Kết quả bóng đá World Cup nữ Play-offs hôm nay

Kết quả bóng đá World Cup nữ Play-offs 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số World Cup nữ Play-offs nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá World Cup nữ Play-offs

Chọn Mùa Giải
World Cup nữ Play-offs
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
19/07 09:10
WWCQ CONC
FT
1-0
0.24 0:0 2.08
19/07 06:00
WWCQ CONC
FT
0-0
0.59 0:0 1.33
15/07 09:00
WWCQ CONC
FT
3-0
3.12 0:1/4 0.08
15/07 06:00
WWCQ CONC
FT
3-0
2.00 0:1/4 0.26
12/07 09:00
WWCQ CONC
FT
1-0
2.70 0:1/4 0.13
12/07 09:00
WWCQ CONC
FT
4-0
0.49 0:0 1.36
12/07 06:00
WWCQ CONC
FT
1-0
0.27 0:0 2.32
12/07 06:00
WWCQ CONC
FT
2-0
2.63 0:1/4 0.22
09/07 09:00
WWCQ CONC
FT
0-1
0.26 1/4:0 2.38
09/07 06:00
WWCQ CONC
FT
0-4
0.13 1/4:0 3.44
08/07 09:00
WWCQ CONC
FT
3-0
0.59 0:0 1.33
08/07 06:00
WWCQ CONC
FT
0-5
0.26 1/4:0 2.00
06/07 09:00
WWCQ CONC
FT
6-0
1.66 0:1/4 0.44
06/07 06:00
WWCQ CONC
FT
3-0
0.50 0:0 1.51
05/07 09:00
WWCQ CONC
FT
0-1
0.22 0:0 2.17
05/07 06:00
WWCQ CONC
FT
3-0
0.67 0:5 1/4 1.09

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
19/07 09:10
WWCQ CONC
FT
1-0
0.24 0:0 2.08
19/07 06:00
WWCQ CONC
FT
0-0
0.59 0:0 1.33
15/07 09:00
WWCQ CONC
FT
3-0
3.12 0:1/4 0.08
15/07 06:00
WWCQ CONC
FT
3-0
2.00 0:1/4 0.26
12/07 09:00
WWCQ CONC
FT
1-0
2.70 0:1/4 0.13
12/07 09:00
WWCQ CONC
FT
4-0
0.49 0:0 1.36
12/07 06:00
WWCQ CONC
FT
1-0
0.27 0:0 2.32
12/07 06:00
WWCQ CONC
FT
2-0
2.63 0:1/4 0.22
09/07 09:00
WWCQ CONC
FT
0-1
0.26 1/4:0 2.38
09/07 06:00
WWCQ CONC
FT
0-4
0.13 1/4:0 3.44
08/07 09:00
WWCQ CONC
FT
3-0
0.59 0:0 1.33
08/07 06:00
WWCQ CONC
FT
0-5
0.26 1/4:0 2.00
06/07 09:00
WWCQ CONC
FT
6-0
1.66 0:1/4 0.44
06/07 06:00
WWCQ CONC
FT
3-0
0.50 0:0 1.51
05/07 09:00
WWCQ CONC
FT
0-1
0.22 0:0 2.17
05/07 06:00
WWCQ CONC
FT
3-0
0.67 0:5 1/4 1.09
Kết quả bóng đá World Cup nữ Play-offs mùa bóng 2024 của các CLB World Cup nữ Play-offs sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top