Kết quả bóng đá Cup Durand hôm nay

Kết quả bóng đá Cup Durand 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cup Durand nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cup Durand

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
31/08 19:30
Id DCup
FT
1-2
1.17 0:0 0.69
29/08 19:30
Id DCup
FT
2-2
1.42 0:0 0.54
27/08 19:30
Id DCup
FT
1-3
3.03 0:1/4 0.03
26/08 19:30
Id DCup
FT
4-1
25/08 19:30
Id DCup
FT
2-1
0.95 0:0 0.85
24/08 19:30
Id DCup
FT
0-1
0.90 0:0 0.86
22/08 19:30
Id DCup
FT
2-0
22/08 16:30
Id DCup
FT
3-0
0.91 0:1/2 0.79
21/08 19:30
Id DCup
FT
0-0
0.73 0:0 1.12
21/08 16:30
Id DCup
FT
5-0
0.20 0:0 2.77
20/08 18:15
Id DCup
FT
6-0
0.85 0:2 0.85
20/08 16:00
Id DCup
FT
3-1
1.65 0:1/4 0.40
19/08 16:00
Id DCup
FT
4-0
0.75 0:1 0.95
18/08 19:30
Id DCup
FT
2-2
1.20 0:0 0.67
18/08 16:30
Id DCup
FT
1-2
5.00 0:1/4 0.04
17/08 16:30
Id DCup
FT
1-0
1.00 0:0 0.70
16/08 19:30
Id DCup
FT
1-0
5.00 0:1/4 0.04
16/08 16:30
Id DCup
FT
3-0
1.05 0:1/4 0.68
14/08 19:30
Id DCup
FT
1-1
0.22 0:0 2.63
14/08 16:30
Id DCup
FT
3-0
2.27 0:1/4 0.20
13/08 16:00
Id DCup
FT
3-4
0.61 0:0 1.17
12/08 16:00
Id DCup
FT
2-2
1.81 0:0 0.39
11/08 19:30
Id DCup
FT
2-1
0.75 1 1/4:0 1.09
11/08 16:30
Id DCup
FT
2-1
0.37 0:0 1.88
10/08 19:30
Id DCup
FT
0-0
0.51 0:0 1.49
10/08 16:30
Id DCup
FT
1-3
1.42 0:0 0.54
09/08 18:15
Id DCup
FT
2-0
0.19 0:0 2.43
09/08 16:00
Id DCup
FT
1-1
0.22 0:0 2.63
08/08 19:30
Id DCup
FT
5-0
1.40 0:1/4 0.55
08/08 16:30
Id DCup
FT
6-0
1.56 0:1/4 0.40
07/08 19:30
Id DCup
FT
2-0
0.36 0:0 1.92
06/08 16:00
Id DCup
FT
1-1
1.66 0:0 0.36
05/08 18:15
Id DCup
FT
1-3
0.18 1/4:0 2.08
04/08 19:30
Id DCup
FT
4-0
0.45 0:0 1.63

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
31/08 19:30
Id DCup
FT
1-2
1.17 0:0 0.69
29/08 19:30
Id DCup
FT
2-2
1.42 0:0 0.54
27/08 19:30
Id DCup
FT
1-3
3.03 0:1/4 0.03
26/08 19:30
Id DCup
FT
4-1
25/08 19:30
Id DCup
FT
2-1
0.95 0:0 0.85
24/08 19:30
Id DCup
FT
0-1
0.90 0:0 0.86
22/08 19:30
Id DCup
FT
2-0
22/08 16:30
Id DCup
FT
3-0
0.91 0:1/2 0.79
21/08 19:30
Id DCup
FT
0-0
0.73 0:0 1.12
21/08 16:30
Id DCup
FT
5-0
0.20 0:0 2.77
20/08 18:15
Id DCup
FT
6-0
0.85 0:2 0.85
20/08 16:00
Id DCup
FT
3-1
1.65 0:1/4 0.40
19/08 16:00
Id DCup
FT
4-0
0.75 0:1 0.95
18/08 19:30
Id DCup
FT
2-2
1.20 0:0 0.67
18/08 16:30
Id DCup
FT
1-2
5.00 0:1/4 0.04
17/08 16:30
Id DCup
FT
1-0
1.00 0:0 0.70
16/08 19:30
Id DCup
FT
1-0
5.00 0:1/4 0.04
16/08 16:30
Id DCup
FT
3-0
1.05 0:1/4 0.68
14/08 19:30
Id DCup
FT
1-1
0.22 0:0 2.63
14/08 16:30
Id DCup
FT
3-0
2.27 0:1/4 0.20
13/08 16:00
Id DCup
FT
3-4
0.61 0:0 1.17
12/08 16:00
Id DCup
FT
2-2
1.81 0:0 0.39
11/08 19:30
Id DCup
FT
2-1
0.75 1 1/4:0 1.09
11/08 16:30
Id DCup
FT
2-1
0.37 0:0 1.88
10/08 19:30
Id DCup
FT
0-0
0.51 0:0 1.49
10/08 16:30
Id DCup
FT
1-3
1.42 0:0 0.54
09/08 18:15
Id DCup
FT
2-0
0.19 0:0 2.43
09/08 16:00
Id DCup
FT
1-1
0.22 0:0 2.63
08/08 19:30
Id DCup
FT
5-0
1.40 0:1/4 0.55
08/08 16:30
Id DCup
FT
6-0
1.56 0:1/4 0.40
07/08 19:30
Id DCup
FT
2-0
0.36 0:0 1.92
06/08 16:00
Id DCup
FT
1-1
1.66 0:0 0.36
05/08 18:15
Id DCup
FT
1-3
0.18 1/4:0 2.08
04/08 19:30
Id DCup
FT
4-0
0.45 0:0 1.63
Kết quả bóng đá Cup Durand mùa bóng 2024 của các CLB Cup Durand sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top