Kết quả bóng đá Mexico GNP Cup hôm nay

Kết quả bóng đá Mexico GNP Cup 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Mexico GNP Cup nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Mexico GNP Cup

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
31/12 09:10
MGNP
FT
2-0
1.25 0:0 0.70
28/12 10:15
MGNP
FT
1-0
0.96 0:0 0.94
28/12 08:00
MGNP
FT
2-1
0.07 1/4:0 5.88
28/12 06:05
MGNP
FT
1-1
1.47 0:0 0.58
27/12 08:00
MGNP
FT
1-0
0.94 0:0 0.96
24/12 10:10
MGNP
FT
2-3
1.36 0:0 0.63
24/12 08:00
MGNP
FT
0-2
0.36 0:0 2.17
23/12 10:00
MGNP
FT
2-1
2.00 0:0 0.40
23/12 08:00
MGNP
FT
1-1
0.84 0:0 1.06
21/12 10:10
MGNP
FT
2-1
0.68 0:0 1.28
21/12 08:00
MGNP
FT
0-0
0.51 0:0 1.63
20/12 10:10
MGNP
FT
4-0
1.11 0:0 0.80
20/12 08:00
MGNP
FT
2-0
0.06 1/4:0 6.25
18/12 10:10
MGNP
FT
0-1
3.03 0:0 0.23
17/12 10:05
MGNP
FT
1-0
0.47 0:0 1.75
17/12 08:05
MGNP
FT
1-2
0.67 0:0 1.29
16/12 08:05
MGNP
FT
3-3
0.50 0:0 1.66
14/12 10:10
MGNP
FT
0-0
0.40 0:0 2.00
14/12 08:05
MGNP
FT
1-1
1.05 0:0 0.85
13/12 10:10
MGNP
FT
0-0
0.45 0:0 1.81
13/12 08:00
MGNP
FT
0-0
1.42 0:0 0.60

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
31/12 09:10
MGNP
FT
2-0
1.25 0:0 0.70
28/12 10:15
MGNP
FT
1-0
0.96 0:0 0.94
28/12 08:00
MGNP
FT
2-1
0.07 1/4:0 5.88
28/12 06:05
MGNP
FT
1-1
1.47 0:0 0.58
27/12 08:00
MGNP
FT
1-0
0.94 0:0 0.96
24/12 10:10
MGNP
FT
2-3
1.36 0:0 0.63
24/12 08:00
MGNP
FT
0-2
0.36 0:0 2.17
23/12 10:00
MGNP
FT
2-1
2.00 0:0 0.40
23/12 08:00
MGNP
FT
1-1
0.84 0:0 1.06
21/12 10:10
MGNP
FT
2-1
0.68 0:0 1.28
21/12 08:00
MGNP
FT
0-0
0.51 0:0 1.63
20/12 10:10
MGNP
FT
4-0
1.11 0:0 0.80
20/12 08:00
MGNP
FT
2-0
0.06 1/4:0 6.25
18/12 10:10
MGNP
FT
0-1
3.03 0:0 0.23
17/12 10:05
MGNP
FT
1-0
0.47 0:0 1.75
17/12 08:05
MGNP
FT
1-2
0.67 0:0 1.29
16/12 08:05
MGNP
FT
3-3
0.50 0:0 1.66
14/12 10:10
MGNP
FT
0-0
0.40 0:0 2.00
14/12 08:05
MGNP
FT
1-1
1.05 0:0 0.85
13/12 10:10
MGNP
FT
0-0
0.45 0:0 1.81
13/12 08:00
MGNP
FT
0-0
1.42 0:0 0.60
Kết quả bóng đá Mexico GNP Cup mùa bóng 2024 của các CLB Mexico GNP Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top