Kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Xứ Wales hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Xứ Wales 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Liên Đoàn Xứ Wales nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Xứ Wales

Chọn Mùa Giải
Cúp Liên Đoàn Xứ Wales
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
21/01 00:30
WAL CLC
FT
5-1
2.32 0:1/4 0.21
10/01 02:45
WAL CLC
FT
0-2
0.98 2 3/4:0 0.80
04/01 02:45
WAL CLC
FT
0-0
5.26 0:1/4 0.03
20/12 02:45
WAL CLC
FT
1-0
0.40 0:0 1.42
26/10 01:45
WAL CLC
FT
1-1
0.55 0:0 1.40
25/10 01:45
WAL CLC
FT
9-0
1.18 0:1/2 0.67
24/10 01:45
WAL CLC
FT
6-0
0.85 0:1/4 0.95
04/10 01:45
WAL CLC
FT
2-2
0.90 1 3/4:0 0.93
20/09 02:00
WAL CLC
FT
0-1
1.20 0:0 0.65
20/09 01:45
WAL CLC
FT
4-1
0.83 0:1/4 0.95
20/09 01:45
WAL CLC
FT
1-0
0.20 1/4:0 3.40
20/09 01:30
WAL CLC
FT
1-1
0.17 0:0 4.00
20/09 01:30
WAL CLC
FT
0-4
1.95 0:0 0.38
20/09 01:30
WAL CLC
FT
0-1
1.30 0:0 0.60
20/09 01:30
WAL CLC
FT
0-1
0.55 0:0 1.38
06/08 20:30
WAL CLC
FT
0-4
0.43 1/4:0 1.32
05/08 22:59
WAL CLC
FT
1-1
0.90 0:1 1/2 0.79
05/08 20:30
WAL CLC
FT
1-2
0.56 0:0 1.25
05/08 20:30
WAL CLC
FT
2-2
0.78 1/4:0 0.91
05/08 20:30
WAL CLC
FT
3-0
0.78 0:1/2 0.92
05/08 20:30
WAL CLC
FT
2-1
0.32 0:0 1.78
05/08 20:30
WAL CLC
FT
3-1
05/08 20:30
WAL CLC
FT
0-3
0.90 1 1/4:0 0.79
05/08 20:30
WAL CLC
FT
5-0
0.92 0:1 0.78
05/08 20:30
WAL CLC
FT
0-3
0.97 0:0 0.82
05/08 01:45
WAL CLC
FT
1-1
0.21 0:0 2.42
05/08 01:45
WAL CLC
FT
2-2
0.31 0:0 1.76
05/08 01:30
WAL CLC
FT
1-4
2.09 0:0 0.25
05/08 01:30
WAL CLC
FT
1-1
1.20 0:0 0.47
05/08 01:30
WAL CLC
FT
0-4
2.70 0:0 0.18
05/08 01:30
WAL CLC
FT
3-1
0.86 0:0 0.67
26/07 01:45
WAL CLC
FT
0-2
1.67 0:0 0.33
22/07 20:30
WAL CLC
FT
1-2
0.92 3/4:0 0.82
22/07 20:30
WAL CLC
FT
2-2
0.83 0:1/4 0.93
22/07 20:30
WAL CLC
FT
0-4
0.88 1 1/2:0 0.88
22/07 20:30
WAL CLC
FT
2-3
22/07 20:30
WAL CLC
FT
2-1
0.87 0:1/2 0.87
22/07 20:30
WAL CLC
FT
1-3
22/07 20:30
WAL CLC
FT
4-2
0.79 0:1 1/4 0.98
22/07 01:30
WAL CLC
FT
1-0
0.61 0:0 1.23
22/07 01:30
WAL CLC
FT
3-2
5.02 0:1/4 0.02
22/07 01:30
WAL CLC
FT
2-2
0.82 0:0 0.92
22/07 01:30
WAL CLC
FT
0-2
0.46 0:0 1.59
22/07 00:45
WAL CLC
FT
0-1
