Kết quả bóng đá Hạng 3 Ý hôm nay - KQBĐ Hạng 3 Ý 2023

kết quả bóng đá Hạng 3 Ý

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
03/03 02:30
ITA PRO LC
FT
1-2
0.72 0:0 1.13
16/02 02:30
ITA PRO LC
FT
1-0
0.91 0:0 0.93
16/02 02:30
ITA PRO LC
FT
2-1
0.84 0:0 1.00
19/01 02:30
ITA PRO LC
FT
2-1
0.92 0:0 0.92
19/01 00:00
ITA PRO LC
FT
1-0
0.92 0:0 0.92
08/12 01:00
ITA PRO LC
FT
1-2
1.09 0:0 0.75
08/12 00:00
ITA PRO LC
FT
5-2
0.67 0:0 1.20
07/12 20:30
ITA PRO LC
FT
2-0
0.90 0:0 0.94
07/12 20:30
ITA PRO LC
FT
0-2
1.53 0:0 0.49
18/11 00:00
ITA PRO LC
FT
1-1
0.25 0:0 2.43
17/11 02:30
ITA PRO LC
FT
2-0
1.11 0:0 0.74
17/11 00:00
ITA PRO LC
FT
1-1
1.36 0:0 0.57
16/11 22:59
ITA PRO LC
FT
2-2
0.61 0:0 1.29
16/11 21:00
ITA PRO LC
FT
1-0
1.13 0:0 0.72
16/11 20:30
ITA PRO LC
FT
0-2
0.85 0:0 0.99
16/11 20:30
ITA PRO LC
FT
1-0
5.55 0:1/4 0.02
16/11 01:30
ITA PRO LC
FT
0-1
1.21 0:0 0.66
03/11 20:30
ITA PRO LC
FT
1-0
0.56 0:0 1.38
03/11 20:30
ITA PRO LC
FT
2-2
2.63 0:0 0.22
03/11 02:30
ITA PRO LC
FT
0-0
1.01 0:0 0.83
03/11 02:00
ITA PRO LC
FT
4-2
0.47 0:0 1.58
03/11 01:30
ITA PRO LC
FT
3-1
0.71 0:0 1.14
03/11 00:00
ITA PRO LC
FT
1-1
0.53 0:0 1.44
02/11 23:30
ITA PRO LC
FT
1-0
0.65 0:0 1.23
02/11 22:00
ITA PRO LC
FT
1-0
0.44 0:0 1.66
02/11 20:30
ITA PRO LC
FT
2-2
0.80 0:0 1.04
02/11 20:30
ITA PRO LC
FT
1-1
2.63 0:0 0.22
02/11 20:30
ITA PRO LC
FT
2-1
0.59 0:0 1.33
02/11 20:30
ITA PRO LC
FT
0-1
0.84 0:0 1.00
02/11 20:30
ITA PRO LC
FT
2-5
4.76 0:1/4 0.05
02/11 00:00
ITA PRO LC
FT
1-0
0.44 0:0 1.66
01/11 21:30
ITA PRO LC
FT
2-1
1.47 0:0 0.52
01/11 20:30
ITA PRO LC
FT
0-1
0.41 0:0 1.75
12/10 19:40
ITA PRO LC
FT
0-0
0.79 1/4:0 1.05
06/10 02:00
ITA PRO LC
FT
2-1
1.49 0:0 0.51
05/10 22:59
ITA PRO LC
FT
1-0
1.00 0:0 0.84
05/10 22:59
ITA PRO LC
FT
1-0
0.54 0:0 1.42
05/10 22:59
ITA PRO LC
FT
2-0
1.36 0:0 0.57
05/10 22:59
ITA PRO LC
FT
1-1
0.46 0:0 1.61
05/10 22:59
ITA PRO LC
FT
0-0
0.84 0:0 1.00
05/10 22:59
ITA PRO LC
FT
1-3
1.96 0:0 0.35
05/10 22:59
ITA PRO LC
FT
6-0
2.22 0:1/4 0.29
05/10 22:59
ITA PRO LC
FT
0-1
0.36 0:0 1.92
05/10 20:30
ITA PRO LC
FT
0-1
0.44 0:0 1.66
05/10 20:00
ITA PRO LC
FT
3-1
0.67 0:0 1.20
05/10 19:30
ITA PRO LC
FT
2-1
0.70 0:0 1.16
05/10 19:30
ITA PRO LC
FT
1-3
0.81 0:0 1.03
05/10 19:30
ITA PRO LC
FT
0-1
0.64 0:0 1.25
05/10 19:30
ITA PRO LC
FT
3-1
0.63 0:0 1.26
05/10 19:30
ITA PRO LC
FT
1-0
1.23 0:0 0.65
05/10 19:30
ITA PRO LC
FT
2-0
0.32 0:0 2.08
05/10 19:30
ITA PRO LC
FT
2-1
2.04 0:0 0.33
05/10 19:00
ITA PRO LC
FT
2-1
0.39 0:0 1.81
05/10 02:00
ITA PRO LC
FT
0-0
0.38 0:0 1.85
05/10 02:00
ITA PRO LC
FT
0-0
0.92 0:0 0.92
05/10 02:00
ITA PRO LC
FT
0-2
0.42 0:0 1.72
04/10 22:30
ITA PRO LC
FT
1-2
1.58 0:0 0.47
04/10 22:30
ITA PRO LC
FT
2-2
0.42 0:0 1.72
04/10 20:00
ITA PRO LC
FT
1-0
0.53 0:0 1.44
04/10 20:00
ITA PRO LC
FT
1-0
0.73 0:0 1.12
Kết quả bóng đá Hạng 3 Ý mùa bóng 2023 của các CLB Hạng 3 Ý sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top