Kết quả U23 Châu Á hôm nay - KQBD U23 Châu Á 2024 mới nhất

Kết quả U23 Châu Á 2024 hôm nay. Xem kqbd Việt Nam U23 mới nhất. Cập nhật các thông tin BXH, Lịch thi đấu, kết quả giải U23 Châu Á 24/7 nhanh chóng và chuẩn xác chỉ có tại BongdaNet.

 

bongdanet

kết quả bóng đá U23 Châu Á

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
03/05 22:30
AFC U23
FT
1-0
1.05 0:0 0.85
02/05 22:30
AFC U23
FT
1-1
0.73 0:0 1.20
30/04 00:30
AFC U23
FT
2-0
0.48 0:0 1.72
29/04 21:00
AFC U23
FT
0-2
0.90 1/4:0 1.00
27/04 00:30
AFC U23
FT
1-0
0.15 0:0 4.00
26/04 21:00
AFC U23
FT
2-0
1.56 0:1/4 0.54
26/04 00:30
AFC U23
FT
2-2
1.11 0:0 0.80
25/04 21:00
AFC U23
FT
2-2
0.28 1/4:0 2.63
23/04 22:30
AFC U23
FT
3-0
5.55 0:1/4 0.08
23/04 22:30
AFC U23
FT
2-1
1.29 0:0 0.67
22/04 22:30
AFC U23
FT
1-2
0.45 0:0 1.81
22/04 22:30
AFC U23
FT
0-1
0.76 0:0 1.16
22/04 20:00
AFC U23
FT
1-2
0.65 0:0 1.33
22/04 20:00
AFC U23
FT
0-1
0.52 0:0 1.61
21/04 22:30
AFC U23
FT
0-0
1.96 0:0 0.41
21/04 22:30
AFC U23
FT
1-4
0.69 0:0 1.26
20/04 22:30
AFC U23
FT
0-5
0.60 1/4:0 1.42
20/04 20:00
AFC U23
FT
0-2
0.93 0:0 0.97
20/04 01:00
AFC U23
FT
2-4
1.38 0:0 0.62
19/04 22:30
AFC U23
FT
0-2
4.00 0:0 0.15
19/04 22:30
AFC U23
FT
0-5
2.00 0:0 0.40
19/04 20:00
AFC U23
FT
0-2
0.09 1/4:0 5.26
18/04 22:30
AFC U23
FT
1-2
0.55 0:0 1.53
18/04 20:00
AFC U23
FT
1-0
1.85 0:0 0.44
17/04 22:30
AFC U23
FT
3-1
0.48 0:0 1.72
17/04 20:00
AFC U23
FT
2-0
0.30 0:0 2.50
