Kết quả C1 hôm nay - Theo dõi KQ C1 2024 mới nhất

Kết quả C1 hôm nay. Theo dõi KQ C1 nhanh chóng và chính xác nhất

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/02 03:00
UEFA CL
FT
1-0
1.88 0:0 0.45
22/02 03:00
UEFA CL
FT
1-1
0.86 0:0 1.06
21/02 03:00
UEFA CL
FT
1-1
6.66 0:1/4 0.07
21/02 03:00
UEFA CL
FT
1-0
0.50 0:0 1.72
15/02 03:00
UEFA CL
FT
PSG PSG
2-0
0.64 0:0 1.38
15/02 03:00
UEFA CL
FT
1-0
0.86 0:0 1.04
14/02 03:00
UEFA CL
FT
1-3
1.85 0:0 0.46
14/02 03:00
UEFA CL
FT
0-1
6.25 0:1/4 0.08
14/12 03:00
UEFA CL
FT
1-2
1.42 0:0 0.62
14/12 03:00
UEFA CL
FT
2-1
1.69 0:0 0.51
14/12 03:00
UEFA CL
FT
3-2
1.88 0:0 0.45
14/12 03:00
UEFA CL
FT
2-0
0.61 0:0 1.44
14/12 03:00
UEFA CL
FT
5-3
0.59 0:0 1.49
14/12 03:00
UEFA CL
FT
1-1
PSG PSG
1.38 0:0 0.64
14/12 00:45
UEFA CL
FT
2-3
1.09 3/4:0 0.85
14/12 00:45
UEFA CL
FT
2-1
0.92 0:1 3/4 1.02
13/12 03:00
UEFA CL
FT
2-0
0.90 0:0 1.02
13/12 03:00
UEFA CL
FT
0-0
0.51 0:0 1.69
13/12 03:00
UEFA CL
FT
2-3
1.08 0:0 0.84
13/12 03:00
UEFA CL
FT
0-1
1.20 0:0 0.75
13/12 03:00
UEFA CL
FT
1-0
0.15 1/4:0 4.00
13/12 03:00
UEFA CL
FT
1-3
1.16 0:0 0.78
13/12 00:45
UEFA CL
FT
1-1
1.28 0:0 0.70
13/12 00:45
UEFA CL
FT
2-1
0.92 0:0 1.00
30/11 03:00
UEFA CL
FT
4-2
0.52 0:0 1.66
30/11 03:00
UEFA CL
FT
0-0
4.76 0:1/4 0.13
30/11 03:00
UEFA CL
FT
6-0
0.27 0:0 2.85
30/11 03:00
UEFA CL
FT
3-3
1.81 0:0 0.45
30/11 03:00
UEFA CL
FT
0-0
0.13 0:0 4.76
30/11 03:00
UEFA CL
FT
1-1
1.40 0:0 0.61
30/11 00:45
UEFA CL
FT
3-3
1.33 0:0 0.67
30/11 00:45
UEFA CL
FT
2-3
2.22 0:0 0.35
29/11 03:00
UEFA CL
FT
1-3
0.64 0:0 1.38
29/11 03:00
UEFA CL
FT
2-1
0.64 0:0 1.38
29/11 03:00
UEFA CL
FT
PSG PSG
1-1
0.19 0:0 3.70
29/11 03:00
UEFA CL
FT
2-0
0.94 0:0 0.98
29/11 03:00
UEFA CL
FT
1-3
0.72 0:0 1.25
29/11 03:00
UEFA CL
FT
3-2
0.47 0:0 1.81
29/11 00:45
UEFA CL
FT
2-0
0.52 0:0 1.66
29/11 00:45
UEFA CL
FT
1-0
0.65 0:0 1.36
09/11 03:00
UEFA CL
FT
4-3
0.80 0:0 1.11
09/11 03:00
UEFA CL
FT
2-0
0.34 0:0 2.38
09/11 03:00
UEFA CL
FT
1-0
4.34 0:1/4 0.13
09/11 03:00
UEFA CL
FT
0-1
1.17 0:0 0.77
09/11 03:00
UEFA CL
FT
3-0
0.29 0:0 2.70
09/11 03:00
UEFA CL
FT
2-1
0.34 0:0 2.38
09/11 00:45
UEFA CL
FT
3-1
0.50 0:0 1.72
09/11 00:45
UEFA CL
FT
1-1
0.24 0:0 3.12
08/11 03:00
UEFA CL
FT
2-1
PSG PSG
1.66 0:0 0.52
08/11 03:00
UEFA CL
FT
3-0
5.00 0:1/4 0.10
08/11 03:00
UEFA CL
FT
1-0
1.20 0:0 0.75
08/11 03:00
UEFA CL
FT
6-0
0.17 0:0 3.70
08/11 03:00
UEFA CL
FT
1-2
1.51 0:0 0.58
08/11 03:00
UEFA CL
FT
2-0
0.36 0:0 2.17
08/11 00:45
UEFA CL
FT
1-0
2.38 0:0 0.34
08/11 00:45
UEFA CL
FT
2-0
0.93 0:0 0.99
26/10 02:00
UEFA CL
FT
1-4
1.33 0:0 0.67
26/10 02:00
UEFA CL
FT
1-3
3.22 0:0 0.23
26/10 02:00
UEFA CL
FT
PSG PSG
3-0
0.64 0:0 1.38
26/10 02:00
UEFA CL
FT
0-1
0.49 0:0 1.75
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu mùa bóng 2024 của các CLB Cúp C1 châu Âu sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top