Kết quả bóng đá Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 hôm nay - KQBĐ Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 2023

kết quả bóng đá Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2

Chọn Mùa Giải
Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
18/03 22:00
PORJA2
FT
3-0
18/03 22:00
PORJA2
FT
2-2
18/03 19:00
PORJA2
FT
6-2
1.05 0:1/4 0.75
18/03 18:00
PORJA2
FT
1-0
0.88 0:0 0.92
12/03 16:30
PORJA2
FT
1-0
0.57 0:0 1.35
12/03 02:00
PORJA2
FT
2-1
11/03 23:30
PORJA2
FT
0-0
1.00 0:1/2 0.80
11/03 22:00
PORJA2
FT
0-0
0.85 1 :0 0.95
11/03 22:00
PORJA2
FT
8-0
11/03 22:00
PORJA2
FT
2-2
1.00 0:0 0.80
11/03 22:00
PORJA2
FT
0-3
11/03 22:00
PORJA2
FT
0-0
11/03 22:00
PORJA2
FT
1-0
11/03 22:00
PORJA2
FT
1-0
11/03 22:00
PORJA2
FT
2-2
11/03 22:00
PORJA2
FT
2-1
1.00 0:1/2 0.80
11/03 22:00
PORJA2
FT
4-0
11/03 22:00
PORJA2
FT
0-2
0.93 0:0 0.88
11/03 22:00
PORJA2
FT
3-1
11/03 22:00
PORJA2
FT
2-0
11/03 22:00
PORJA2
FT
3-0
11/03 22:00
PORJA2
FT
2-2
11/03 22:00
PORJA2
FT
4-0
11/03 22:00
PORJA2
FT
3-4
11/03 22:00
PORJA2
FT
1-0
0.80 0:0 1.00
11/03 22:00
PORJA2
FT
3-0
0.80 0:1/4 1.00
11/03 18:00
PORJA2
FT
4-3
0.35 0:0 2.10
11/03 18:00
PORJA2
FT
0-3
0.32 1/4:0 2.30
11/03 18:00
PORJA2
FT
4-0
2.80 0:1/4 0.25
05/03 18:00
PORJA2
FT
2-1
0.35 0:0 2.10
04/03 22:00
PORJA2
FT
5-1
04/03 22:00
PORJA2
FT
3-1
04/03 22:00
PORJA2
FT
1-0
04/03 22:00
PORJA2
FT
3-0
04/03 22:00
PORJA2
FT
2-2
04/03 22:00
PORJA2
FT
0-1
04/03 22:00
PORJA2
FT
2-0
0.83 0:1 0.98
04/03 22:00
PORJA2
FT
1-1
0.85 1/2:0 0.95
04/03 22:00
PORJA2
FT
2-3
04/03 22:00
PORJA2
FT
0-1
04/03 22:00
PORJA2
FT
2-1
04/03 22:00
PORJA2
FT
1-1
0.95 0:0 0.85
04/03 22:00
PORJA2
FT
3-0
04/03 22:00
PORJA2
FT
2-0
04/03 22:00
PORJA2
FT
0-1
04/03 22:00
PORJA2
FT
1-6
04/03 22:00
PORJA2
FT
1-1
04/03 22:00
PORJA2
FT
1-2
0.88 0:1/2 0.93
04/03 22:00
PORJA2
FT
2-2
04/03 22:00
PORJA2
FT
1-3
04/03 22:00
PORJA2
FT
0-2
04/03 22:00
PORJA2
FT
4-3
04/03 22:00
PORJA2
FT
1-1
0.88 0:1/2 0.93
04/03 22:00
PORJA2
FT
2-0
0.88 0:2 0.93
26/02 02:00
PORJA2
FT
1-0
25/02 22:00
PORJA2
FT
0-2
25/02 22:00
PORJA2
FT
1-2
25/02 22:00
PORJA2
FT
1-1
1.00 0:3/4 0.80
25/02 22:00
PORJA2
FT
2-1
25/02 22:00
PORJA2
FT
0-1
Kết quả bóng đá Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 mùa bóng 2023 của các CLB Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top