17/04 01:00
AFC U23
FT
4-2
0.42 0:0 1.92
16/04 22:30
AFC U23
FT
0-2
1.04 0:0 0.86
16/04 22:30
AFC U23
FT
1-0
0.40 0:0 2.00
16/04 20:00
AFC U23
FT
1-0
0.95 0:0 0.95
15/04 22:30
AFC U23
FT
2-0
2.17 0:1/4 0.36
15/04 20:00
AFC U23
FT
0-0
3.57 0:1/4 0.18
13/09 01:30
AFC U23
FT
2-1
2.08 0:1/4 0.32
13/09 01:00
AFC U23
FT
2-0
0.59 0:0 1.33
13/09 00:00
AFC U23
FT
2-2
0.17 0:0 3.03
12/09 22:59
AFC U23
FT
6-1
0.19 0:0 2.85
12/09 22:30
AFC U23
FT
1-1
0.21 0:0 2.70
12/09 22:30
AFC U23
FT
0-0
0.36 0:0 1.92
12/09 22:00
AFC U23
FT
5-0
3.84 0:1/4 0.10
12/09 21:30
AFC U23
FT
3-0
2.04 0:1/4 0.25
12/09 21:00
AFC U23
FT
1-0
1.19 0:0 0.68
12/09 20:30
AFC U23
FT
1-0
0.74 0:0 1.11
12/09 20:00
AFC U23
FT
1-1
0.17 0:0 3.03
12/09 19:00
AFC U23
FT
0-0
1.66 0:0 0.44
12/09 19:00
AFC U23
FT
2-2
2.43 0:1/4 0.25
12/09 19:00
AFC U23
FT
0-2
2.63 0:0 0.22
12/09 18:00
AFC U23
FT
3-0
2.77 0:1/4 0.20
12/09 16:30
AFC U23
FT
0-1
1.28 0:0 0.62
12/09 16:00
AFC U23
FT
5-1
0.95 0:1/2 0.85
12/09 15:30
AFC U23
FT
3-0
0.84 0:1 3/4 0.96
12/09 14:00
AFC U23
FT
0-1
1.96 0:0 0.35
10/09 01:30
AFC U23
FT
0-1
3.84 0:0 0.10
10/09 01:00
AFC U23
FT
0-1
2.22 0:0 0.29
10/09 00:00
AFC U23
FT
0-3
0.25 1/4:0 2.04
09/09 22:59
AFC U23
FT
0-3
0.23 1/4:0 2.56
09/09 22:30
AFC U23
FT
1-3
1.85 0:0 0.38
09/09 22:30
AFC U23
FT
2-1
1.88 0:1/4 0.29
09/09 22:00
AFC U23
FT
0-6
0.65 1/4:0 1.12
09/09 21:30
AFC U23
FT
0-11
0.65 1/4:0 1.12
09/09 21:00
AFC U23
FT
0-10
0.78 1/4:0 1.02

