Kết quả bóng đá Cúp Pakistan hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Pakistan 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Pakistan nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Pakistan

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
20/12 14:00
PKCC
FT
0-1
20/12 12:00
PKCC
FT
1-0
18/12 16:00
PKCC
FT
0-2
18/12 12:15
PKCC
FT
0-1
15/12 15:30
PKCC
FT
1-1
15/12 12:00
PKCC
FT
0-1
14/12 15:30
PKCC
FT
3-0
13/12 15:30
PKCC
FT
2-1
13/12 12:00
PKCC
FT
0-4
12/12 15:30
PKCC
FT
1-1
12/12 12:00
PKCC
FT
0-0
11/12 15:55
PKCC
FT
0-2
11/12 12:00
PKCC
FT
3-0
10/12 15:30
PKCC
FT
1-0
10/12 11:55
PKCC
FT
2-0
09/12 16:30
PKCC
FT
2-2
09/12 16:30
PKCC
FT
1-1
09/12 14:30
PKCC
FT
0-0
09/12 14:30
PKCC
FT
1-3
09/12 12:00
PKCC
FT
1-4
09/12 12:00
PKCC
FT
0-1
08/12 14:30
PKCC
FT
1-1
08/12 14:30
PKCC
FT
1-1
08/12 12:00
PKCC
FT
4-1
08/12 12:00
PKCC
FT
0-9
07/12 14:30
PKCC
FT
1-2
07/12 14:30
PKCC
FT
0-3
07/12 12:00
PKCC
FT
0-1
07/12 11:55
PKCC
FT
0-4
06/12 19:30
PKCC
FT
0-1
06/12 17:00
PKCC
FT
0-6
06/12 14:30
PKCC
FT
0-3
06/12 12:00
PKCC
FT
1-2
05/12 19:30
PKCC
FT
3-0
05/12 17:00
PKCC
FT
0-1
05/12 14:25
PKCC
FT
1-1
05/12 12:00
PKCC
FT
0-2
04/12 16:30
PKCC
FT
1-6
04/12 11:55
PKCC
FT
2-0
03/12 16:00
PKCC
FT
0-1
03/12 14:00
PKCC
FT
2-0
03/12 12:00
PKCC
FT
0-0
03/12 12:00
PKCC
FT
2-1
02/12 16:20
PKCC
FT
1-1
02/12 14:00
PKCC
FT
3-1
02/12 12:00
PKCC
FT
0-0
01/12 14:00
PKCC
FT
4-0
01/12 11:55
PKCC
FT
2-0

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
20/12 14:00
PKCC
FT
0-1
20/12 12:00
PKCC
FT
1-0
18/12 16:00
PKCC
FT
0-2
18/12 12:15
PKCC
FT
0-1
15/12 15:30
PKCC
FT
1-1
15/12 12:00
PKCC
FT
0-1
14/12 15:30
PKCC
FT
3-0
13/12 15:30
PKCC
FT
2-1
13/12 12:00
PKCC
FT
0-4
12/12 15:30
PKCC
FT
1-1
12/12 12:00
PKCC
FT
0-0
11/12 15:55
PKCC
FT
0-2
11/12 12:00
PKCC
FT
3-0
10/12 15:30
PKCC
FT
1-0
10/12 11:55
PKCC
FT
2-0
09/12 16:30
PKCC
FT
2-2
09/12 16:30
PKCC
FT
1-1
09/12 14:30
PKCC
FT
0-0
09/12 14:30
PKCC
FT
1-3
09/12 12:00
PKCC
FT
1-4
09/12 12:00
PKCC
FT
0-1
08/12 14:30
PKCC
FT
1-1
08/12 14:30
PKCC
FT
1-1
08/12 12:00
PKCC
FT
4-1
08/12 12:00
PKCC
FT
0-9
07/12 14:30
PKCC
FT
1-2
07/12 14:30
PKCC
FT
0-3
07/12 12:00
PKCC
FT
0-1
07/12 11:55
PKCC
FT
0-4
06/12 19:30
PKCC
FT
0-1
06/12 17:00
PKCC
FT
0-6
06/12 14:30
PKCC
FT
0-3
06/12 12:00
PKCC
FT
1-2
05/12 19:30
PKCC
FT
3-0
05/12 17:00
PKCC
FT
0-1
05/12 14:25
PKCC
FT
1-1
05/12 12:00
PKCC
FT
0-2
04/12 16:30
PKCC
FT
1-6
04/12 11:55
PKCC
FT
2-0
03/12 16:00
PKCC
FT
0-1
03/12 14:00
PKCC
FT
2-0
03/12 12:00
PKCC
FT
0-0
03/12 12:00
PKCC
FT
2-1
02/12 16:20
PKCC
FT
1-1
02/12 14:00
PKCC
FT
3-1
02/12 12:00
PKCC
FT
0-0
01/12 14:00
PKCC
FT
4-0
01/12 11:55
PKCC
FT
2-0
Kết quả bóng đá Cúp Pakistan mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Pakistan sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top