Kết quả bóng đá UEFA Euro Futsal hôm nay

Kết quả bóng đá UEFA Euro Futsal 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số UEFA Euro Futsal nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá UEFA Euro Futsal

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
06/02 23:30
UFC
FT
4-2
0.54 0:0 1.28
06/02 20:30
UFC
FT
4-1
0.57 0:0 1.23
01/02 02:00
UFC
FT
3-5
0.61 0:0 1.17
31/01 22:59
UFC
FT
3-2
0.79 0:1 0.97
29/01 02:30
UFC
FT
0-1
0.96 1/2:0 0.80
29/01 02:30
UFC
FT
2-3
0.73 0:0 1.03
28/01 23:30
UFC
FT
1-2
0.84 0:1/2 0.92
28/01 23:30
UFC
FT
4-1
0.91 0:1 0.85
27/01 02:30
UFC
FT
2-2
0.83 0:2 0.93
26/01 23:30
UFC
FT
1-2
0.71 1 1/2:0 1.05
26/01 02:30
UFC
FT
2-2
0.80 0:0 0.96
25/01 02:30
UFC
FT
2-6
0.82 1 1/2:0 0.94
24/01 23:30
UFC
FT
2-2
0.98 0:1 0.78
23/01 23:30
UFC
FT
4-1
22/01 02:30
UFC
FT
1-3
0.70 1/2:0 1.06
21/01 23:30
UFC
FT
7-1
0.68 0:2 1/2 1.08
20/01 23:30
UFC
FT
4-4
0.80 0:1/2 0.96
20/01 02:30
UFC
FT
3-2
0.77 1 :0 0.99
19/01 23:30
UFC
FT
2-4
0.63 1/2:0 1.14
15/04 00:00
UFC
FT
4-0
15/04 00:00
UFC
FT
5-1
13/04 00:30
UFC
FT
1-7
09/04 21:00
UFC
FT
3-2

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
06/02 23:30
UFC
FT
4-2
0.54 0:0 1.28
06/02 20:30
UFC
FT
4-1
0.57 0:0 1.23
01/02 02:00
UFC
FT
3-5
0.61 0:0 1.17
31/01 22:59
UFC
FT
3-2
0.79 0:1 0.97
29/01 02:30
UFC
FT
0-1
0.96 1/2:0 0.80
29/01 02:30
UFC
FT
2-3
0.73 0:0 1.03
28/01 23:30
UFC
FT
1-2
0.84 0:1/2 0.92
28/01 23:30
UFC
FT
4-1
0.91 0:1 0.85
27/01 02:30
UFC
FT
2-2
0.83 0:2 0.93
26/01 23:30
UFC
FT
1-2
0.71 1 1/2:0 1.05
26/01 02:30
UFC
FT
2-2
0.80 0:0 0.96
25/01 02:30
UFC
FT
2-6
0.82 1 1/2:0 0.94
24/01 23:30
UFC
FT
2-2
0.98 0:1 0.78
23/01 23:30
UFC
FT
4-1
22/01 02:30
UFC
FT
1-3
0.70 1/2:0 1.06
21/01 23:30
UFC
FT
7-1
0.68 0:2 1/2 1.08
20/01 23:30
UFC
FT
4-4
0.80 0:1/2 0.96
20/01 02:30
UFC
FT
3-2
0.77 1 :0 0.99
19/01 23:30
UFC
FT
2-4
0.63 1/2:0 1.14
15/04 00:00
UFC
FT
4-0
15/04 00:00
UFC
FT
5-1
13/04 00:30
UFC
FT
1-7
09/04 21:00
UFC
FT
3-2
Kết quả bóng đá UEFA Euro Futsal mùa bóng 2024 của các CLB UEFA Euro Futsal sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top