Kết quả bóng đá VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs hôm nay

Kết quả bóng đá VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs

Chọn Mùa Giải
VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
07/04 20:00
GER Reg
FT
1-2
0.87 1/4:0 0.97
07/04 20:00
GER Reg
FT
3-3
07/04 19:00
GER Reg
FT
2-1
0.44 0:0 1.66
07/04 19:00
GER Reg
FT
0-0
0.51 0:0 1.49
07/04 19:00
GER Reg
FT
2-0
0.93 0:0 0.91
07/04 19:00
GER Reg
FT
1-3
1.05 0:0 0.79
07/04 18:30
GER Reg
FT
4-2
0.78 0:3/4 1.06
07/04 18:00
GER Reg
FT
1-2
0.89 0:0 0.95
07/04 18:00
GER Reg
FT
3-1
0.74 0:0 1.11
07/04 18:00
GER Reg
FT
2-3
2.50 0:1/4 0.24
07/04 17:00
GER Reg
FT
3-0
0.69 0:0 1.17
06/04 22:00
GER Reg
FT
4-1
0.99 0:0 0.85
06/04 21:00
GER Reg
FT
1-3
0.95 1/4:0 0.89
06/04 20:00
GER Reg
FT
0-5
0.31 1/4:0 1.63
06/04 19:10
GER Reg
FT
0-1
1.36 0:0 0.43
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-1
1.03 0:1/2 0.81
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-0
1.04 0:0 0.80
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-3
0.92 0:0 0.92
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-2
0.46 0:0 1.61
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-2
0.70 0:1/4 1.16
06/04 19:00
GER Reg
FT
4-0
0.79 0:3/4 1.05
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-6
1.58 0:0 0.47
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-2
0.62 0:0 1.28
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-2
1.04 0:0 0.80
06/04 19:00
GER Reg
FT
1-1
1.20 0:3/4 0.67
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-2
1.03 0:0 0.67
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-2
0.77 0:0 1.07
06/04 19:00
GER Reg
FT
3-0
0.70 0:0 1.16
06/04 19:00
GER Reg
FT
1-2
1.81 0:0 0.39
06/04 19:00
GER Reg
FT
4-0
0.82 0:1 3/4 1.04
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-1
0.81 0:3/4 1.03
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-1
0.82 0:1/2 1.02
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-0
0.49 0:0 1.53
06/04 18:00
GER Reg
FT
6-0
0.86 0:0 0.98
06/04 18:00
GER Reg
FT
4-0
0.59 0:0 1.33
06/04 18:00
GER Reg
FT
1-2
0.92 0:0 0.92
06/04 18:00
GER Reg
FT
1-3
1.14 0:1 1/2 0.71
06/04 00:30
GER Reg
FT
0-3
0.35 0:0 1.53
06/04 00:30
GER Reg
FT
1-0
1.05 0:0 0.79
06/04 00:00
GER Reg
FT
1-1
0.68 0:0 1.02
06/04 00:00
GER Reg
FT
0-3
1.36 0:0 0.57
06/04 00:00
GER Reg
FT
1-1
0.74 0:1/4 1.11
06/04 00:00
GER Reg
FT
1-0
0.91 0:0 0.93
05/04 22:59
GER Reg
FT
1-1
0.78 1/4:0 1.06

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
07/04 20:00
GER Reg
FT
1-2
0.87 1/4:0 0.97
07/04 20:00
GER Reg
FT
3-3
07/04 19:00
GER Reg
FT
2-1
0.44 0:0 1.66
07/04 19:00
GER Reg
FT
0-0
0.51 0:0 1.49
07/04 19:00
GER Reg
FT
2-0
0.93 0:0 0.91
07/04 19:00
GER Reg
FT
1-3
1.05 0:0 0.79
07/04 18:30
GER Reg
FT
4-2
0.78 0:3/4 1.06
07/04 18:00
GER Reg
FT
1-2
0.89 0:0 0.95
07/04 18:00
GER Reg
FT
3-1
0.74 0:0 1.11
07/04 18:00
GER Reg
FT
2-3
2.50 0:1/4 0.24
07/04 17:00
GER Reg
FT
3-0
0.69 0:0 1.17
06/04 22:00
GER Reg
FT
4-1
0.99 0:0 0.85
06/04 21:00
GER Reg
FT
1-3
0.95 1/4:0 0.89
06/04 20:00
GER Reg
FT
0-5
0.31 1/4:0 1.63
06/04 19:10
GER Reg
FT
0-1
1.36 0:0 0.43
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-1
1.03 0:1/2 0.81
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-0
1.04 0:0 0.80
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-3
0.92 0:0 0.92
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-2
0.46 0:0 1.61
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-2
0.70 0:1/4 1.16
06/04 19:00
GER Reg
FT
4-0
0.79 0:3/4 1.05
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-6
1.58 0:0 0.47
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-2
0.62 0:0 1.28
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-2
1.04 0:0 0.80
06/04 19:00
GER Reg
FT
1-1
1.20 0:3/4 0.67
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-2
1.03 0:0 0.67
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-2
0.77 0:0 1.07
06/04 19:00
GER Reg
FT
3-0
0.70 0:0 1.16
06/04 19:00
GER Reg
FT
1-2
1.81 0:0 0.39
06/04 19:00
GER Reg
FT
4-0
0.82 0:1 3/4 1.04
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-1
0.81 0:3/4 1.03
06/04 19:00
GER Reg
FT
0-1
0.82 0:1/2 1.02
06/04 19:00
GER Reg
FT
2-0
0.49 0:0 1.53
06/04 18:00
GER Reg
FT
6-0
0.86 0:0 0.98
06/04 18:00
GER Reg
FT
4-0
0.59 0:0 1.33
06/04 18:00
GER Reg
FT
1-2
0.92 0:0 0.92
06/04 18:00
GER Reg
FT
1-3
1.14 0:1 1/2 0.71
06/04 00:30
GER Reg
FT
0-3
0.35 0:0 1.53
06/04 00:30
GER Reg
FT
1-0
1.05 0:0 0.79
06/04 00:00
GER Reg
FT
1-1
0.68 0:0 1.02
06/04 00:00
GER Reg
FT
0-3
1.36 0:0 0.57
06/04 00:00
GER Reg
FT
1-1
0.74 0:1/4 1.11
06/04 00:00
GER Reg
FT
1-0
0.91 0:0 0.93
05/04 22:59
GER Reg
FT
1-1
0.78 1/4:0 1.06
Kết quả bóng đá VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa bóng 2024 của các CLB VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top