Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup CONCACAF hôm nay

Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup CONCACAF 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Vòng loại World Cup CONCACAF nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Vòng loại World Cup CONCACAF

Chọn Mùa Giải
Vòng loại World Cup CONCACAF
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
12/06 07:00
WCPCA
FT
4-0
2.77 0:1/4 0.20
12/06 07:00
WCPCA
FT
8-0
1.49 0:1/4 0.51
12/06 05:00
WCPCA
FT
3-1
0.10 0:0 3.84
12/06 03:00
WCPCA
FT
1-0
0.14 0:0 3.33
12/06 02:00
WCPCA
FT
2-2
0.24 0:0 2.50
10/06 08:00
WCPCA
FT
1-3
4.76 0:0 0.05
10/06 06:00
WCPCA
FT
1-6
1.72 0:0 0.42
10/06 04:00
WCPCA
FT
0-3
2.22 0:0 0.29
10/06 04:00
WCPCA
FT
1-3
0.46 1/4:0 1.61
10/06 02:00
WCPCA
FT
2-3
2.22 0:0 0.29
10/06 02:00
WCPCA
FT
1-3
1.33 0:0 0.59
09/06 09:00
WCPCA
FT
1-0
2.50 0:0 0.24
09/06 07:00
WCPCA
FT
0-2
2.63 0:0 0.22
09/06 07:00
WCPCA
FT
0-4
2.00 0:0 0.34
09/06 04:30
WCPCA
FT
1-7
2.17 0:0 0.30
09/06 02:30
WCPCA
FT
0-4
0.12 1/4:0 3.57
09/06 02:00
WCPCA
FT
0-3
0.26 1/4:0 2.38
07/06 09:30
WCPCA
FT
4-0
2.77 0:1/4 0.20
07/06 09:30
WCPCA
FT
0-0
0.26 0:0 2.38
07/06 07:30
WCPCA
FT
3-1
0.17 0:0 3.03
07/06 07:30
WCPCA
FT
2-0
0.38 0:0 1.85
07/06 04:00
WCPCA
FT
2-1
0.10 0:0 3.84
07/06 03:30
WCPCA
FT
1-0
0.24 0:0 2.50
06/06 09:00
WCPCA
FT
4-1
0.28 0:0 2.27
06/06 09:00
WCPCA
FT
6-0
2.17 0:1/4 0.30
06/06 06:30
WCPCA
FT
4-1
1.66 0:1/4 0.44
06/06 06:30
WCPCA
FT
2-2
0.24 0:0 2.50
06/06 04:00
WCPCA
FT
4-1
0.24 0:0 2.50
06/06 02:00
WCPCA
FT
1-1
1.61 0:0 0.46
27/03 06:00
WCPCA
FT
1-1
27/03 02:00
WCPCA
FT
0-0
23/03 04:10
WCPCA
FT
1-1
23/03 02:00
WCPCA
FT
0-0

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
12/06 07:00
WCPCA
FT
4-0
2.77 0:1/4 0.20
12/06 07:00
WCPCA
FT
8-0
1.49 0:1/4 0.51
12/06 05:00
WCPCA
FT
3-1
0.10 0:0 3.84
12/06 03:00
WCPCA
FT
1-0
0.14 0:0 3.33
12/06 02:00
WCPCA
FT
2-2
0.24 0:0 2.50
10/06 08:00
WCPCA
FT
1-3
4.76 0:0 0.05
10/06 06:00
WCPCA
FT
1-6
1.72 0:0 0.42
10/06 04:00
WCPCA
FT
0-3
2.22 0:0 0.29
10/06 04:00
WCPCA
FT
1-3
0.46 1/4:0 1.61
10/06 02:00
WCPCA
FT
2-3
2.22 0:0 0.29
10/06 02:00
WCPCA
FT
1-3
1.33 0:0 0.59
09/06 09:00
WCPCA
FT
1-0
2.50 0:0 0.24
09/06 07:00
WCPCA
FT
0-2
2.63 0:0 0.22
09/06 07:00
WCPCA
FT
0-4
2.00 0:0 0.34
09/06 04:30
WCPCA
FT
1-7
2.17 0:0 0.30
09/06 02:30
WCPCA
FT
0-4
0.12 1/4:0 3.57
09/06 02:00
WCPCA
FT
0-3
0.26 1/4:0 2.38
07/06 09:30
WCPCA
FT
4-0
2.77 0:1/4 0.20
07/06 09:30
WCPCA
FT
0-0
0.26 0:0 2.38
07/06 07:30
WCPCA
FT
3-1
0.17 0:0 3.03
07/06 07:30
WCPCA
FT
2-0
0.38 0:0 1.85
07/06 04:00
WCPCA
FT
2-1
0.10 0:0 3.84
07/06 03:30
WCPCA
FT
1-0
0.24 0:0 2.50
06/06 09:00
WCPCA
FT
4-1
0.28 0:0 2.27
06/06 09:00
WCPCA
FT
6-0
2.17 0:1/4 0.30
06/06 06:30
WCPCA
FT
4-1
1.66 0:1/4 0.44
06/06 06:30
WCPCA
FT
2-2
0.24 0:0 2.50
06/06 04:00
WCPCA
FT
4-1
0.24 0:0 2.50
06/06 02:00
WCPCA
FT
1-1
1.61 0:0 0.46
27/03 06:00
WCPCA
FT
1-1
27/03 02:00
WCPCA
FT
0-0
23/03 04:10
WCPCA
FT
1-1
23/03 02:00
WCPCA
FT
0-0
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup CONCACAF mùa bóng 2024 của các CLB Vòng loại World Cup CONCACAF sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top