Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Slovakia hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Slovakia 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Slovakia nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Slovakia

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Slovakia
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
17/04 22:59
SVK Cup
FT
0-0
0.49 0:0 1.53
16/04 20:30
SVK Cup
FT
0-1
1.85 0:1/4 0.38
03/04 20:30
SVK Cup
FT
1-0
0.88 0:0 0.96
02/04 21:00
SVK Cup
FT
0-5
0.23 1/4:0 2.56
14/03 02:30
SVK Cup
FT
1-3
0.33 0:0 2.04
06/03 23:30
SVK Cup
FT
0-2
1.05 0:0 0.79
28/02 23:30
SVK Cup
FT
0-1
0.49 0:0 1.53
28/02 23:30
SVK Cup
FT
1-0
0.40 0:0 1.78
28/02 20:30
SVK Cup
FT
0-0
0.08 1/4:0 4.16
03/02 22:30
SVK Cup
FT
2-3
29/11 18:30
SVK Cup
FT
2-0
0.61 0:0 1.29
18/11 19:00
SVK Cup
FT
0-3
0.29 1/4:0 2.22
17/11 20:00
SVK Cup
FT
1-3
0.93 0:0 0.91
08/11 22:00
SVK Cup
FT
2-0
0.51 0:0 1.49
08/11 19:00
SVK Cup
FT
1-1
0.71 0:0 1.14
08/11 19:00
SVK Cup
FT
0-3
0.62 1/4:0 1.28
07/11 19:00
SVK Cup
FT
0-3
1.63 0:0 0.45
01/11 19:30
SVK Cup
FT
1-2
1.49 0:0 0.51
25/10 21:00
SVK Cup
FT
1-1
0.92 0:0 0.92
25/10 21:00
SVK Cup
FT
1-2
0.34 1/4:0 2.05
25/10 20:00
SVK Cup
FT
1-1
1.10 1/4:0 0.73
25/10 19:30
SVK Cup
FT
1-6
0.39 1/4:0 1.81
25/10 19:30
SVK Cup
FT
0-3
25/10 19:30
SVK Cup
FT
1-2
25/10 19:30
SVK Cup
FT
1-2
2.77 0:0 0.20
25/10 19:30
SVK Cup
FT
0-2
1.40 0:0 0.55
25/10 19:30
SVK Cup
FT
0-2
0.89 0:0 0.95
25/10 19:30
SVK Cup
FT
1-4
0.42 1/4:0 1.75
25/10 19:30
SVK Cup
FT
0-0
25/10 19:30
SVK Cup
FT
0-8
0.73 1/4:0 1.08
24/10 19:30
SVK Cup
FT
1-0
2.43 0:0 0.21
24/10 19:30
SVK Cup
FT
0-9
0.38 1/4:0 1.72
18/10 20:00
SVK Cup
FT
1-3
1.72 0:0 0.42
11/10 20:15
SVK Cup
FT
1-2
2.77 0:0 0.20
11/10 20:00
SVK Cup
FT
0-6
1.13 1/4:0 0.70
10/10 20:00
SVK Cup
FT
0-4
04/10 20:30
SVK Cup
FT
1-6
0.40 1/4:0 1.85
03/10 21:00
SVK Cup
FT
0-3
03/10 20:30
SVK Cup
FT
3-2
0.80 0:1/2 0.98
27/09 21:30
SVK Cup
FT
5-2
0.67 0:0 1.18
27/09 21:00
SVK Cup
FT
0-3
27/09 21:00
SVK Cup
FT
1-2
27/09 20:30
SVK Cup
FT
0-1
0.89 1 1/2:0 0.90
27/09 20:30
SVK Cup
FT
4-2
0.63 0:0 1.25
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-4
0.83 2 3/4:0 0.95
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-2
1.85 0:0 0.42
27/09 20:30
SVK Cup
FT
0-4
27/09 20:30
SVK Cup
FT
0-3
0.91 0:0 0.88
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-4
27/09 20:30
SVK Cup
FT
2-0
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-6
27/09 20:30
SVK Cup
FT
0-1
1.02 0:0 0.78
27/09 20:30
SVK Cup
FT
2-0
1.50 0:0 0.50
27/09 20:30
SVK Cup
FT
3-3
2.10 0:0 0.35
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-5
27/09 20:30
SVK Cup
FT
0-5
27/09 20:30
SVK Cup
FT
2-4
1.75 0:0 0.42
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-2
1.30 0:0 0.60