0.85 0:0 0.90
22/07 00:30
WAL CLC
FT
1-3
2.10 0:1 0.32

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
21/01 00:30
WAL CLC
FT
5-1
2.32 0:1/4 0.21
10/01 02:45
WAL CLC
FT
0-2
0.98 2 3/4:0 0.80
04/01 02:45
WAL CLC
FT
0-0
5.26 0:1/4 0.03
20/12 02:45
WAL CLC
FT
1-0
0.40 0:0 1.42
26/10 01:45
WAL CLC
FT
1-1
0.55 0:0 1.40
25/10 01:45
WAL CLC
FT
9-0
1.18 0:1/2 0.67
24/10 01:45
WAL CLC
FT
6-0
0.85 0:1/4 0.95
04/10 01:45
WAL CLC
FT
2-2
0.90 1 3/4:0 0.93
20/09 02:00
WAL CLC
FT
0-1
1.20 0:0 0.65
20/09 01:45
WAL CLC
FT
4-1
0.83 0:1/4 0.95
20/09 01:45
WAL CLC
FT
1-0
0.20 1/4:0 3.40
20/09 01:30
WAL CLC
FT
1-1
0.17 0:0 4.00
20/09 01:30
WAL CLC
FT
0-4
1.95 0:0 0.38
20/09 01:30
WAL CLC
FT
0-1
1.30 0:0 0.60
20/09 01:30
WAL CLC
FT
0-1
0.55 0:0 1.38
06/08 20:30
WAL CLC
FT
0-4
0.43 1/4:0 1.32
05/08 22:59
WAL CLC
FT
1-1
0.90 0:1 1/2 0.79
05/08 20:30
WAL CLC
FT
1-2
0.56 0:0 1.25
05/08 20:30
WAL CLC
FT
2-2
0.78 1/4:0 0.91
05/08 20:30
WAL CLC
FT
3-0
0.78 0:1/2 0.92
05/08 20:30
WAL CLC
FT
2-1
0.32 0:0 1.78
05/08 20:30
WAL CLC
FT
3-1
05/08 20:30
WAL CLC
FT
0-3
0.90 1 1/4:0 0.79
05/08 20:30
WAL CLC
FT
5-0
0.92 0:1 0.78
05/08 20:30
WAL CLC
FT
0-3
0.97 0:0 0.82
05/08 01:45
WAL CLC
FT
1-1
0.21 0:0 2.42
05/08 01:45
WAL CLC
FT
2-2
0.31 0:0 1.76
05/08 01:30
WAL CLC
FT
1-4
2.09 0:0 0.25
05/08 01:30
WAL CLC
FT
1-1
1.20 0:0 0.47
05/08 01:30
WAL CLC
FT
0-4
2.70 0:0 0.18
05/08 01:30
WAL CLC
FT
3-1
0.86 0:0 0.67
26/07 01:45
WAL CLC
FT
0-2
1.67 0:0 0.33
22/07 20:30
WAL CLC
FT
1-2
0.92 3/4:0 0.82
22/07 20:30
WAL CLC
FT
2-2
0.83 0:1/4 0.93
22/07 20:30
WAL CLC
FT
0-4
0.88 1 1/2:0 0.88
22/07 20:30
WAL CLC
FT
2-3
22/07 20:30
WAL CLC
FT
2-1
0.87 0:1/2 0.87
22/07 20:30
WAL CLC
FT
1-3
22/07 20:30
WAL CLC
FT
4-2
0.79 0:1 1/4 0.98
22/07 01:30
WAL CLC
FT
1-0
0.61 0:0 1.23
22/07 01:30
WAL CLC
FT
3-2
5.02 0:1/4 0.02
22/07 01:30
WAL CLC
FT
2-2
0.82 0:0 0.92
22/07 01:30
WAL CLC
FT
0-2
0.46 0:0 1.59
22/07 00:45
WAL CLC
FT
0-1
0.85 0:0 0.90
22/07 00:30
WAL CLC
FT
1-3
2.10 0:1 0.32
Kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Xứ Wales mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Liên Đoàn Xứ Wales sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top