Kết quả bóng đá Italy Serie B Women hôm nay - KQBĐ Italy Serie B Women 2023

kết quả bóng đá Italy Serie B Women

Chọn Mùa Giải
Italy Serie B Women
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
26/03 20:00
Italy-B(W)
FT
0-1
1.35 0:0 0.57
26/03 20:00
Italy-B(W)
FT
2-1
0.50 0:0 1.50
26/03 20:00
Italy-B(W)
FT
3-0
0.42 0:0 1.75
26/03 20:00
Italy-B(W)
FT
1-2
0.47 0:0 1.60
26/03 20:00
Italy-B(W)
FT
1-0
0.77 0:0 1.02
26/03 20:00
Italy-B(W)
FT
4-0
2.70 0:1/4 0.26
26/03 19:30
Italy-B(W)
FT
0-3
0.70 1 1/2:0 1.10
25/03 20:30
Italy-B(W)
FT
4-2
0.30 0:0 2.45
19/03 21:30
Italy-B(W)
FT
2-1
0.97 0:1/2 0.82
19/03 20:30
Italy-B(W)
FT
4-2
0.82 0:0 0.97
19/03 20:30
Italy-B(W)
FT
1-0
0.26 1/4:0 2.70
19/03 20:30
Italy-B(W)
FT
0-2
1.02 1/4:0 0.77
19/03 20:30
Italy-B(W)
FT
3-0
0.90 0:0 0.90
19/03 20:30
Italy-B(W)
FT
1-2
0.26 1/4:0 2.70
19/03 17:30
Italy-B(W)
FT
3-0
0.92 0:2 1/4 0.87
18/03 20:30
Italy-B(W)
FT
2-2
12/03 20:30
Italy-B(W)
FT
2-0
12/03 20:30
Italy-B(W)
FT
1-1
12/03 20:30
Italy-B(W)
FT
4-1
12/03 20:30
Italy-B(W)
FT
4-0
12/03 20:30
Italy-B(W)
FT
0-3
12/03 20:30
Italy-B(W)
FT
2-1
12/03 20:30
Italy-B(W)
FT
1-3
12/03 20:30
Italy-B(W)
FT
4-1
05/03 21:00
Italy-B(W)
FT
2-2
05/03 20:30
Italy-B(W)
FT
0-3
05/03 20:30
Italy-B(W)
FT
0-2
05/03 20:30
Italy-B(W)
FT
1-1
05/03 20:30
Italy-B(W)
FT
0-1
05/03 20:30
Italy-B(W)
FT
3-0
05/03 20:30
Italy-B(W)
FT
4-1
05/03 17:00
Italy-B(W)
FT
1-6
26/02 20:30
Italy-B(W)
FT
0-2
1.35 0:0 0.58
26/02 20:30
Italy-B(W)
FT
1-0
0.35 0:0 2.10
26/02 20:30
Italy-B(W)
FT
0-2
0.30 1/4:0 2.45
26/02 20:30
Italy-B(W)
FT
1-1
0.78 0:0 1.03
26/02 19:00
Italy-B(W)
FT
2-1
1.08 0:0 0.73
26/02 17:00
Italy-B(W)
FT
0-3
0.35 1/4:0 2.10
12/02 21:30
Italy-B(W)
FT
1-2
1.60 0:0 0.48
12/02 20:30
Italy-B(W)
FT
2-2
0.68 0:0 1.15
12/02 20:30
Italy-B(W)
FT
1-5
0.25 1/4:0 2.80
12/02 20:30
Italy-B(W)
FT
2-0
0.90 0:0 0.90
12/02 20:30
Italy-B(W)
FT
0-3
0.28 1/4:0 2.55
12/02 20:30
Italy-B(W)
FT
3-1
0.25 0:0 2.80
11/02 20:30
Italy-B(W)
FT
2-0
0.30 0:0 2.45
05/02 20:30
Italy-B(W)
FT
3-4
2.00 0:0 0.38
05/02 20:30
Italy-B(W)
FT
0-1
1.05 0:0 0.75
05/02 20:30
Italy-B(W)
FT
1-2
1.15 0:0 0.68
05/02 20:30
Italy-B(W)
FT
2-0
2.45 0:1/4 0.30
05/02 20:30
Italy-B(W)
FT
3-2
0.48 0:0 1.60
05/02 17:00
Italy-B(W)
FT
2-1
2.30 0:1/4 0.33
29/01 23:50
Italy-B(W)
FT
1-1
1.75 0:0 0.43
29/01 23:30
Italy-B(W)
FT
1-0
0.08 0:0 7.40
29/01 20:30
Italy-B(W)
FT
2-4
1.38 0:0 0.55
29/01 20:30
Italy-B(W)
FT
1-4
1.30 0:0 0.60
29/01 20:30
Italy-B(W)
FT
1-3
1.60 0:0 0.48
29/01 20:30
Italy-B(W)
FT
0-1
0.93 0:0 0.88
29/01 18:00
Italy-B(W)
FT
6-0
2.10 0:1/4 0.35
28/01 20:30
Italy-B(W)
FT
1-1
0.43 0:0 1.75
22/01 20:30
Italy-B(W)
FT
1-2
0.48 0:0 1.60
Kết quả bóng đá Italy Serie B Women mùa bóng 2023 của các CLB Italy Serie B Women sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top