Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á hôm nay

Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Vòng loại World Cup Châu Á nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á

Chọn Mùa Giải
Vòng loại World Cup Châu Á
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
12/06 01:00
FIFA WCQL
FT
2-2
0.28 0:0 2.27
12/06 01:00
FIFA WCQL
FT
3-1
0.57 0:0 1.36
12/06 01:00
FIFA WCQL
FT
1-2
0.33 0:0 2.04
12/06 00:00
FIFA WCQL
FT
UAE UAE
1-1
0.48 0:0 1.56
12/06 00:00
FIFA WCQL
FT
0-0
0.30 0:0 2.17
11/06 22:59
FIFA WCQL
FT
1-1
0.34 0:0 2.00
11/06 22:59
FIFA WCQL
FT
4-0
3.22 0:1/4 0.15
11/06 22:45
FIFA WCQL
FT
2-1
0.51 0:0 1.49
11/06 22:45
FIFA WCQL
FT
1-0
3.44 0:1/4 0.13
11/06 22:00
FIFA WCQL
FT
0-0
0.88 0:1/2 0.96
11/06 22:00
FIFA WCQL
FT
3-0
3.57 0:1/4 0.12
11/06 20:00
FIFA WCQL
FT
3-1
2.94 0:1/4 0.18
11/06 20:00
FIFA WCQL
FT
4-1
1.01 0:3 0.83
11/06 19:30
FIFA WCQL
FT
2-0
0.14 0:0 3.33
11/06 19:30
FIFA WCQL
FT
3-1
0.05 0:0 4.76
11/06 19:10
FIFA WCQL
FT
5-0
0.17 0:0 3.03
11/06 18:00
FIFA WCQL
FT
1-0
0.16 0:0 3.12
11/06 17:10
FIFA WCQL
FT
5-0
0.21 0:0 2.70
07/06 00:30
FIFA WCQL
FT
3-0
0.61 0:0 1.29
07/06 00:30
FIFA WCQL
FT
0-0
0.11 0:0 3.70
06/06 22:59
FIFA WCQL
FT
0-4
UAE UAE
2.22 0:0 0.29
06/06 22:59
FIFA WCQL
FT
0-0
2.56 0:0 0.29
06/06 22:59
FIFA WCQL
FT
0-0
0.49 0:0 1.69
06/06 22:30
FIFA WCQL
FT
0-3
0.20 1/4:0 2.77
06/06 22:00
FIFA WCQL
FT
1-1
4.54 0:1/4 0.12
06/06 21:30
FIFA WCQL
FT
3-1
0.17 0:0 3.03
06/06 20:30
FIFA WCQL
FT
0-0
1.02 0:0 0.82
06/06 20:00
FIFA WCQL
FT
1-0
0.84 0:0 1.00
06/06 19:10
FIFA WCQL
FT
0-5
0.25 1/4:0 2.43
06/06 19:00
FIFA WCQL
FT
0-7
2.94 0:0 0.18
06/06 19:00
FIFA WCQL
FT
1-1
0.69 0:0 1.26
06/06 19:00
FIFA WCQL
FT
3-2
0.35 0:0 2.22
06/06 19:00
FIFA WCQL
FT
2-4
0.10 1/4:0 3.84
06/06 18:00
FIFA WCQL
FT
0-3
0.19 1/4:0 3.44
06/06 17:45
FIFA WCQL
FT
0-2
0.17 1/4:0 3.03
06/06 16:00
FIFA WCQL
FT
0-2
1.42 0:0 0.60
27/03 02:00
FIFA WCQL
FT
1-2
1.25 0:0 0.64
27/03 02:00
FIFA WCQL
FT
3-0
3.57 0:1/4 0.12
27/03 02:00
FIFA WCQL
FT
7-0
1.78 0:1/4 0.40
27/03 02:00
FIFA WCQL
FT
0-3
UAE UAE
1.96 0:0 0.35
27/03 02:00
FIFA WCQL
FT
7-0
1.04 0:1/4 0.80
26/03 22:00
FIFA WCQL
FT
1-1
1.56 0:0 0.48
26/03 22:00
FIFA WCQL
FT
0-1
0.20 1/4:0 2.77
26/03 21:30
FIFA WCQL
FT
3-0
0.14 0:0 3.33
26/03 21:00
FIFA WCQL
FT
0-2
0.98 0:0 0.86
26/03 21:00
FIFA WCQL
FT
5-1
0.19 0:0 2.85
26/03 20:30
FIFA WCQL
FT
1-2
0.34 0:0 2.00
26/03 19:30
FIFA WCQL
FT
0-3
2.27 0:0 0.28
26/03 19:00
FIFA WCQL
FT
4-1
0.82 0:0 1.02
26/03 19:00
FIFA WCQL
FT
0-3
5.88 0:1/4 0.07
26/03 18:00
FIFA WCQL
FT
0-5
2.94 0:0 0.18
26/03 16:30
FIFA WCQL
FT
0-1
1.53 0:0 0.49
26/03 15:45
FIFA WCQL
FT
0-5
3.12 0:0 0.16
26/03 15:00
FIFA WCQL
FT
0-3
22/03 02:00
FIFA WCQL
FT
1-0
0.38 0:0 1.85
22/03 02:00
FIFA WCQL
FT
0-5
2.50 0:0 0.24
22/03 02:00
FIFA WCQL
FT
0-0
1.66 0:0 0.44
22/03 02:00
FIFA WCQL
FT
1-0
3.12 0:1/4 0.16
22/03 01:30
FIFA WCQL
FT
3-0
0.16 0:0 3.12
22/03 01:30
FIFA WCQL
FT
5-0
0.19 0:0 2.85

