Kết quả bóng đá Germany Regionalliga hôm nay - KQBĐ Germany Regionalliga 2023

kết quả bóng đá Germany Regionalliga

Chọn Mùa Giải
Germany Regionalliga
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
27/05 19:00
GER Reg
FT
0-2
1.25 0:0 0.64
27/05 19:00
GER Reg
FT
1-3
0.85 0:0 0.99
27/05 19:00
GER Reg
FT
4-5
0.61 0:1/4 1.29
27/05 19:00
GER Reg
FT
2-0
0.77 0:0 1.07
27/05 19:00
GER Reg
FT
0-2
0.68 0:0 1.19
27/05 19:00
GER Reg
FT
5-0
1.16 0:0 0.70
27/05 19:00
GER Reg
FT
0-7
0.92 2 1/4:0 0.92
27/05 19:00
GER Reg
FT
3-2
0.59 0:0 1.33
27/05 19:00
GER Reg
FT
0-1
0.82 0:1/4 1.02
27/05 19:00
GER Reg
FT
4-0
0.84 0:1/2 1.00
27/05 19:00
GER Reg
FT
2-3
0.80 0:0 1.04
27/05 19:00
GER Reg
FT
5-3
0.94 0:1 3/4 0.90
27/05 19:00
GER Reg
FT
0-1
0.99 0:0 0.85
27/05 19:00
GER Reg
FT
1-5
0.74 1 :0 1.11
27/05 19:00
GER Reg
FT
6-2
0.50 0:0 1.51
27/05 00:00
GER Reg
FT
1-4
0.92 0:0 0.92
26/05 22:59
GER Reg
FT
2-1
0.87 1/4:0 0.97
26/05 20:00
GER Reg
FT
3-5
0.89 0:0 0.95
25/05 00:00
GER Reg
FT
3-1
1.17 0:1/4 0.69

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
21/05 19:30
GER Reg
FT
2-1
0.92 0:0 0.92
21/05 19:00
GER Reg
FT
2-1
0.65 0:0 1.23
21/05 19:00
GER Reg
FT
4-1
1.53 0:1/4 0.49
20/05 19:10
GER Reg
FT
2-3
0.37 0:0 1.88
20/05 19:00
GER Reg
FT
1-0
0.51 0:0 1.49
20/05 19:00
GER Reg
FT
1-5
1.07 0:0 0.77
20/05 19:00
GER Reg
FT
6-0
0.30 0:0 2.17
20/05 19:00
GER Reg
FT
1-0
0.80 0:1/4 1.04
20/05 19:00
GER Reg
FT
5-2
0.98 0:1/4 0.86
20/05 19:00
GER Reg
FT
2-3
0.93 3/4:0 0.91
20/05 19:00
GER Reg
FT
0-6
0.47 1/4:0 1.58
20/05 19:00
GER Reg
FT
1-1
0.97 0:0 0.87
20/05 19:00
GER Reg
FT
5-0
0.90 0:1 1/2 0.94
20/05 18:30
GER Reg
FT
1-1
0.89 0:3/4 0.95
20/05 00:00
GER Reg
FT
0-1
0.92 0:0 0.92
20/05 00:00
GER Reg
FT
1-3
0.99 0:0 0.85
20/05 00:00
GER Reg
FT
0-0
1.06 0:0 0.78
19/05 22:59
GER Reg
FT
0-0
1.16 0:0 0.70
17/05 23:35
GER Reg
FT
1-3
0.95 0:0 0.89
Kết quả bóng đá Germany Regionalliga mùa bóng 2023 của các CLB Germany Regionalliga sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top