Kết quả bóng đá Wales Challenge Cup hôm nay - KQBĐ Wales Challenge Cup 2023

kết quả bóng đá Wales Challenge Cup

Chọn Mùa Giải
Wales Challenge Cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
28/01 19:45
WAL CLC
FT
0-0
0.04 1/4:0 5.00
26/11 20:00
WAL CLC
FT
2-0
2.00 0:1/4 0.38
26/11 20:00
WAL CLC
FT
2-0
0.55 0:0 1.38
20/10 01:45
WAL CLC
FT
0-3
0.28 1/4:0 2.55
19/10 01:45
WAL CLC
FT
4-0
2.10 0:1/4 0.35
19/10 01:45
WAL CLC
FT
2-0
2.10 0:1/4 0.35
19/10 01:45
WAL CLC
FT
2-1
1.30 0:0 0.60
22/09 01:45
WAL CLC
FT
1-3
0.80 0:0 1.04
21/09 01:45
WAL CLC
FT
1-2
1.85 0:1/4 0.40
21/09 01:45
WAL CLC
FT
2-2
0.45 0:0 1.63
21/09 01:45
WAL CLC
FT
1-4
1.38 0:0 0.56
21/09 01:45
WAL CLC
FT
2-0
0.93 1 1/4:0 0.91
21/09 01:45
WAL CLC
FT
1-1
1.60 0:0 0.48
21/09 01:45
WAL CLC
FT
1-0
0.23 0:0 3.00
21/09 01:45
WAL CLC
FT
2-2
0.77 0:1 1.07
10/08 01:45
WAL CLC
FT
1-1
1.03 0:0 0.78
07/08 20:30
WAL CLC
FT
1-6
1.25 0:0 0.63
07/08 20:30
WAL CLC
FT
2-1
0.99 0:0 0.85
07/08 19:30
WAL CLC
FT
2-1
0.28 1/4:0 2.55
06/08 20:35
WAL CLC
FT
2-1
1.20 0:0 0.65
06/08 20:30
WAL CLC
FT
0-5
1.08 0:0 0.73
06/08 20:30
WAL CLC
FT
1-6
2.45 0:0 0.30
06/08 20:30
WAL CLC
FT
2-0
0.48 0:0 1.60
06/08 20:30
WAL CLC
FT
0-1
06/08 20:30
WAL CLC
FT
1-1
2.00 0:0 0.38
06/08 20:30
WAL CLC
FT
2-1
2.45 0:1/4 0.30
06/08 02:00
WAL CLC
FT
4-2
06/08 01:45
WAL CLC
FT
0-1
1.50 0:0 0.50
06/08 01:45
WAL CLC
FT
0-1
0.85 0:0 0.95
06/08 01:30
WAL CLC
FT
5-2
0.68 0:0 1.15
26/07 01:30
WAL CLC
FT
3-2
0.70 0:1 1/4 1.06
24/07 20:30
WAL CLC
FT
1-0
0.90 0:0 0.90
23/07 20:30
WAL CLC
FT
1-6
1.43 0:0 0.53
23/07 20:30
WAL CLC
FT
0-2
0.28 1/4:0 2.55
23/07 20:30
WAL CLC
FT
0-2
1.25 0:0 0.63
23/07 20:30
WAL CLC
FT
1-1
1.10 0:0 0.70
23/07 20:30
WAL CLC
FT
1-2
0.95 0:0 0.85
23/07 20:30
WAL CLC
FT
2-3
1.68 0:0 0.45
23/07 20:30
WAL CLC
FT
1-2
0.78 0:0 1.03
23/07 01:45
WAL CLC
FT
4-1
0.38 0:0 2.00
23/07 01:45
WAL CLC
FT
1-1
0.63 0:0 1.25
23/07 01:40
WAL CLC
FT
3-3
0.53 0:0 1.43
23/07 01:30
WAL CLC
FT
4-1
0.63 0:0 1.25
23/07 01:30
WAL CLC
FT
0-1
0.95 0:0 0.85
Kết quả bóng đá Wales Challenge Cup mùa bóng 2023 của các CLB Wales Challenge Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top