Kết quả bóng đá Cúp Quốc gia Italia (Hạng 3) hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc gia Italia (Hạng 3) 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc gia Italia (Hạng 3) nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc gia Italia (Hạng 3)

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc gia Italia (Hạng 3)
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
03/04 01:30
ITA PRO LC
FT
3-2
0.49 0:0 1.53
20/03 02:00
ITA PRO LC
FT
2-1
0.99 0:0 0.85
29/02 02:30
ITA PRO LC
FT
2-0
0.90 0:0 0.94
29/02 01:00
ITA PRO LC
FT
2-0
0.60 0:0 1.31
25/01 02:30
ITA PRO LC
FT
1-0
0.32 0:0 2.08
25/01 00:30
ITA PRO LC
FT
1-0
1.88 0:0 0.37
14/12 02:30
ITA PRO LC
FT
2-0
0.89 0:0 0.95
14/12 00:30
ITA PRO LC
FT
0-0
1.29 0:0 0.61
14/12 00:30
ITA PRO LC
FT
0-0
1.02 0:1/2 0.82
13/12 00:00
ITA PRO LC
FT
0-1
0.46 0:0 1.61
01/12 00:00
ITA PRO LC
FT
2-0
0.52 0:0 1.47
30/11 00:30
ITA PRO LC
FT
1-0
1.16 0:0 0.70
30/11 00:30
ITA PRO LC
FT
3-3
0.52 0:0 1.47
29/11 03:00
ITA PRO LC
FT
0-2
1.06 0:1/2 0.66
29/11 03:00
ITA PRO LC
FT
2-0
0.88 0:1/4 0.96
29/11 00:00
ITA PRO LC
FT
0-1
1.05 0:0 0.79
29/11 00:00
ITA PRO LC
FT
2-0
0.99 0:0 0.85
28/11 22:15
ITA PRO LC
FT
1-1
0.52 0:0 1.47
10/11 02:45
ITA PRO LC
FT
0-0
1.08 0:0 0.76
10/11 00:30
ITA PRO LC
FT
1-2
0.63 0:0 1.26
10/11 00:30
ITA PRO LC
FT
1-0
3.22 0:1/4 0.15
09/11 22:59
ITA PRO LC
FT
1-0
2.63 0:0 0.22
09/11 02:45
ITA PRO LC
FT
3-2
0.64 0:0 1.25
09/11 02:45
ITA PRO LC
FT
3-3
2.00 0:0 0.34
09/11 02:45
ITA PRO LC
FT
1-0
0.49 0:0 1.53
09/11 00:30
ITA PRO LC
FT
3-1
0.92 0:0 0.92
09/11 00:30
ITA PRO LC
FT
3-0
0.64 0:0 1.25
08/11 22:15
ITA PRO LC
FT
1-2
0.87 0:0 0.97
08/11 20:00
ITA PRO LC
FT
1-0
0.57 0:0 1.36
08/11 20:00
ITA PRO LC
FT
0-0
1.25 0:0 0.64
08/11 00:30
ITA PRO LC
FT
3-0
0.58 0:0 1.35
08/11 00:30
ITA PRO LC
FT
2-2
0.57 0:0 1.36
07/11 22:15
ITA PRO LC
FT
4-0
3.12 0:1/4 0.16
07/11 20:00
ITA PRO LC
FT
1-1
0.95 0:0 0.89
06/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-0
1.72 0:0 0.42
06/10 01:45
ITA PRO LC
FT
6-1
0.31 0:0 2.12
05/10 23:30
ITA PRO LC
FT
1-1
0.84 0:0 1.00
05/10 23:30
ITA PRO LC
FT
2-0
0.89 0:0 0.95
05/10 21:15
ITA PRO LC
FT
1-1
1.19 0:0 0.68
05/10 21:15
ITA PRO LC
FT
1-3
1.96 0:0 0.35
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
0-1
2.85 0:0 0.19
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
2-1
5.55 0:1/4 0.02
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-1
0.02 1/4:0 5.55
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-0
0.40 0:0 1.90
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
0-1
4.76 0:1/4 0.05
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-1
1.28 0:1/4 0.63
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
5-0
1.75 0:1/4 0.45
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-0
0.16 0:0 3.12
04/10 23:30
ITA PRO LC
FT
2-0
1.11 0:0 0.74
04/10 23:30
ITA PRO LC
FT
3-0
0.56 0:0 1.38
04/10 23:30
ITA PRO LC
FT
1-5
1.31 0:0 0.60
04/10 21:15
ITA PRO LC
FT
0-2
1.02 0:0 0.82
04/10 21:15
ITA PRO LC
FT
0-1
0.34 0:0 2.00
04/10 19:00
ITA PRO LC
FT
1-1
1.58 0:0 0.47
04/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-3
1.07 0:1/4 0.77
04/10 01:45
ITA PRO LC
FT
0-1
0.86 1/4:0 0.86
03/10 23:30
ITA PRO LC
FT
2-0
1.53 0:0 0.49
03/10 23:30
ITA PRO LC
FT
2-4
