Kết quả bóng đá New Zealand Football Championship hôm nay - KQBĐ New Zealand Football Championship 2023

kết quả bóng đá New Zealand Football Championship

Chọn Mùa Giải
New Zealand Football Championship
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
04/12 08:00
NZFC
FT
3-2
0.22 1/4:0 2.63
27/11 09:05
NZFC
FT
1-4
1.40 0:0 0.55
27/11 07:00
NZFC
FT
4-2
0.72 0:0 1.13
26/11 09:00
NZFC
FT
2-0
0.30 0:0 2.17
26/11 07:00
NZFC
FT
3-2
0.31 0:0 2.12
25/11 13:00
NZFC
FT
4-1
0.75 0:0 1.09
20/11 10:00
NZFC
FT
1-3
0.96 0:0 0.88
20/11 09:00
NZFC
FT
2-1
0.38 0:0 1.85
19/11 10:00
NZFC
FT
4-3
0.55 0:0 1.40
19/11 09:00
NZFC
FT
2-0
1.96 0:0 0.35
19/11 08:00
NZFC
FT
7-1
0.34 0:0 2.00
13/11 08:00
NZFC
FT
1-1
1.23 0:0 0.65
13/11 06:00
NZFC
FT
1-1
1.21 0:0 0.66
12/11 09:30
NZFC
FT
2-3
1.23 0:0 0.65
12/11 09:00
NZFC
FT
2-1
0.48 0:0 1.56
12/11 07:30
NZFC
FT
2-3
1.75 0:0 0.41
06/11 09:00
NZFC
FT
2-0
1.31 0:0 0.60
06/11 07:00
NZFC
FT
0-3
1.02 0:0 0.82
05/11 09:00
NZFC
FT
3-1
0.64 0:0 1.25
05/11 07:00
NZFC
FT
2-0
0.07 0:0 4.34
05/11 06:15
NZFC
FT
4-2
1.20 0:0 0.67
30/10 09:00
NZFC
FT
2-5
0.54 0:0 1.42
30/10 08:00
NZFC
FT
5-3
0.92 0:0 0.92
29/10 09:00
NZFC
FT
3-2
1.81 0:0 0.39
29/10 08:00
NZFC
FT
2-3
2.04 0:1/4 0.33
29/10 07:00
NZFC
FT
2-5
0.85 0:0 0.99
23/10 09:00
NZFC
FT
3-0
2.32 0:1/4 0.27
23/10 07:00
NZFC
FT
0-1
1.00 0:1/4 0.80
22/10 09:00
NZFC
FT
1-3
1.63 0:0 0.45
22/10 08:00
NZFC
FT
2-0
0.58 0:0 1.35
22/10 07:00
NZFC
FT
1-3
2.56 0:0 0.23
16/10 08:30
NZFC
FT
0-3
1.36 0:0 0.57
16/10 06:00
NZFC
FT
1-1
0.88 0:1/4 0.88
15/10 10:00
NZFC
FT
1-1
0.65 0:0 1.23
15/10 09:00
NZFC
FT
2-2
0.98 0:0 0.86
15/10 08:00
NZFC
FT
2-2
0.68 0:0 1.19
09/10 08:00
NZFC
FT
0-4
08/10 09:30
NZFC
FT
2-0
0.24 0:0 2.08
08/10 07:30
NZFC
FT
2-4
0.83 0:0 0.93
08/10 06:30
NZFC
FT
1-1
0.56 0:0 1.25
02/10 07:00
NZFC
FT
3-1
01/10 09:00
NZFC
FT
1-2
0.49 0:0 1.53
01/10 08:00
NZFC
FT
1-0
1.20 0:0 0.67
01/10 07:00
NZFC
FT
4-0
0.62 0:0 1.28
Kết quả bóng đá New Zealand Football Championship mùa bóng 2023 của các CLB New Zealand Football Championship sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top