Kết quả bóng đá hạng 2 Trung Quốc hôm nay - KQBĐ hạng 2 Trung Quốc 2023

kết quả bóng đá hạng 2 Trung Quốc

Chọn Mùa Giải
hạng 2 Trung Quốc
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
13/11 13:00
CHA D2
FT
0-0
0.95 0:0 0.85
13/11 13:00
CHA D2
FT
0-2
0.14 1/4:0 2.63
13/11 13:00
CHA D2
FT
1-2
1.42 0:0 0.46
13/11 13:00
CHA D2
FT
3-1
0.72 0:0 1.04
13/11 13:00
CHA D2
FT
1-2
0.43 0:0 1.49
12/11 13:00
CHA D2
FT
0-1
0.32 0:0 1.92
12/11 13:00
CHA D2
FT
0-2
1.03 0:0 0.77
12/11 13:00
CHA D2
FT
1-2
1.69 0:0 0.39
12/11 13:00
CHA D2
FT
0-3
0.23 1/4:0 2.32
20/07 18:30
CHA D2
FT
0-3
4.00 0:1/4 0.05
20/07 14:30
CHA D2
FT
1-1
0.90 0:0 0.90
20/07 14:30
CHA D2
FT
3-1
3.70 0:1/4 0.07
20/07 14:30
CHA D2
FT
1-5
1.92 0:0 0.32
20/07 14:30
CHA D2
FT
1-1
0.58 0:0 1.28
19/07 14:30
CHA D2
FT
2-1
0.60 0:1/4 1.25
19/07 14:30
CHA D2
FT
1-1
2.56 0:0 0.19
19/07 14:30
CHA D2
FT
4-1
0.34 0:0 1.85
19/07 14:30
CHA D2
FT
0-1
2.00 0:0 0.30

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
09/11 13:30
CHA D2
FT
0-0
0.33 0:0 1.88
09/11 13:00
CHA D2
FT
0-1
0.61 0:0 1.23
09/11 13:00
CHA D2
FT
1-1
0.07 1/4:0 3.70
09/11 13:00
CHA D2
FT
3-1
1.81 0:1/4 0.35
09/11 13:00
CHA D2
FT
0-3
3.03 0:0 0.13
09/11 13:00
CHA D2
FT
0-0
0.72 1/4:0 1.08
09/11 13:00
CHA D2
FT
1-4
1.75 0:1/4 0.37
08/11 13:30
CHA D2
FT
1-0
0.45 0:0 1.53
08/11 13:30
CHA D2
FT
2-2
2.17 0:1/4 0.26
16/07 18:30
CHA D2
FT
1-1
0.45 0:0 1.68
16/07 14:30
CHA D2
FT
0-1
0.67 0:0 1.14
16/07 14:30
CHA D2
FT
2-2
0.28 0:0 2.55
16/07 14:30
CHA D2
FT
1-2
0.93 0:0 0.88
15/07 18:30
CHA D2
FT
1-1
2.22 0:0 0.25
15/07 14:30
CHA D2
FT
2-1
0.67 0:0 1.14
15/07 14:30
CHA D2
FT
4-0
0.77 0:0 1.03
15/07 14:30
CHA D2
FT
1-5
0.77 1/2:0 1.03
15/07 14:30
CHA D2
FT
1-0
0.81 0:0 0.99
Kết quả bóng đá hạng 2 Trung Quốc mùa bóng 2023 của các CLB hạng 2 Trung Quốc sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top