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
03/05 22:30
AFC U23
FT
1-0
1.05 0:0 0.85
02/05 22:30
AFC U23
FT
1-1
0.73 0:0 1.20
30/04 00:30
AFC U23
FT
2-0
0.48 0:0 1.72
29/04 21:00
AFC U23
FT
0-2
0.90 1/4:0 1.00
27/04 00:30
AFC U23
FT
1-0
0.15 0:0 4.00
26/04 21:00
AFC U23
FT
2-0
1.56 0:1/4 0.54
26/04 00:30
AFC U23
FT
2-2
1.11 0:0 0.80
25/04 21:00
AFC U23
FT
2-2
0.28 1/4:0 2.63
23/04 22:30
AFC U23
FT
3-0
5.55 0:1/4 0.08
23/04 22:30
AFC U23
FT
2-1
1.29 0:0 0.67
22/04 22:30
AFC U23
FT
1-2
0.45 0:0 1.81
22/04 22:30
AFC U23
FT
0-1
0.76 0:0 1.16
22/04 20:00
AFC U23
FT
1-2
0.65 0:0 1.33
22/04 20:00
AFC U23
FT
0-1
0.52 0:0 1.61
21/04 22:30
AFC U23
FT
0-0
1.96 0:0 0.41
21/04 22:30
AFC U23
FT
1-4
0.69 0:0 1.26
20/04 22:30
AFC U23
FT
0-5
0.60 1/4:0 1.42
20/04 20:00
AFC U23
FT
0-2
0.93 0:0 0.97
20/04 01:00
AFC U23
FT
2-4
1.38 0:0 0.62
19/04 22:30
AFC U23
FT
0-2
4.00 0:0 0.15
19/04 22:30
AFC U23
FT
0-5
2.00 0:0 0.40
19/04 20:00
AFC U23
FT
0-2
0.09 1/4:0 5.26
18/04 22:30
AFC U23
FT
1-2
0.55 0:0 1.53
18/04 20:00
AFC U23
FT
1-0
1.85 0:0 0.44
17/04 22:30
AFC U23
FT
3-1
0.48 0:0 1.72
17/04 20:00
AFC U23
FT
2-0
0.30 0:0 2.50
17/04 01:00
AFC U23
FT
4-2
0.42 0:0 1.92
16/04 22:30
AFC U23
FT
0-2
1.04 0:0 0.86
16/04 22:30
AFC U23
FT
1-0
0.40 0:0 2.00
16/04 20:00
AFC U23
FT
1-0
0.95 0:0 0.95
15/04 22:30
AFC U23
FT
2-0
2.17 0:1/4 0.36
15/04 20:00
AFC U23
FT
0-0
3.57 0:1/4 0.18
13/09 01:30
AFC U23
FT
2-1
2.08 0:1/4 0.32
13/09 01:00
AFC U23
FT
2-0
0.59 0:0 1.33
13/09 00:00
AFC U23
FT
2-2
0.17 0:0 3.03
12/09 22:59
AFC U23
FT
6-1
0.19 0:0 2.85
12/09 22:30
AFC U23
FT
1-1
0.21 0:0 2.70
12/09 22:30
AFC U23
FT
0-0
0.36 0:0 1.92
12/09 22:00
AFC U23
FT
5-0
3.84 0:1/4 0.10
12/09 21:30
AFC U23
FT
3-0
2.04 0:1/4 0.25
12/09 21:00
AFC U23
FT
1-0
1.19 0:0 0.68
12/09 20:30
AFC U23
FT
1-0
0.74 0:0 1.11
12/09 20:00
AFC U23
FT
1-1
0.17 0:0 3.03
12/09 19:00
AFC U23
FT
0-0
1.66 0:0 0.44
12/09 19:00
AFC U23
FT
2-2
2.43 0:1/4 0.25
12/09 19:00
AFC U23
FT
0-2
2.63 0:0 0.22
12/09 18:00
AFC U23
FT
3-0
2.77 0:1/4 0.20
12/09 16:30
AFC U23
FT
0-1
1.28 0:0 0.62
12/09 16:00
AFC U23
FT
5-1
0.95 0:1/2 0.85
12/09 15:30
AFC U23
FT
3-0
0.84 0:1 3/4 0.96
12/09 14:00
AFC U23
FT
0-1
1.96 0:0 0.35
10/09 01:30
AFC U23
FT
0-1
3.84 0:0 0.10
10/09 01:00
AFC U23
FT
0-1
2.22 0:0 0.29
10/09 00:00
AFC U23
FT
0-3
0.25 1/4:0 2.04
09/09 22:59
AFC U23
FT
0-3
0.23 1/4:0 2.56
09/09 22:30
AFC U23
FT
1-3
1.85 0:0 0.38
09/09 22:30
AFC U23
FT
2-1
1.88 0:1/4 0.29
09/09 22:00
AFC U23
FT
0-6
0.65 1/4:0 1.12
09/09 21:30
AFC U23
FT
0-11
0.65 1/4:0 1.12
09/09 21:00
AFC U23
FT
0-10
0.78 1/4:0 1.02

