Kết quả bóng đá India Durand Cup hôm nay - KQBĐ India Durand Cup 2023

kết quả bóng đá India Durand Cup

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
18/09 19:30
Id DCup
FT
1-2
0.75 0:0 1.05
15/09 19:30
Id DCup
FT
1-0
1.13 0:0 0.72
14/09 19:30
Id DCup
FT
0-1
1.29 0:0 0.61
12/09 19:30
Id DCup
FT
3-1
0.39 0:0 1.81
11/09 19:30
Id DCup
FT
2-2
0.60 0:0 1.30
10/09 19:30
Id DCup
FT
0-0
09/09 19:30
Id DCup
FT
3-0
0.29 0:0 2.22
05/09 16:30
Id DCup
FT
2-0
0.52 0:0 1.47
02/09 19:30
Id DCup
FT
1-1
1.53 0:0 0.49
01/09 19:30
Id DCup
FT
1-4
2.17 0:0 0.30
31/08 19:30
Id DCup
FT
2-0
0.39 0:0 1.81
31/08 16:30
Id DCup
FT
2-0
30/08 19:30
Id DCup
FT
0-3
1.03 3/4:0 0.81
30/08 16:30
Id DCup
FT
2-2
0.39 0:0 1.81
29/08 19:30
Id DCup
FT
3-0
0.40 0:0 1.78
29/08 16:30
Id DCup
FT
5-1
0.31 0:0 2.12
28/08 19:30
Id DCup
FT
0-1
2.30 0:0 0.33
28/08 16:30
Id DCup
FT
2-1
1.03 0:0 0.78
27/08 19:30
Id DCup
FT
0-3
2.30 0:0 0.33
27/08 16:30
Id DCup
FT
2-0
3.25 0:1/4 0.21
26/08 19:30
Id DCup
FT
1-0
26/08 16:30
Id DCup
FT
3-1
0.35 0:0 1.96
25/08 19:30
Id DCup
FT
0-0
0.64 0:0 1.25
25/08 16:30
Id DCup
FT
0-0
0.48 0:0 1.60
24/08 19:30
Id DCup
FT
1-1
0.79 0:0 1.05
23/08 19:30
Id DCup
FT
4-0
0.42 0:0 1.72
23/08 16:30
Id DCup
FT
2-0
0.69 1/2:0 1.01
22/08 19:30
Id DCup
FT
0-0
22/08 16:30
Id DCup
FT
0-2
0.92 1 1/4:0 0.92
21/08 19:30
Id DCup
FT
3-0
0.33 0:0 2.30
20/08 19:30
Id DCup
FT
2-3
2.45 0:1/4 0.30
18/08 19:40
Id DCup
FT
3-1
0.70 0:0 1.16
18/08 16:30
Id DCup
FT
4-1
2.17 0:1/4 0.30
17/08 19:00
Id DCup
FT
0-6
0.50 1/4:0 1.51
17/08 16:00
Id DCup
FT
1-2
0.38 0:0 1.85
16/08 20:30
Id DCup
FT
3-1
0.48 0:1/4 1.38
Kết quả bóng đá India Durand Cup mùa bóng 2023 của các CLB India Durand Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top