Kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan hôm nay - KQBĐ Hạng 4 Phần Lan 2023

kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan

Chọn Mùa Giải
Hạng 4 Phần Lan
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
08/06 00:00
Finland K
FT
6-1
0.88 0:0 0.92
08/06 00:00
Finland K
FT
2-1
0.28 0:0 2.08
07/06 23:30
Finland K
FT
1-2
1.40 0:0 0.51
06/06 22:59
Finland K
FT
0-9
1.09 1/4:0 0.71
06/06 22:59
Finland K
FT
1-5
0.34 1/4:0 1.85
06/06 00:15
Finland K
FT
3-3
0.75 0:0 1.05
05/06 22:30
Finland K
FT
2-3
0.25 1/4:0 2.22
05/06 22:00
Finland K
FT
1-3
1.81 0:0 0.35
03/06 22:00
Finland K
FT
5-2
1.67 0:1/4 0.45
03/06 20:00
Finland K
FT
0-4
1.25 0:0 0.62
03/06 20:00
Finland K
FT
2-0
1.35 0:0 0.57
03/06 00:30
Finland K
FT
4-1
0.77 0:0 1.02
03/06 00:20
Finland K
FT
4-1
2.00 0:1/4 0.37
03/06 00:15
Finland K
FT
5-1
0.35 0:0 2.10
02/06 23:30
Finland K
FT
2-2
0.50 0:0 1.42
02/06 23:15
Finland K
FT
2-2
2.63 0:1/4 0.18
02/06 23:15
Finland K
FT
3-0
1.03 0:0 0.77
02/06 22:59
Finland K
FT
5-1
0.75 0:0 1.05
02/06 22:59
Finland K
FT
3-2
0.90 0:0 0.90
02/06 22:59
Finland K
FT
0-4
0.62 1/4:0 1.21
02/06 22:59
Finland K
FT
0-4
MPS MPS
0.82 1/4:0 0.98
02/06 22:30
Finland K
FT
1-3
1.69 0:0 0.39
02/06 22:30
Finland K
FT
1-0
0.68 0:0 1.13
02/06 22:00
Finland K
FT
0-4
EBK EBK
0.71 0:0 1.09
02/06 22:00
Finland K
FT
1-4
1.25 0:0 0.60
02/06 00:00
Finland K
FT
ACE ACE
3-1
0.40 0:0 1.85
02/06 00:00
Finland K
FT
2-0
0.32 0:0 2.30
01/06 22:59
Finland K
FT
2-4
1.25 0:0 0.62
01/06 22:59
Finland K
FT
3-2
SIF SIF
0.72 0:0 1.07
01/06 22:59
Finland K
FT
1-0
0.57 0:0 1.35
01/06 22:30
Finland K
FT
TPK TPK
1-4
2.10 0:0 0.35
01/06 22:30
Finland K
FT
4-0
2.45 0:1/4 0.30
01/06 00:40
Finland K
FT
5-0
1.28 0:1/4 0.58
01/06 00:00
Finland K
FT
1-1
1.07 0:0 0.73
01/06 00:00
Finland K
FT
0-2
1.31 0:1/4 0.56
31/05 23:15
Finland K
FT
2-3
1.14 0:0 0.67
31/05 22:59
Finland K
FT
4-2
2.12 0:1/4 0.27
31/05 22:30
Finland K
FT
2-0
2.17 0:1/4 0.26
30/05 23:15
Finland K
FT
4-2
0.82 0:0 0.97
28/05 21:00
Finland K
FT
2-0
0.82 0:0 0.97
28/05 19:30
Finland K
FT
4-0
0.70 1/2:0 1.10
28/05 18:00
Finland K
FT
SIF SIF
1-1
1.61 0:0 0.42
28/05 18:00
Finland K
FT
1-0
0.26 0:0 2.17
27/05 20:00
Finland K
FT
1-1
0.36 0:0 1.78
27/05 18:00
Finland K
FT
2-0
0.86 0:0 0.94
27/05 18:00
Finland K
FT
3-1
1.33 0:0 0.55
27/05 18:00
Finland K
FT
5-0
0.80 0:1/4 1.00
27/05 00:15
Finland K
FT
LJS LJS
2-1
0.70 0:0 1.10
27/05 00:10
Finland K
FT
0-1
1.75 0:0 0.42
27/05 00:10
Finland K
FT
1-0
0.90 0:0 0.90
27/05 00:00
Finland K
FT
EBK EBK
3-3
0.50 0:0 1.50
27/05 00:00
Finland K
FT
0-4
0.37 1/4:0 2.00
26/05 23:15
Finland K
FT
1-0
0.90 0:0 0.90
26/05 23:15
Finland K
FT
3-5
0.30 1/4:0 2.00
26/05 23:15
Finland K
FT
1-0
0.67 0:0 1.14
26/05 22:59
Finland K
FT
1-1
ACE ACE
0.62 0:0 1.21
26/05 22:59
Finland K
FT
3-2
TPK TPK
0.66 0:0 1.16
26/05 22:45
Finland K
FT
0-1
HPS HPS
0.65 1/2:0 1.05
26/05 22:30
Finland K
FT
1-2
1.08 0:1/2 0.62
26/05 00:15
Finland K
FT
3-2
0.47 0:0 1.49
Kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan mùa bóng 2023 của các CLB Hạng 4 Phần Lan sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top