Cup
FT
6-1
0.50 0:0 1.72
06/12 22:00
World Cup
FT
0-0
2.38 0:0 0.34
06/12 02:00
World Cup
FT
4-1
0.38 0:0 2.17
05/12 22:00
World Cup
FT
1-1
1.47 0:0 0.60
05/12 02:00
World Cup
FT
Anh Anh
3-0
0.42 0:0 2.00
04/12 22:00
World Cup
FT
3-1
0.44 0:0 1.92
04/12 02:00
World Cup
FT
2-1
0.23 0:0 3.22
03/12 22:00
World Cup
FT
3-1
0.58 0:0 1.51
03/12 02:00
World Cup
FT
2-3
1.20 0:0 0.75
03/12 02:00
World Cup
FT
1-0
0.44 1/4:0 1.85
02/12 22:00
World Cup
FT
2-1
1.75 0:0 0.49
02/12 22:00
World Cup
FT
0-2
1.47 0:0 0.60
02/12 02:00
World Cup
FT
2-4
0.32 1/4:0 2.50
02/12 02:00
World Cup
FT
2-1
2.43 0:0 0.33
01/12 22:00
World Cup
FT
0-0
1.00 0:0 0.92
01/12 22:00
World Cup
FT
1-2
1.05 0:0 0.87
01/12 02:00
World Cup
FT
1-2
0.32 1/4:0 2.50
01/12 02:00
World Cup
FT
0-2
0.25 1/4:0 3.03
30/11 22:00
World Cup
FT
1-0
1.61 0:0 0.54
30/11 22:00
World Cup
FT
1-0
3.57 0:0 0.20
30/11 02:00
World Cup
FT
0-3
Anh Anh
2.50 0:0 0.32
30/11 02:00
World Cup
FT
0-1
1.44 0:0 0.61
29/11 22:00
World Cup
FT
1-2
1.03 0:0 0.89
29/11 22:00
World Cup
FT
2-0
0.32 0:0 2.50
29/11 02:00
World Cup
FT
2-0
0.65 0:0 1.36
28/11 22:59
World Cup
FT
1-0
0.33 0:0 2.43
28/11 20:00
World Cup
FT
2-3
0.62 0:0 1.42
28/11 17:00
World Cup
FT
3-3
1.88 0:0 0.45
28/11 02:00
World Cup
FT
1-1
0.92 0:0 1.00
27/11 22:59
World Cup
FT
4-1
0.66 0:0 1.35
27/11 20:00
World Cup
FT
0-2
0.51 0:0 1.69
27/11 17:00
World Cup
FT
0-1
0.27 0:0 2.85
27/11 02:00
World Cup
FT
2-0
0.34 0:0 2.38
26/11 22:59
World Cup
FT
2-1
0.46 0:0 1.85
26/11 20:00
World Cup
FT
2-0
0.48 0:0 1.78
26/11 17:00
World Cup
FT
0-1
0.78 0:0 1.16
26/11 02:00
World Cup
FT
Anh Anh
0-0
0.34 0:0 2.38
25/11 22:59
World Cup
FT
1-1
0.53 0:0 1.63
25/11 20:00
World Cup
FT
1-3
1.63 0:0 0.53
25/11 17:00
World Cup
FT
0-2
1.81 0:0 0.45
25/11 02:00
World Cup
FT
2-0
2.38 0:1/4 0.34
24/11 22:59
World Cup
FT
3-2
0.36 0:0 2.27
24/11 20:00
World Cup
FT
0-0
0.46 0:0 1.85
24/11 17:00
World Cup
FT
1-0
0.43 0:0 1.96
24/11 02:00
World Cup
FT
1-0
0.71 0:0 1.26
23/11 22:59
World Cup
FT
7-0
0.15 0:0 4.34
23/11 20:00
World Cup
FT
1-2
0.45 0:0 1.88
23/11 17:00
World Cup
FT
0-0
1.66 0:0 0.52
23/11 02:00
World Cup
FT
4-1
0.15 0:0 4.34
22/11 22:59
World Cup
FT
0-0
0.62 0:0 1.42
22/11 20:00
World Cup
FT
0-0
0.28 0:0 2.77
22/11 17:00
World Cup
FT
1-2
2.85 0:1/4 0.27