0.69 0:0 1.17
03/10 23:30
ITA PRO LC
FT
2-3
0.92 0:0 0.92
03/10 23:30
ITA PRO LC
FT
0-1
0.24 0:0 2.50

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
03/04 01:30
ITA PRO LC
FT
3-2
0.49 0:0 1.53
20/03 02:00
ITA PRO LC
FT
2-1
0.99 0:0 0.85
29/02 02:30
ITA PRO LC
FT
2-0
0.90 0:0 0.94
29/02 01:00
ITA PRO LC
FT
2-0
0.60 0:0 1.31
25/01 02:30
ITA PRO LC
FT
1-0
0.32 0:0 2.08
25/01 00:30
ITA PRO LC
FT
1-0
1.88 0:0 0.37
14/12 02:30
ITA PRO LC
FT
2-0
0.89 0:0 0.95
14/12 00:30
ITA PRO LC
FT
0-0
1.29 0:0 0.61
14/12 00:30
ITA PRO LC
FT
0-0
1.02 0:1/2 0.82
13/12 00:00
ITA PRO LC
FT
0-1
0.46 0:0 1.61
01/12 00:00
ITA PRO LC
FT
2-0
0.52 0:0 1.47
30/11 00:30
ITA PRO LC
FT
1-0
1.16 0:0 0.70
30/11 00:30
ITA PRO LC
FT
3-3
0.52 0:0 1.47
29/11 03:00
ITA PRO LC
FT
0-2
1.06 0:1/2 0.66
29/11 03:00
ITA PRO LC
FT
2-0
0.88 0:1/4 0.96
29/11 00:00
ITA PRO LC
FT
0-1
1.05 0:0 0.79
29/11 00:00
ITA PRO LC
FT
2-0
0.99 0:0 0.85
28/11 22:15
ITA PRO LC
FT
1-1
0.52 0:0 1.47
10/11 02:45
ITA PRO LC
FT
0-0
1.08 0:0 0.76
10/11 00:30
ITA PRO LC
FT
1-2
0.63 0:0 1.26
10/11 00:30
ITA PRO LC
FT
1-0
3.22 0:1/4 0.15
09/11 22:59
ITA PRO LC
FT
1-0
2.63 0:0 0.22
09/11 02:45
ITA PRO LC
FT
3-2
0.64 0:0 1.25
09/11 02:45
ITA PRO LC
FT
3-3
2.00 0:0 0.34
09/11 02:45
ITA PRO LC
FT
1-0
0.49 0:0 1.53
09/11 00:30
ITA PRO LC
FT
3-1
0.92 0:0 0.92
09/11 00:30
ITA PRO LC
FT
3-0
0.64 0:0 1.25
08/11 22:15
ITA PRO LC
FT
1-2
0.87 0:0 0.97
08/11 20:00
ITA PRO LC
FT
1-0
0.57 0:0 1.36
08/11 20:00
ITA PRO LC
FT
0-0
1.25 0:0 0.64
08/11 00:30
ITA PRO LC
FT
3-0
0.58 0:0 1.35
08/11 00:30
ITA PRO LC
FT
2-2
0.57 0:0 1.36
07/11 22:15
ITA PRO LC
FT
4-0
3.12 0:1/4 0.16
07/11 20:00
ITA PRO LC
FT
1-1
0.95 0:0 0.89
06/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-0
1.72 0:0 0.42
06/10 01:45
ITA PRO LC
FT
6-1
0.31 0:0 2.12
05/10 23:30
ITA PRO LC
FT
1-1
0.84 0:0 1.00
05/10 23:30
ITA PRO LC
FT
2-0
0.89 0:0 0.95
05/10 21:15
ITA PRO LC
FT
1-1
1.19 0:0 0.68
05/10 21:15
ITA PRO LC
FT
1-3
1.96 0:0 0.35
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
0-1
2.85 0:0 0.19
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
2-1
5.55 0:1/4 0.02
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-1
0.02 1/4:0 5.55
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-0
0.40 0:0 1.90
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
0-1
4.76 0:1/4 0.05
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-1
1.28 0:1/4 0.63
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
5-0
1.75 0:1/4 0.45
05/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-0
0.16 0:0 3.12
04/10 23:30
ITA PRO LC
FT
2-0
1.11 0:0 0.74
04/10 23:30
ITA PRO LC
FT
3-0
0.56 0:0 1.38
04/10 23:30
ITA PRO LC
FT
1-5
1.31 0:0 0.60
04/10 21:15
ITA PRO LC
FT
0-2
1.02 0:0 0.82
04/10 21:15
ITA PRO LC
FT
0-1
0.34 0:0 2.00
04/10 19:00
ITA PRO LC
FT
1-1
1.58 0:0 0.47
04/10 01:45
ITA PRO LC
FT
1-3
1.07 0:1/4 0.77
04/10 01:45
ITA PRO LC
FT
0-1
0.86 1/4:0 0.86
03/10 23:30
ITA PRO LC
FT
2-0
1.53 0:0 0.49
03/10 23:30
ITA PRO LC
FT
2-4
0.69 0:0 1.17
03/10 23:30
ITA PRO LC
FT
2-3
0.92 0:0 0.92
03/10 23:30
ITA PRO LC
FT
0-1
0.24 0:0 2.50
Kết quả bóng đá Cúp Quốc gia Italia (Hạng 3) mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc gia Italia (Hạng 3) sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top