AFC U23 Asian Cup 2024 diễn ra từ ngày 15/04 đến 03/05/2024 với sự tham dự của 16 đội tuyển quốc gia châu Á, và Qatar là quốc gia chủ nhà. Giải đấu này được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Châu Á ( AFC ) đang nhận được nhiều sự mong đợi và đón nhận từ người hâm mộ bóng đá. Bongdanet hân hạnh là điểm đến, nguồn tin uy tín, cung cấp các thông tin kèo U23 Châu Á, nhận định và đặt biệt không thể thiếu kết quả bóng đá U23 Châu Á cho anh em dễ dàng theo dõi và cổ vũ đội tuyển mình yêu thích.

Xem kết quả bóng đá Châu Á U23 ở đâu uy tín ?

Hiện nay có rất nhiều nền tảng cập nhật kết quả bóng đá trên không gian mạng. Anh em không biết nên lựa chọn website uy tín nào để cập nhật và theo dõi tỷ số các trận đấu của giải u23 Châu Á khi giải đấu đã bắt đầu khởi tranh.

Chuyên trang “KẾT QUẢ ” Bongdanet - Cổng thông tin kqbd u23 là điểm đến lý tưởng cho quý anh em vừa xem bóng đá, vừa muốn cập nhật tỷ số, diễn biến mới nhất trên sân. Chúng tôi là tập hợp những nguồn dữ liệu nhanh nhất, cập nhật liên tục theo thời gian thực, đem đến trải nghiệm mượt mà, tối ưu nhất cho người dùng. 

Muốn xem kq u23 châu á  hãy nhớ đến chuyên trang “KẾT QUẢ ” Bongdanet - U23 Châu Á.

Chuyên trang KQBD U23 Châu Á - BONGDANET có gì HOT ?

  • Sở hữu bảng data chất lượng cao 

Với đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và vượt trội. Khả năng làm chủ nguồn API hàng đầu, đường truyền tốc độ cao,  hoạt động suốt 24 giờ để tổng hợp kết quả bóng đá U23 Châu Á nhanh và chuẩn xác nhất với thời gian thực. Ngoài đem đến quý anh em các thông tin về giải đấu U23, chuyên trang còn tập hợp dữ liệu, nguồn tin soi kèo của hơn 1000+ trận đấu khác nhau đến từ nhiều giải đấu HOT hấp dẫn.

  • Giao diện hỗ trợ đa nền tảng - đơn giản thiết kế tinh gọn

Bóng đá nét ưu tiên thiết kế giao diện đơn giản, tích hợp các chức năng thuận tiện cho người xem nhằm giúp anh em có thể lướt web một cách tối ưu nhất. Khi truy cập vào trang chủ của Bongdanet, anh em nhấn chọn mục “KẾT QUẢ” chọn mục U23 Châu Á, màn hình sẽ chuyển hướng. 

Tại đây các thông tin trận đấu, tỷ số, số phút, đội nhà, đội khách, tỷ lệ kèo u23 Châu Á sẽ được phân chia rõ ràng dễ hiểu. Ngoài ra anh em hoàn toàn có thể truy cập về một  mục khác như bxh u23 châu á, lịch thi đấu hôm nay của giải u23 Châu Á để biết thêm nhiều thông tin hữu ích.

kqbd u23 châu á 2024 - Giao diện thân thiện người xem
kqbd u23 châu á 2024 - Giao diện thân thiện người xem

Danh sách các bảng đấu và các đội tham dự giải U23 Châu Á

Với sự tham gia của 16 đội tuyển quốc gia châu Á và nước chủ nhà là Qatar.

Các đội tham dự bao gồm Qatar, Jordan, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Uzbekistan, Iraq, UAE, Thái Lan, Úc, Ả Rập Xê Út, Indonesia, Kuwait, Tajikistan, Trung Quốc và Malaysia. Các đội sẽ thi đấu ở vòng bảng, được chia thành 4 bảng như sau:

  • Bảng A: Qatar (chủ nhà), Uzbekistan, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út

  • Bảng B: Úc, Hàn Quốc, Iraq, Việt Nam

  • Bảng C: Thái Lan, UAE, Kuwait, Jordan

  • Bảng D: Malaysia, Tajikistan, Indonesia, Trung Quốc

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng tứ kết. Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 15/04/2024.

Đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn thắng trước đối thủ U23 Kuwait
Đội tuyển U23 Việt Nam ghi bàn thắng trước đối thủ U23 Kuwait

Đặc biệt, các anh em bet thủ không thể bỏ qua thông tin soi kèo và nhận định các trận đấu của AFC U23 Asian Cup 2024. Bongdanet sẽ cung cấp các thông tin cập nhật, nhận định và phân tích kèo bóng đá U23 Châu Á để đáp ứng sự mong đợi từ phía người hâm mộ.

Anh em có thể xem thêm các thông tin chi tiết về lịch thi đấu bóng đá net, kqbd hôm nay, và các kèo cá cược tại bongdanet.cc, miễn phí và đa dạng trên nhiều thiết bị khác nhau như PC, điện thoại di động, laptop, hoặc iPad. Hãy theo dõi để có những giây phút thư giãn và đồng hành tiếp lửa cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Back to top