Kết quả bóng đá Hong Kong League Cup hôm nay - KQBĐ Hong Kong League Cup 2023

kết quả bóng đá Hong Kong League Cup

Chọn Mùa Giải
Hong Kong League Cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
10/07 16:45
HK LC
FT
1-2
0.78 0:0 0.92
10/07 14:30
HK LC
FT
2-1
2.27 0:1/4 0.14
26/06 14:40
HK LC
FT
1-2
1.23 0:0 0.51
26/06 14:40
HK LC
FT
1-1
0.20 1/4:0 2.00
26/06 12:30
HK LC
FT
0-0
1.85 0:0 0.24
26/06 12:30
HK LC
FT
1-1
1.51 0:0 0.36
26/06 12:30
HK LC
FT
6-3
0.58 0:0 1.13
19/06 16:40
HK LC
FT
4-0
0.45 0:0 1.33
19/06 16:40
HK LC
FT
2-2
1.58 0:1/4 0.33
19/06 16:35
HK LC
FT
4-1
0.40 0:0 1.42
19/06 14:30
HK LC
FT
2-1
0.90 0:0 0.80
19/06 14:30
HK LC
FT
2-1
0.99 0:0 0.71
12/06 16:30
HK LC
FT
6-0
1.01 0:1/4 0.69
12/06 16:30
HK LC
FT
1-1
0.33 0:0 1.58
12/06 14:30
HK LC
FT
0-2
0.33 1/4:0 1.58
12/06 14:30
HK LC
FT
1-3
0.17 1/4:0 2.12
12/06 14:30
HK LC
FT
3-2
0.39 0:0 1.44
05/06 16:40
HK LC
FT
4-1
0.59 0:0 1.12
05/06 16:30
HK LC
FT
1-0
05/06 16:30
HK LC
FT
2-5
1.63 0:0 0.31
05/06 14:30
HK LC
FT
3-2
0.30 0:0 1.66
05/06 14:30
HK LC
FT
1-3
29/05 14:45
HK LC
FT
0-4
29/05 14:30
HK LC
FT
3-0
29/05 14:30
HK LC
FT
2-1
29/05 12:30
HK LC
FT
1-0
29/05 12:30
HK LC
FT
3-1
Kết quả bóng đá Hong Kong League Cup mùa bóng 2023 của các CLB Hong Kong League Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top