Kết quả bóng đá Cúp nữ Châu Á hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp nữ Châu Á 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp nữ Châu Á nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp nữ Châu Á

Chọn Mùa Giải
Cúp nữ Châu Á
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
17/07 18:30
AFFWC
FT
3-0
0.61 0:0 1.29
17/07 15:00
AFFWC
FT
4-3
2.17 0:0 0.30
15/07 19:00
AFFWC
FT
0-4
1.00 0:0 0.84
15/07 15:00
AFFWC
FT
2-0
0.62 0:0 1.28
13/07 18:00
AFFWC
FT
4-0
0.27 0:0 2.12
13/07 18:00
AFFWC
FT
3-1
3.70 0:1/4 0.07
12/07 18:00
AFFWC
FT
6-0
1.20 0:1/4 0.67
12/07 18:00
AFFWC
FT
0-2
0.59 0:0 1.33
12/07 18:00
AFFWC
FT
1-0
0.81 0:0 1.03
11/07 18:30
AFFWC
FT
0-6
0.60 1/4:0 1.31
11/07 15:25
AFFWC
FT
3-1
0.92 0:1/4 0.92
10/07 18:00
AFFWC
FT
0-4
0.40 1/4:0 1.78
10/07 18:00
AFFWC
FT
4-1
2.17 0:1/4 0.30
10/07 15:00
AFFWC
FT
1-4
0.55 1/4:0 1.40
09/07 18:00
AFFWC
FT
5-0
1.36 0:1/4 0.57
09/07 15:00
AFFWC
FT
3-0
0.32 0:0 2.08
08/07 18:10
AFFWC
FT
0-4
2.38 0:0 0.26
08/07 18:00
AFFWC
FT
3-0
0.33 0:0 2.04
08/07 15:00
AFFWC
FT
4-0
2.77 0:1/4 0.20
07/07 18:00
AFFWC
FT
0-3
0.12 1/4:0 3.57
07/07 15:00
AFFWC
FT
2-0
0.26 0:0 2.38
06/07 18:00
AFFWC
FT
1-1
1.35 0:0 0.58
06/07 18:00
AFFWC
FT
7-0
2.17 0:1/4 0.30
06/07 15:00
AFFWC
FT
2-2
0.91 0:0 0.93
05/07 18:00
AFFWC
FT
1-1
0.70 0:0 1.16
05/07 15:00
AFFWC
FT
0-7
04/07 18:00
AFFWC
FT
1-0
0.32 1/4:0 2.08
04/07 18:00
AFFWC
FT
0-4
0.35 1/4:0 1.96
04/07 15:00
AFFWC
FT
0-0
1.36 0:0 0.57

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
17/07 18:30
AFFWC
FT
3-0
0.61 0:0 1.29
17/07 15:00
AFFWC
FT
4-3
2.17 0:0 0.30
15/07 19:00
AFFWC
FT
0-4
1.00 0:0 0.84
15/07 15:00
AFFWC
FT
2-0
0.62 0:0 1.28
13/07 18:00
AFFWC
FT
4-0
0.27 0:0 2.12
13/07 18:00
AFFWC
FT
3-1
3.70 0:1/4 0.07
12/07 18:00
AFFWC
FT
6-0
1.20 0:1/4 0.67
12/07 18:00
AFFWC
FT
0-2
0.59 0:0 1.33
12/07 18:00
AFFWC
FT
1-0
0.81 0:0 1.03
11/07 18:30
AFFWC
FT
0-6
0.60 1/4:0 1.31
11/07 15:25
AFFWC
FT
3-1
0.92 0:1/4 0.92
10/07 18:00
AFFWC
FT
0-4
0.40 1/4:0 1.78
10/07 18:00
AFFWC
FT
4-1
2.17 0:1/4 0.30
10/07 15:00
AFFWC
FT
1-4
0.55 1/4:0 1.40
09/07 18:00
AFFWC
FT
5-0
1.36 0:1/4 0.57
09/07 15:00
AFFWC
FT
3-0
0.32 0:0 2.08
08/07 18:10
AFFWC
FT
0-4
2.38 0:0 0.26
08/07 18:00
AFFWC
FT
3-0
0.33 0:0 2.04
08/07 15:00
AFFWC
FT
4-0
2.77 0:1/4 0.20
07/07 18:00
AFFWC
FT
0-3
0.12 1/4:0 3.57
07/07 15:00
AFFWC
FT
2-0
0.26 0:0 2.38
06/07 18:00
AFFWC
FT
1-1
1.35 0:0 0.58
06/07 18:00
AFFWC
FT
7-0
2.17 0:1/4 0.30
06/07 15:00
AFFWC
FT
2-2
0.91 0:0 0.93
05/07 18:00
AFFWC
FT
1-1
0.70 0:0 1.16
05/07 15:00
AFFWC
FT
0-7
04/07 18:00
AFFWC
FT
1-0
0.32 1/4:0 2.08
04/07 18:00
AFFWC
FT
0-4
0.35 1/4:0 1.96
04/07 15:00
AFFWC
FT
0-0
1.36 0:0 0.57
Kết quả bóng đá Cúp nữ Châu Á mùa bóng 2024 của các CLB Cúp nữ Châu Á sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top