Kết quả bóng đá VĐ châu Phi - CAN Cup hôm nay

Kết quả bóng đá VĐ châu Phi - CAN Cup 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số VĐ châu Phi - CAN Cup nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá VĐ châu Phi - CAN Cup

Chọn Mùa Giải
VĐ châu Phi - CAN Cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
12/02 03:00
CAF NC
FT
1-2
1.33 0:0 0.65
11/02 03:00
CAF NC
FT
0-0
2.12 0:0 0.37
08/02 03:00
CAF NC
FT
1-0
0.72 0:0 1.21
08/02 00:00
CAF NC
FT
1-1
4.00 0:1/4 0.15
04/02 03:00
CAF NC
FT
0-0
0.80 0:0 1.11
04/02 00:00
CAF NC
FT
1-1
0.56 0:0 1.51
03/02 03:00
CAF NC
FT
3-1
0.95 0:0 0.95
03/02 00:00
CAF NC
FT
1-0
0.30 0:0 2.50
31/01 03:00
CAF NC
FT
0-2
1.78 0:0 0.46
31/01 00:00
CAF NC
FT
2-1
0.42 0:0 1.92
30/01 03:00
CAF NC
FT
1-1
0.77 0:0 1.14
30/01 00:00
CAF NC
FT
1-0
0.76 0:0 1.16
29/01 03:00
CAF NC
FT
1-1
1.08 0:0 0.82
29/01 00:00
CAF NC
FT
0-1
3.33 0:0 0.20
28/01 03:00
CAF NC
FT
2-0
0.30 0:0 2.50
28/01 00:00
CAF NC
FT
3-0
0.69 0:0 1.26
25/01 03:00
CAF NC
FT
0-0
2.00 0:0 0.40
25/01 03:00
CAF NC
FT
0-1
2.00 0:0 0.40
25/01 00:00
CAF NC
FT
0-0
1.66 0:0 0.50
25/01 00:00
CAF NC
FT
0-0
0.10 1/4:0 5.00
24/01 03:00
CAF NC
FT
1-0
2.70 0:0 0.27
24/01 03:00
CAF NC
FT
2-0
1.53 0:0 0.55
24/01 00:00
CAF NC
FT
2-3
0.12 1/4:0 4.54
24/01 00:00
CAF NC
FT
0-2
1.42 0:0 0.60
23/01 03:00
CAF NC
FT
2-2
2.32 0:0 0.33
23/01 03:00
CAF NC
FT
2-2
1.61 0:0 0.52
23/01 00:00
CAF NC
FT
0-1
2.77 0:0 0.26
23/01 00:00
CAF NC
FT
4-0
1.66 0:0 0.50
22/01 03:00
CAF NC
FT
4-0
0.56 0:0 1.51
22/01 00:00
CAF NC
FT
1-1
1.07 0:0 0.83
21/01 21:00
CAF NC
FT
1-1
0.48 0:0 1.72
21/01 03:00
CAF NC
FT
1-1
1.66 0:0 0.50
21/01 00:00
CAF NC
FT
2-3
1.01 0:0 0.89
20/01 21:00
CAF NC
FT
2-2
0.40 0:0 2.00
20/01 03:00
CAF NC
FT
1-0
0.64 0:0 1.35
20/01 00:00
CAF NC
FT
3-1
0.70 0:0 1.25
19/01 21:00
CAF NC
FT
3-0
0.95 0:0 0.95
19/01 03:00
CAF NC
FT
2-2
0.56 0:0 1.51
19/01 00:00
CAF NC
FT
0-1
0.41 0:0 1.96
18/01 21:00
CAF NC
FT
4-2
0.88 0:0 1.02
18/01 03:00
CAF NC
FT
1-1
5.26 0:1/4 0.09
18/01 00:00
CAF NC
FT
3-0
5.55 0:1/4 0.08
17/01 03:00
CAF NC
FT
2-0
0.50 0:0 1.66
17/01 00:00
CAF NC
FT
0-1
3.33 0:1/4 0.20
16/01 21:00
CAF NC
FT
1-0
0.32 0:0 2.38
16/01 03:00
CAF NC
FT
1-1
1.11 0:0 0.80
16/01 00:00
CAF NC
FT
1-1
0.22 0:0 3.12
15/01 21:00
CAF NC
FT
3-0
4.76 0:1/4 0.11
15/01 03:00
CAF NC
FT
1-2
0.58 0:0 1.47
15/01 00:00
CAF NC
FT
2-2
4.00 0:1/4 0.15
14/01 21:00
CAF NC
FT
1-1
0.15 0:0 4.00
14/01 03:00
CAF NC
FT
2-0
0.23 0:0 3.03
18/10 02:00
CAF NC
FT
3-0
0.30 0:0 2.38
13/09 02:00
CAF NC
FT
3-0
0.31 0:0 2.32
11/09 22:59
CAF NC
FT
2-1
0.85 0:0 1.03
11/09 02:00
CAF NC
FT
2-2
0.76 0:0 1.13
10/09 22:59
CAF NC
FT
6-0
2.63 0:1/4 0.26
10/09 22:59
CAF NC
FT
3-2
0.88 0:0 1.00
10/09 02:00
CAF NC
FT
1-1
1.33 0:0 0.63
10/09 02:00
CAF NC
FT
1-1
2.85 0:1/4 0.11
Kết quả bóng đá VĐ châu Phi - CAN Cup mùa bóng 2024 của các CLB VĐ châu Phi - CAN Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top