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
18/12 22:00
World Cup
FT
2-2
0.96 0:0 0.96
17/12 22:00
World Cup
FT
2-1
0.59 0:0 1.49
15/12 02:00
World Cup
FT
2-0
0.51 0:0 1.69
14/12 02:00
World Cup
FT
3-0
0.64 0:0 1.38
11/12 02:00
World Cup
FT
Anh Anh
1-2
0.97 0:0 0.95
10/12 22:00
World Cup
FT
1-0
0.28 1/4:0 2.63
10/12 02:00
World Cup
FT
2-2
1.25 0:0 0.72
09/12 22:00
World Cup
FT
0-0
3.33 0:0 0.22
07/12 02:00
World Cup
FT
6-1
0.50 0:0 1.72
06/12 22:00
World Cup
FT
0-0
2.38 0:0 0.34
06/12 02:00
World Cup
FT
4-1
0.38 0:0 2.17
05/12 22:00
World Cup
FT
1-1
1.47 0:0 0.60
05/12 02:00
World Cup
FT
Anh Anh
3-0
0.42 0:0 2.00
04/12 22:00
World Cup
FT
3-1
0.44 0:0 1.92
04/12 02:00
World Cup
FT
2-1
0.23 0:0 3.22
03/12 22:00
World Cup
FT
3-1
0.58 0:0 1.51
03/12 02:00
World Cup
FT
2-3
1.20 0:0 0.75
03/12 02:00
World Cup
FT
1-0
0.44 1/4:0 1.85
02/12 22:00
World Cup
FT
2-1
1.75 0:0 0.49
02/12 22:00
World Cup
FT
0-2
1.47 0:0 0.60
02/12 02:00
World Cup
FT
2-4
0.32 1/4:0 2.50
02/12 02:00
World Cup
FT
2-1
2.43 0:0 0.33
01/12 22:00
World Cup
FT
0-0
1.00 0:0 0.92
01/12 22:00
World Cup
FT
1-2
1.05 0:0 0.87
01/12 02:00
World Cup
FT
1-2
0.32 1/4:0 2.50
01/12 02:00
World Cup
FT
0-2
0.25 1/4:0 3.03
30/11 22:00
World Cup
FT
1-0
1.61 0:0 0.54
30/11 22:00
World Cup
FT
1-0
3.57 0:0 0.20
30/11 02:00
World Cup
FT
0-3
Anh Anh
2.50 0:0 0.32
30/11 02:00
World Cup
FT
0-1
1.44 0:0 0.61
29/11 22:00
World Cup
FT
1-2
1.03 0:0 0.89
29/11 22:00
World Cup
FT
2-0
0.32 0:0 2.50
29/11 02:00
World Cup
FT
2-0
0.65 0:0 1.36
28/11 22:59
World Cup
FT
1-0
0.33 0:0 2.43
28/11 20:00
World Cup
FT
2-3
0.62 0:0 1.42
28/11 17:00
World Cup
FT
3-3
1.88 0:0 0.45
28/11 02:00
World Cup
FT
1-1
0.92 0:0 1.00
27/11 22:59
World Cup
FT
4-1
0.66 0:0 1.35
27/11 20:00
World Cup
FT
0-2
0.51 0:0 1.69
27/11 17:00
World Cup
FT
0-1
0.27 0:0 2.85
27/11 02:00
World Cup
FT
2-0
0.34 0:0 2.38
26/11 22:59
World Cup
FT
2-1
0.46 0:0 1.85
26/11 20:00
World Cup
FT
2-0
0.48 0:0 1.78
26/11 17:00
World Cup
FT
0-1
0.78 0:0 1.16
26/11 02:00
World Cup
FT
Anh Anh
0-0
0.34 0:0 2.38
25/11 22:59
World Cup
FT
1-1
0.53 0:0 1.63
25/11 20:00
World Cup
FT
1-3
1.63 0:0 0.53
25/11 17:00
World Cup
FT
0-2
1.81 0:0 0.45
25/11 02:00
World Cup
FT
2-0
2.38 0:1/4 0.34
24/11 22:59
World Cup
FT
3-2
0.36 0:0 2.27
24/11 20:00
World Cup
FT
0-0
0.46 0:0 1.85
24/11 17:00
World Cup
FT
1-0
0.43 0:0 1.96
24/11 02:00
World Cup
FT
1-0
0.71 0:0 1.26
23/11 22:59
World Cup
FT
7-0
0.15 0:0 4.34
23/11 20:00
World Cup
FT
1-2
0.45 0:0 1.88
23/11 17:00
World Cup
FT
0-0
1.66 0:0 0.52
23/11 02:00
World Cup
FT
4-1
0.15 0:0 4.34
22/11 22:59
World Cup
FT
0-0
0.62 0:0 1.42
22/11 20:00
World Cup
FT
0-0
0.28 0:0 2.77
22/11 17:00
World Cup
FT
1-2
2.85 0:1/4 0.27

Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trở lại với sự tham gia của 32 đội tuyển quốc gia hàng đầu và 64 trận cầu hấp dẫn. Mời quý độc giả theo dõi kết quả World Cup 2022 nhanh chóng và chính xác nhất tại 2Gon.net. Bên cạnh đó KQBD của các giải đấu hấp dẫn khác cũng luôn được cập nhật đầy đủ tới các fan hâm mộ bóng đá.

Thể thức thi đấu VCK World Cup 2022

Vòng chúng kết World Cup 2022 như thường lệ sẽ được chia ra thành vòng bảng và vòng loại trực tiếp với thể thức thi đấu khác nhau. Vòng bảng sẽ chính thức khởi tranh từ 20/11 bằng trận mở màn giữa Qatar Ecuado và kết thúc vào 3/12. Tiếp đó, lượt trận đấu loại trực tiếp sẽ bắt đầu từ 4/12 đến hết 18/12/2022.

Vòng bảng

Kết quả World Cup hôm nay chính xác nhất
Kết quả World Cup hôm nay chính xác nhất

Sau khi kết thúc vòng loại tại các khu vực, 32 đội bóng xuất sắc nhất sẽ tham dự vòng bảng của vòng chung kết World Cup 2022. Tùy theo kết quả thi đấu ở vòng loại mà các đội sẽ được chia thành các nhóm khác nhau và được bốc thăm chia đều vào các bảng đấu. 

32 đội tuyển được chia thành 8 bảng, mỗi nhóm 4 đội. Trong đó, mỗi đội sẽ có 3 lượt thi đấu với các đối thủ trong bảng đấu. Mỗi trận đấu của vòng bảng sẽ chỉ diễn ra trong 90 phút thi đấu và kết quả World Cup lúc này sẽ được quy đổi thành điểm số.

Kết thúc loạt trận vòng bảng, 2 đội có điểm số cao nhất bảng sẽ giành được tấm vé đi tiếp đến knock out của mùa giải. Trong trường hợp các đội bằng điểm nhau thì sẽ dùng đến các tiêu chí phụ để quyết định vị trí trong bảng xếp hạng.

Vòng knock-out

Sau khi kết thúc vòng bảng, 16 đội có thành tích thi đấu tốt nhất sẽ tham gia đấu loại trực tiếp theo nhánh đấu có sẵn. 

Các trận đấu vòng knock out sẽ chỉ diễn ra trong 1 lượt trận. Kết quả của trận đối đầu trực tiếp giữa 2 đội sẽ quyết định đội tiến vào vòng tiếp theo. Sau 90 phút thi đấu chính thức, nếu 2 đội tuyển cùng có kết quả hòa sẽ tiến hành thi đấu thêm 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Loạt sút luân lưu sẽ là phương án cuối cùng để phân định thắng bại giữa các đội bóng.

Ưu điểm khi xem kết quả World cup 2022 tại 2GON

Xem Kq bd World Cup nhanh chóng

Nếu bạn muốn tìm một trang web cập nhật kết quả World Cup 2022 nhanh chóng thì 2Gon.net chính là một lựa chọn lý tưởng.

kq World Cup 2022 được nhiều người hâm mộ quan tâm tìm kiếm
kq World Cup 2022 được nhiều người hâm mộ quan tâm tìm kiếm

Kqdb World Cup đêm nay tại 2Gon.net luôn được cập nhật theo thời gian thực. Nếu không có thời gian để theo dõi toàn bộ diễn biến của trận đấu, bảng kq bd World Cup sẽ giúp quý độc giả nắm được diễn biến tỷ số trên sân đấu. Bên cạnh đó các thông tin như thời gian ghi bàn, cầu thủ ghi bàn, cầu thủ kiến tạo cũng được hiển thị đầy đủ trên bảng kết quả.

