Kết quả bóng đá Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 hôm nay

Kết quả bóng đá Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2

Chọn Mùa Giải
Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
23/12 22:00
PORJA2
FT
0-1
0.40 0:0 1.85
23/12 22:00
PORJA2
FT
2-1
0.15 0:0 2.85
23/12 22:00
PORJA2
FT
1-2
0.60 0:0 1.25
23/12 22:00
PORJA2
FT
0-0
1.37 0:0 0.55
23/12 20:00
PORJA2
FT
2-0
2.85 0:1/4 0.11
23/12 18:00
PORJA2
FT
0-2
1.35 0:0 0.58
22/12 22:00
PORJA2
FT
0-2
0.93 0:0 0.91
22/12 22:00
PORJA2
FT
2-1
0.81 0:0 1.03
22/12 18:00
PORJA2
FT
0-1
0.42 0:0 1.72
22/12 18:00
PORJA2
FT
2-1
0.53 0:0 1.29
22/12 18:00
PORJA2
FT
6-0
0.44 0:0 1.66
17/12 00:30
PORJA2
FT
3-3
0.87 0:0 0.97
16/12 22:10
PORJA2
FT
2-1
0.30 0:0 2.45
16/12 22:00
PORJA2
FT
3-0
0.60 0:0 1.30
16/12 22:00
PORJA2
FT
2-2
1.10 0:0 0.70
16/12 22:00
PORJA2
FT
0-0
2.00 0:0 0.37
16/12 22:00
PORJA2
FT
0-0
0.65 0:0 1.20
16/12 22:00
PORJA2
FT
0-0
0.77 0:0 1.02
16/12 22:00
PORJA2
FT
1-0
0.95 0:0 0.85
16/12 22:00
PORJA2
FT
1-2
0.77 0:0 1.02
16/12 22:00
PORJA2
FT
4-1
1.05 0:0 0.75
16/12 22:00
PORJA2
FT
2-0
1.50 0:0 0.50
16/12 22:00
PORJA2
FT
1-0
0.23 0:0 3.00
16/12 22:00
PORJA2
FT
4-1
0.47 0:0 1.60
16/12 22:00
PORJA2
FT
0-0
1.67 0:0 0.45
16/12 22:00
PORJA2
FT
1-2
1.42 0:0 0.52
16/12 22:00
PORJA2
FT
1-1
0.87 0:0 0.92
16/12 22:00
PORJA2
FT
2-2
0.82 0:0 0.97
16/12 22:00
PORJA2
FT
3-1
1.10 0:0 0.70
16/12 22:00
PORJA2
FT
1-0
0.32 0:0 2.30
16/12 22:00
PORJA2
FT
2-1
0.35 0:0 2.10
16/12 22:00
PORJA2
FT
3-0
0.65 0:0 1.20
16/12 22:00
PORJA2
FT
2-4
1.02 0:0 0.77
16/12 22:00
PORJA2
FT
2-0
0.62 0:0 1.25
16/12 22:00
PORJA2
FT
3-2
0.80 0:0 1.00
16/12 22:00
PORJA2
FT
2-2
0.42 0:0 1.75
16/12 22:00
PORJA2
FT
0-1
3.00 0:0 0.23
16/12 18:00
PORJA2
FT
1-1
0.92 0:0 0.87
16/12 18:00
PORJA2
FT
2-0
0.54 0:0 1.42
14/12 01:30
PORJA2
FT
2-3
0.12 1/4:0 3.57
09/12 22:30
PORJA2
FT
3-2
0.77 0:0 1.02
09/12 22:00
PORJA2
FT
2-1
0.15 0:0 4.50
09/12 22:00
PORJA2
FT
1-1
0.75 0:0 1.05
09/12 22:00
PORJA2
FT
1-1
0.45 0:0 1.67
09/12 22:00
PORJA2
FT
1-2
0.65 0:0 1.20
09/12 22:00
PORJA2
FT
0-0
0.90 0:0 0.90
09/12 22:00
PORJA2
FT
0-0
0.45 0:0 1.67
09/12 22:00
PORJA2
FT
0-2
0.75 0:0 1.05
09/12 22:00
PORJA2
FT
0-1
0.47 0:0 1.60
09/12 22:00
PORJA2
FT
3-2
0.27 0:0 2.55
09/12 22:00
PORJA2
FT
1-1
0.32 0:0 2.30
09/12 22:00
PORJA2
FT
3-0
0.52 0:0 1.42
09/12 22:00
PORJA2
FT
1-1
1.07 0:0 0.72
09/12 22:00
PORJA2
FT
2-0
0.70 0:0 1.10
09/12 22:00
PORJA2
FT
1-1
0.90 0:0 0.90
09/12 22:00
PORJA2
FT
1-0
0.47 0:0 1.60
09/12 22:00
PORJA2
FT
0-2
0.92 0:0 0.87
09/12 22:00
PORJA2
FT
2-2
0.80 0:0 1.00
09/12 22:00
PORJA2
FT
4-2
1.02 0:0 0.77
09/12 22:00
PORJA2
FT
3-1
0.70 0:0 1.10
Kết quả bóng đá Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 mùa bóng 2024 của các CLB Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top