Kết quả bóng đá Giao hữu ĐTQG hôm nay

Kết quả bóng đá Giao hữu ĐTQG 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Giao hữu ĐTQG nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Giao hữu ĐTQG

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
24/04 22:00
INT FRL
FT
0-3
0.05 1/4:0 4.76
24/04 20:30
INT FRL
FT
10-1
24/04 20:15
INT FRL
FT
2-2
24/04 20:00
INT FRL
FT
0-2
24/04 20:00
INT FRL
FT
4-0
24/04 17:30
INT FRL
FT
0-2
24/04 17:00
INT FRL
FT
6-1
24/04 16:00
INT FRL
FT
4-2
24/04 15:30
INT FRL
FT
1-1
23/04 22:59
INT FRL
FT
1-1
22/04 22:30
INT FRL
FT
0-3
22/04 20:30
INT FRL
FT
2-2
22/04 20:00
INT FRL
FT
2-1
22/04 20:00
INT FRL
FT
0-3
22/04 17:00
INT FRL
FT
0-7
22/04 16:00
INT FRL
FT
1-1
22/04 15:30
INT FRL
FT
2-2
21/04 15:00
INT FRL
FT
2-6
21/04 15:00
INT FRL
FT
5-2
19/04 22:30
INT FRL
FT
1-3
19/04 00:00
INT FRL
FT
1-4
18/04 21:30
INT FRL
FT
1-1
18/04 20:30
INT FRL
FT
0-2
18/04 18:00
INT FRL
FT
1-3
18/04 15:30
INT FRL
FT
1-4
17/04 21:00
INT FRL
FT
1-1
17/04 16:00
INT FRL
FT
3-1
16/04 21:30
INT FRL
FT
4-7
16/04 20:30
INT FRL
FT
4-1
16/04 20:00
INT FRL
FT
15-0
16/04 19:00
INT FRL
FT
2-1
16/04 19:00
INT FRL
FT
2-1
16/04 18:30
INT FRL
FT
2-3
16/04 16:00
INT FRL
FT
0-0
16/04 15:30
INT FRL
FT
3-1
15/04 22:00
INT FRL
FT
1-2
13/04 20:30
INT FRL
FT
7-0
13/04 20:00
INT FRL
FT
0-1
13/04 17:00
INT FRL
FT
1-1
13/04 16:00
INT FRL
FT
1-1
13/04 16:00
INT FRL
FT
8-0
13/04 15:30
INT FRL
FT
1-2
12/04 22:00
INT FRL
FT
2-1
12/04 00:00
INT FRL
FT
0-0
11/04 22:00
INT FRL
FT
1-0
11/04 20:30
INT FRL
FT
7-0
11/04 20:30
INT FRL
FT
2-1
11/04 20:00
INT FRL
FT
5-0
11/04 18:00
INT FRL
FT
3-4
11/04 17:00
INT FRL
FT
1-1
11/04 16:00
INT FRL
FT
1-0
11/04 16:00
INT FRL
FT
1-4
11/04 15:30
INT FRL
FT
0-2
11/04 02:00
INT FRL
FT
0-0
10/04 08:00
INT FRL
FT
3-0
1.15 0:0 0.67
10/04 07:00
INT FRL
FT
0-2
1.01 0:0 0.83
10/04 06:30
INT FRL
FT
3-0
10/04 06:00
INT FRL
FT
2-2
0.44 0:0 1.66
10/04 03:00
INT FRL
FT
1-1
0.97 0:0 0.87
10/04 02:30
INT FRL
FT
10-1

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
24/04 22:00
INT FRL
FT
0-3
0.05 1/4:0 4.76
24/04 20:30
INT FRL
FT
10-1
24/04 20:15
INT FRL
FT
2-2
24/04 20:00
INT FRL
FT
0-2
24/04 20:00
INT FRL
FT
4-0
24/04 17:30
INT FRL
FT
0-2
24/04 17:00
INT FRL
FT
6-1
24/04 16:00
INT FRL
FT
4-2
24/04 15:30
INT FRL
FT
1-1
23/04 22:59
INT FRL
FT
1-1
22/04 22:30
INT FRL
FT
0-3
22/04 20:30
INT FRL
FT
2-2
22/04 20:00
INT FRL
FT
2-1
22/04 20:00
INT FRL
FT
0-3
22/04 17:00
INT FRL
FT
0-7
22/04 16:00
INT FRL
FT
1-1
22/04 15:30
INT FRL
FT
2-2
21/04 15:00
INT FRL
FT
2-6
21/04 15:00
INT FRL
FT
5-2
19/04 22:30
INT FRL
FT
1-3
19/04 00:00
INT FRL
FT
1-4
18/04 21:30
INT FRL
FT
1-1
18/04 20:30
INT FRL
FT
0-2
18/04 18:00
INT FRL
FT
1-3
18/04 15:30
INT FRL
FT
1-4
17/04 21:00
INT FRL
FT
1-1
17/04 16:00
INT FRL
FT
3-1
16/04 21:30
INT FRL
FT
4-7
16/04 20:30
INT FRL
FT
4-1
16/04 20:00
INT FRL
FT
15-0
16/04 19:00
INT FRL
FT
2-1
16/04 19:00
INT FRL
FT
2-1
16/04 18:30
INT FRL
FT
2-3
16/04 16:00
INT FRL
FT
0-0
16/04 15:30
INT FRL
FT
3-1
15/04 22:00
INT FRL
FT
1-2
13/04 20:30
INT FRL
FT
7-0
13/04 20:00
INT FRL
FT
0-1
13/04 17:00
INT FRL
FT
1-1
13/04 16:00
INT FRL
FT
1-1
13/04 16:00
INT FRL
FT
8-0
13/04 15:30
INT FRL
FT
1-2
12/04 22:00
INT FRL
FT
2-1
12/04 00:00
INT FRL
FT
0-0
11/04 22:00
INT FRL
FT
1-0
11/04 20:30
INT FRL
FT
7-0
11/04 20:30
INT FRL
FT
2-1
11/04 20:00
INT FRL
FT
5-0
11/04 18:00
INT FRL
FT
3-4
11/04 17:00
INT FRL
FT
1-1
11/04 16:00
INT FRL
FT
1-0
11/04 16:00
INT FRL
FT
1-4
11/04 15:30
INT FRL
FT
0-2
11/04 02:00
INT FRL
FT
0-0
10/04 08:00
INT FRL
FT
3-0
1.15 0:0 0.67
10/04 07:00
INT FRL
FT
0-2
1.01 0:0 0.83
10/04 06:30
INT FRL
FT
3-0
10/04 06:00
INT FRL
FT
2-2
0.44 0:0 1.66
10/04 03:00
INT FRL
FT
1-1
0.97 0:0 0.87
10/04 02:30
INT FRL
FT
10-1
Kết quả bóng đá Giao hữu ĐTQG mùa bóng 2024 của các CLB Giao hữu ĐTQG sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top