Không chỉ theo dõi được kết quả World Cup 2022 của những trận đấu diễn ra trong hôm nay, các fan bóng đá còn có thể lựa chọn xem kết quả của đội bóng mình quan tâm ở những vòng đấu trước cũng như giai đoạn vòng loại của từng khu vực.

Bảng kết quả World Cup hiện đại, chi tiết 

Với tông màu chủ đạo là cam và trắng, giao diện bảng kq World Cup 2022 tại 2GON đem lại cho độc giả truy cập sự hiện đại, đẹp mắt. Cùng với đó, bố cục các thông tin trong trang được thiết kế một cách hợp lý, rõ ràng. 

Truy cập bảng kqbd World Cup hôm nay, người hâm mộ có thể theo dõi đầy đủ các thông số liên quan đến trận đấu như thời gian diễn ra, trận đấu thuộc giải nào, đội chủ nhà, đội khách cũng như tỉ lệ kèo của trận đấu đó. Điều này giúp cho độc giả có thẻ theo dõi tổng quan trận đấu không chỉ riêng kết quả tỷ số mà còn nắm được các thông tin liên quan bên lề.

Đa dạng các giải đấu

Một ưu điểm khác khi bạn truy cập 2Gon để xem kết quả bóng đá đó là luôn cập nhật da dạng các giải đấu. Từ kết quả của các giải đấu hàng đầu thế giới như KQ Champions League, kết quả bóng đá NHA, kết quả La Liga, kết quả Ligue 1,... cho đến kqbd của các giải đấu khu vực như kết quả AFF cup, kết quả AFC cup cũng được hiển thị chi tiết và đầy đủ bên cạnh kết quả bóng đá World Cup.

Xem kết quả bóng đá World Cup 2022 đầy đủ tại 2Gon
Xem kết quả bóng đá World Cup 2022 đầy đủ tại 2Gon

Xem kq World Cup 2022 tại một số kênh khác

Bên cạnh 2Gon.net, livescore hay Mạng xã hội cũng là những địa chỉ mà người hâm mộ bóng đá có thể tìm kiếm thông tin về kqbd World Cup nhanh chóng.

Theo dõi KQBD World Cup 2022 trên Livescore.com

Livescore.com là địa chỉ quen thuộc và được các fan hâm mộ bóng đá yêu thích lựa chọn đẻ xem kqbd World Cup hôm nay. Tại đây cập nhật chi tiết về tỷ số bóng đá của các giải đấu thế giới và khu vực trong đó có kết quả bd World Cup 2022. 

Khi truy cập website, người hâm mộ còn có thể theo dõi kết quả của các môn thể thao hấp dẫn khác như tenis, bóng rổ, bóng chuyền,....

Cập nhật kết quả bóng đá World Cup Trên MXH

Bên cạnh các trang web thể thao, mạng xã hội cũng là một lựa chọn hợp lý dành cho các fan hâm mộ bóng đá. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Twitter hay Instagram đều có lượng người dùng rất lớn và thông tin về giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới cũng sẽ được người dùng đang tải nhanh chóng. Bên cạnh, người hâm mộ còn có thể tìm kiếm và tham gia các hội nhóm bóng đá để cập nhật thông tin kết quả trận đấu của đội bóng mình yêu thích cũng như bàn luận, trao đổi ý kiến với nhau sau trận đấu.

Tuy nhiên, thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng và có thể không chính xác, độc gia nên lựa chọn các địa chỉ uy tín để cập nhật thông tin kết quả World Cup 2022 chuẩn xác như các Fanpage chính thống của giải hay trang chủ của các Đội tuyển tham gia giải đấu.

Mời quý độc giả truy cập 2Gon.net để cập nhật chi tiết về kết quả World Cup 2022, kqbd World Cup hôm nay cũng như kết quả các giải đấu hấp dẫn khác một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Back to top