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-0
26/09 21:00
SVK Cup
FT
0-3
2.50 0:0 0.24

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
17/04 22:59
SVK Cup
FT
0-0
0.49 0:0 1.53
16/04 20:30
SVK Cup
FT
0-1
1.85 0:1/4 0.38
03/04 20:30
SVK Cup
FT
1-0
0.88 0:0 0.96
02/04 21:00
SVK Cup
FT
0-5
0.23 1/4:0 2.56
14/03 02:30
SVK Cup
FT
1-3
0.33 0:0 2.04
06/03 23:30
SVK Cup
FT
0-2
1.05 0:0 0.79
28/02 23:30
SVK Cup
FT
0-1
0.49 0:0 1.53
28/02 23:30
SVK Cup
FT
1-0
0.40 0:0 1.78
28/02 20:30
SVK Cup
FT
0-0
0.08 1/4:0 4.16
03/02 22:30
SVK Cup
FT
2-3
29/11 18:30
SVK Cup
FT
2-0
0.61 0:0 1.29
18/11 19:00
SVK Cup
FT
0-3
0.29 1/4:0 2.22
17/11 20:00
SVK Cup
FT
1-3
0.93 0:0 0.91
08/11 22:00
SVK Cup
FT
2-0
0.51 0:0 1.49
08/11 19:00
SVK Cup
FT
1-1
0.71 0:0 1.14
08/11 19:00
SVK Cup
FT
0-3
0.62 1/4:0 1.28
07/11 19:00
SVK Cup
FT
0-3
1.63 0:0 0.45
01/11 19:30
SVK Cup
FT
1-2
1.49 0:0 0.51
25/10 21:00
SVK Cup
FT
1-1
0.92 0:0 0.92
25/10 21:00
SVK Cup
FT
1-2
0.34 1/4:0 2.05
25/10 20:00
SVK Cup
FT
1-1
1.10 1/4:0 0.73
25/10 19:30
SVK Cup
FT
1-6
0.39 1/4:0 1.81
25/10 19:30
SVK Cup
FT
0-3
25/10 19:30
SVK Cup
FT
1-2
25/10 19:30
SVK Cup
FT
1-2
2.77 0:0 0.20
25/10 19:30
SVK Cup
FT
0-2
1.40 0:0 0.55
25/10 19:30
SVK Cup
FT
0-2
0.89 0:0 0.95
25/10 19:30
SVK Cup
FT
1-4
0.42 1/4:0 1.75
25/10 19:30
SVK Cup
FT
0-0
25/10 19:30
SVK Cup
FT
0-8
0.73 1/4:0 1.08
24/10 19:30
SVK Cup
FT
1-0
2.43 0:0 0.21
24/10 19:30
SVK Cup
FT
0-9
0.38 1/4:0 1.72
18/10 20:00
SVK Cup
FT
1-3
1.72 0:0 0.42
11/10 20:15
SVK Cup
FT
1-2
2.77 0:0 0.20
11/10 20:00
SVK Cup
FT
0-6
1.13 1/4:0 0.70
10/10 20:00
SVK Cup
FT
0-4
04/10 20:30
SVK Cup
FT
1-6
0.40 1/4:0 1.85
03/10 21:00
SVK Cup
FT
0-3
03/10 20:30
SVK Cup
FT
3-2
0.80 0:1/2 0.98
27/09 21:30
SVK Cup
FT
5-2
0.67 0:0 1.18
27/09 21:00
SVK Cup
FT
0-3
27/09 21:00
SVK Cup
FT
1-2
27/09 20:30
SVK Cup
FT
0-1
0.89 1 1/2:0 0.90
27/09 20:30
SVK Cup
FT
4-2
0.63 0:0 1.25
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-4
0.83 2 3/4:0 0.95
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-2
1.85 0:0 0.42
27/09 20:30
SVK Cup
FT
0-4
27/09 20:30
SVK Cup
FT
0-3
0.91 0:0 0.88
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-4
27/09 20:30
SVK Cup
FT
2-0
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-6
27/09 20:30
SVK Cup
FT
0-1
1.02 0:0 0.78
27/09 20:30
SVK Cup
FT
2-0
1.50 0:0 0.50
27/09 20:30
SVK Cup
FT
3-3
2.10 0:0 0.35
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-5
27/09 20:30
SVK Cup
FT
0-5
27/09 20:30
SVK Cup
FT
2-4
1.75 0:0 0.42
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-2
1.30 0:0 0.60
27/09 20:30
SVK Cup
FT
1-0
26/09 21:00
SVK Cup
FT
0-3
2.50 0:0 0.24
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Slovakia mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Slovakia sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top