Kết quả bóng đá Israel Ligat Leumit Toto Cup hôm nay - KQBĐ Israel Ligat Leumit Toto Cup 2023

kết quả bóng đá Israel Ligat Leumit Toto Cup

Chọn Mùa Giải
Israel Ligat Leumit Toto Cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
06/09 22:59
ISR LLTTC
FT
2-1
0.63 0:0 1.26
29/08 22:59
ISR LLTTC
FT
0-0
0.84 0:0 0.96
15/08 23:30
ISR LLTTC
FT
2-1
0.75 0:0 1.05
11/08 23:30
ISR LLTTC
FT
0-2
1.00 0:0 0.84
11/08 23:30
ISR LLTTC
FT
3-2
2.38 0:0 0.26
11/08 23:30
ISR LLTTC
FT
2-1
0.92 0:0 0.92
11/08 23:30
ISR LLTTC
FT
2-0
0.60 0:0 1.31
08/08 23:30
ISR LLTTC
FT
0-1
0.60 0:0 1.31
08/08 23:30
ISR LLTTC
FT
3-1
1.16 0:0 0.70
08/08 23:30
ISR LLTTC
FT
1-0
0.39 0:0 1.81
08/08 23:30
ISR LLTTC
FT
4-2
1.01 0:0 0.83
08/08 23:30
ISR LLTTC
FT
0-0
0.73 0:0 1.12
08/08 23:30
ISR LLTTC
FT
1-1
1.78 0:1/4 0.40
08/08 23:30
ISR LLTTC
FT
0-1
1.12 0:0 0.73
04/08 23:30
ISR LLTTC
FT
2-0
0.92 0:0 0.92
04/08 23:30
ISR LLTTC
FT
2-0
0.43 0:0 1.69
04/08 23:30
ISR LLTTC
FT
1-1
0.50 0:0 1.51
04/08 23:30
ISR LLTTC
FT
1-0
0.92 0:0 0.92
04/08 23:30
ISR LLTTC
FT
0-2
1.00 0:0 0.84
04/08 23:30
ISR LLTTC
FT
0-1
0.72 0:0 1.13
04/08 23:30
ISR LLTTC
FT
0-2
2.08 0:0 0.32
01/08 23:30
ISR LLTTC
FT
1-2
0.43 0:0 1.69
01/08 23:30
ISR LLTTC
FT
1-0
0.30 0:0 2.17
01/08 23:30
ISR LLTTC
FT
1-1
1.36 0:0 0.57
01/08 23:30
ISR LLTTC
FT
0-1
0.52 0:0 1.47
01/08 23:30
ISR LLTTC
FT
2-3
1.38 0:0 0.56
01/08 23:30
ISR LLTTC
FT
2-1
0.80 0:0 1.04
01/08 23:30
ISR LLTTC
FT
1-0
0.94 0:0 0.90
Kết quả bóng đá Israel Ligat Leumit Toto Cup mùa bóng 2023 của các CLB Israel Ligat Leumit Toto Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top