Kết quả bóng đá Ireland Leinster Senior League hôm nay - KQBĐ Ireland Leinster Senior League 2023

kết quả bóng đá Ireland Leinster Senior League

Chọn Mùa Giải
Ireland Leinster Senior League
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
17/03 03:00
Ire LSL
FT
0-1
17/03 02:45
Ire LSL
FT
2-4
0.60 0:0 1.31
16/03 02:45
Ire LSL
FT
1-2
0.61 0:0 1.09
12/03 18:00
Ire LSL
FT
2-1
0.42 0:0 1.75
11/03 02:45
Ire LSL
FT
5-0
0.35 0:0 2.10
05/03 18:00
Ire LSL
FT
1-1
1.68 0:0 0.45
05/03 18:00
Ire LSL
FT
3-2
1.75 0:0 0.43
05/03 17:45
Ire LSL
FT
2-1
0.38 0:0 2.00
04/03 02:45
Ire LSL
FT
6-4
0.85 0:0 0.95
04/03 02:45
Ire LSL
FT
0-2
0.33 0:0 2.30
03/03 03:00
Ire LSL
FT
3-3
0.81 0:0 1.03
02/03 02:45
Ire LSL
FT
0-5
1.75 0:0 0.43
02/03 02:30
Ire LSL
FT
0-1
0.73 0:0 1.08
26/02 19:00
Ire LSL
FT
1-0
0.60 0:0 1.30
26/02 19:00
Ire LSL
FT
3-0
2.30 0:1/4 0.33
26/02 19:00
Ire LSL
FT
1-0
1.08 0:0 0.73
26/02 18:00
Ire LSL
FT
0-1
0.48 0:0 1.60
26/02 18:00
Ire LSL
FT
2-1
1.35 0:0 0.58
22/02 02:45
Ire LSL
FT
4-1
0.53 0:0 1.43
21/02 03:00
Ire LSL
FT
6-0
0.40 0:0 1.85
19/02 18:00
Ire LSL
FT
1-2
0.55 0:0 1.38
18/02 19:00
Ire LSL
FT
3-1
1.08 0:0 0.73
17/02 02:45
Ire LSL
FT
4-0
0.85 0:0 0.99
12/02 19:00
Ire LSL
FT
0-0
0.40 0:0 1.85
12/02 19:00
Ire LSL
FT
1-2
1.20 0:0 0.65
12/02 18:00
Ire LSL
FT
2-2
0.65 0:0 1.20
12/02 18:00
Ire LSL
FT
5-4
0.63 0:0 1.25
12/02 17:45
Ire LSL
FT
2-2
0.64 0:0 1.25
11/02 02:50
Ire LSL
FT
1-1
0.72 0:0 1.13
10/02 03:00
Ire LSL
FT
3-0
0.29 0:0 1.88
09/02 02:45
Ire LSL
FT
2-1
0.82 0:0 1.02
08/02 02:45
Ire LSL
FT
2-0
0.13 0:0 5.00
05/02 19:00
Ire LSL
FT
1-0
1.23 0:0 0.65
05/02 19:00
Ire LSL
FT
2-0
0.56 0:0 1.38
05/02 18:00
Ire LSL
FT
2-2
1.03 0:0 0.78
04/02 03:00
Ire LSL
FT
0-1
0.90 0:0 0.90
04/02 02:45
Ire LSL
FT
4-1
0.45 0:0 1.68
04/02 02:30
Ire LSL
FT
3-1
0.33 0:0 2.30
03/02 03:00
Ire LSL
FT
0-0
0.49 0:0 1.53
03/02 02:45
Ire LSL
FT
2-1
1.36 0:0 0.57
02/02 02:45
Ire LSL
FT
1-1
0.82 0:0 1.02
02/02 02:45
Ire LSL
FT
1-1
1.20 0:0 0.65
29/01 18:00
Ire LSL
FT
2-1
0.48 0:0 1.60
28/01 02:45
Ire LSL
FT
0-4
1.10 0:0 0.70
27/01 02:45
Ire LSL
FT
3-2
0.54 0:0 1.42
27/01 02:45
Ire LSL
FT
1-0
0.55 0:0 1.38
26/01 02:45
Ire LSL
FT
1-2
1.12 1 :0 0.59
26/01 02:45
Ire LSL
FT
0-2
1.51 0:0 0.50
24/01 02:45
Ire LSL
FT
1-1
1.05 0:0 0.75
22/01 19:00
Ire LSL
FT
1-2
0.78 0:0 1.03
21/01 03:00
Ire LSL
FT
5-1
0.49 0:0 1.53
21/01 02:45
Ire LSL
FT
1-0
0.31 0:0 1.63
21/01 02:45
Ire LSL
FT
1-0
0.75 0:0 0.95
21/01 02:45
Ire LSL
FT
4-2
0.70 0:0 1.10
19/01 02:30
Ire LSL
FT
2-5
1.35 0:0 0.58
17/01 03:00
Ire LSL
FT
3-4
0.45 0:0 1.68
17/01 02:45
Ire LSL
FT
1-2
1.05 0:0 0.75
17/01 02:45
Ire LSL
FT
1-1
2.00 0:1/4 0.34
15/01 18:00
Ire LSL
FT
0-3
1.43 0:0 0.53
15/01 18:00
Ire LSL
FT
1-0
1.15 0:0 0.68
Kết quả bóng đá Ireland Leinster Senior League mùa bóng 2023 của các CLB Ireland Leinster Senior League sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top