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
12/06 01:00
FIFA WCQL
FT
2-2
0.28 0:0 2.27
12/06 01:00
FIFA WCQL
FT
3-1
0.57 0:0 1.36
12/06 01:00
FIFA WCQL
FT
1-2
0.33 0:0 2.04
12/06 00:00
FIFA WCQL
FT
UAE UAE
1-1
0.48 0:0 1.56
12/06 00:00
FIFA WCQL
FT
0-0
0.30 0:0 2.17
11/06 22:59
FIFA WCQL
FT
1-1
0.34 0:0 2.00
11/06 22:59
FIFA WCQL
FT
4-0
3.22 0:1/4 0.15
11/06 22:45
FIFA WCQL
FT
2-1
0.51 0:0 1.49
11/06 22:45
FIFA WCQL
FT
1-0
3.44 0:1/4 0.13
11/06 22:00
FIFA WCQL
FT
0-0
0.88 0:1/2 0.96
11/06 22:00
FIFA WCQL
FT
3-0
3.57 0:1/4 0.12
11/06 20:00
FIFA WCQL
FT
3-1
2.94 0:1/4 0.18
11/06 20:00
FIFA WCQL
FT
4-1
1.01 0:3 0.83
11/06 19:30
FIFA WCQL
FT
2-0
0.14 0:0 3.33
11/06 19:30
FIFA WCQL
FT
3-1
0.05 0:0 4.76
11/06 19:10
FIFA WCQL
FT
5-0
0.17 0:0 3.03
11/06 18:00
FIFA WCQL
FT
1-0
0.16 0:0 3.12
11/06 17:10
FIFA WCQL
FT
5-0
0.21 0:0 2.70
07/06 00:30
FIFA WCQL
FT
3-0
0.61 0:0 1.29
07/06 00:30
FIFA WCQL
FT
0-0
0.11 0:0 3.70
06/06 22:59
FIFA WCQL
FT
0-4
UAE UAE
2.22 0:0 0.29
06/06 22:59
FIFA WCQL
FT
0-0
2.56 0:0 0.29
06/06 22:59
FIFA WCQL
FT
0-0
0.49 0:0 1.69
06/06 22:30
FIFA WCQL
FT
0-3
0.20 1/4:0 2.77
06/06 22:00
FIFA WCQL
FT
1-1
4.54 0:1/4 0.12
06/06 21:30
FIFA WCQL
FT
3-1
0.17 0:0 3.03
06/06 20:30
FIFA WCQL
FT
0-0
1.02 0:0 0.82
06/06 20:00
FIFA WCQL
FT
1-0
0.84 0:0 1.00
06/06 19:10
FIFA WCQL
FT
0-5
0.25 1/4:0 2.43
06/06 19:00
FIFA WCQL
FT
0-7
2.94 0:0 0.18
06/06 19:00
FIFA WCQL
FT
1-1
0.69 0:0 1.26
06/06 19:00
FIFA WCQL
FT
3-2
0.35 0:0 2.22
06/06 19:00
FIFA WCQL
FT
2-4
0.10 1/4:0 3.84
06/06 18:00
FIFA WCQL
FT
0-3
0.19 1/4:0 3.44
06/06 17:45
FIFA WCQL
FT
0-2
0.17 1/4:0 3.03
06/06 16:00
FIFA WCQL
FT
0-2
1.42 0:0 0.60
27/03 02:00
FIFA WCQL
FT
1-2
1.25 0:0 0.64
27/03 02:00
FIFA WCQL
FT
3-0
3.57 0:1/4 0.12
27/03 02:00
FIFA WCQL
FT
7-0
1.78 0:1/4 0.40
27/03 02:00
FIFA WCQL
FT
0-3
UAE UAE
1.96 0:0 0.35
27/03 02:00
FIFA WCQL
FT
7-0
1.04 0:1/4 0.80
26/03 22:00
FIFA WCQL
FT
1-1
1.56 0:0 0.48
26/03 22:00
FIFA WCQL
FT
0-1
0.20 1/4:0 2.77
26/03 21:30
FIFA WCQL
FT
3-0
0.14 0:0 3.33
26/03 21:00
FIFA WCQL
FT
0-2
0.98 0:0 0.86
26/03 21:00
FIFA WCQL
FT
5-1
0.19 0:0 2.85
26/03 20:30
FIFA WCQL
FT
1-2
0.34 0:0 2.00
26/03 19:30
FIFA WCQL
FT
0-3
2.27 0:0 0.28
26/03 19:00
FIFA WCQL
FT
4-1
0.82 0:0 1.02
26/03 19:00
FIFA WCQL
FT
0-3
5.88 0:1/4 0.07
26/03 18:00
FIFA WCQL
FT
0-5
2.94 0:0 0.18
26/03 16:30
FIFA WCQL
FT
0-1
1.53 0:0 0.49
26/03 15:45
FIFA WCQL
FT
0-5
3.12 0:0 0.16
26/03 15:00
FIFA WCQL
FT
0-3
22/03 02:00
FIFA WCQL
FT
1-0
0.38 0:0 1.85
22/03 02:00
FIFA WCQL
FT
0-5
2.50 0:0 0.24
22/03 02:00
FIFA WCQL
FT
0-0
1.66 0:0 0.44
22/03 02:00
FIFA WCQL
FT
1-0
3.12 0:1/4 0.16
22/03 01:30
FIFA WCQL
FT
3-0
0.16 0:0 3.12
22/03 01:30
FIFA WCQL
FT
5-0
0.19 0:0 2.85
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á mùa bóng 2024 của các CLB Vòng loại World Cup Châu Á sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top