Kết quả bóng đá Germany Oberliga NOFV hôm nay - KQBĐ Germany Oberliga NOFV 2023

kết quả bóng đá Germany Oberliga NOFV

Chọn Mùa Giải
Germany Oberliga NOFV
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
07/06 23:30
GER OBW
FT
0-0
0.75 0:0 1.05
04/06 20:30
GER OBW
FT
11-3
1.16 0:1/4 0.62
04/06 20:30
GER OBW
FT
2-0
1.13 0:0 0.64
04/06 20:15
GER OBW
FT
2-4
0.92 0:1/4 0.84
04/06 20:10
GER OBW
FT
3-4
0.76 0:0 1.00
04/06 20:10
GER OBW
FT
4-0
04/06 20:00
GER OBW
FT
3-6
0.66 0:1 1/2 1.11
04/06 20:00
GER OBW
FT
2-2
1.00 0:1 3/4 0.76
04/06 20:00
GER OBW
FT
3-1
0.74 0:1 1/4 1.02
04/06 20:00
GER OBW
FT
3-2
0.84 0:1 0.92
04/06 20:00
GER OBW
FT
4-3
0.88 0:1/4 0.88
04/06 20:00
GER OBW
FT
0-2
0.89 1/4:0 0.87
04/06 20:00
GER OBW
FT
5-0
0.83 0:1 1/2 0.93
04/06 20:00
GER OBW
FT
3-1
0.77 0:2 1/2 0.99
04/06 19:00
GER OBW
FT
2-3
0.87 0:1/4 0.89
04/06 19:00
GER OBW
FT
4-2
0.50 0:0 1.35
04/06 19:00
GER OBW
FT
4-0
0.85 0:2 3/4 0.95
04/06 19:00
GER OBW
FT
5-4
1.03 0:1 1/4 0.78
04/06 19:00
GER OBW
FT
4-1
2.50 0:1/4 0.16
04/06 19:00
GER OBW
FT
4-0
1.88 0:1/4 0.29
04/06 19:00
GER OBW
FT
2-2
0.75 0:0 1.01
04/06 19:00
GER OBW
FT
2-3
1.02 0:0 0.74
04/06 19:00
GER OBW
FT
3-1
1.01 0:0 0.75
04/06 19:00
GER OBW
FT
3-0
1.12 0:1/2 0.65
04/06 19:00
GER OBW
FT
3-1
0.80 1/4:0 1.00
04/06 19:00
GER OBW
FT
0-0
0.93 0:2 0.88
03/06 21:00
GER OBW
FT
2-7
1.02 0:0 0.77
03/06 21:00
GER OBW
FT
0-0
0.97 0:0 0.82
03/06 21:00
GER OBW
FT
3-2
1.42 0:0 0.52
03/06 20:00
GER OBW
FT
4-2
0.98 0:0 0.78
03/06 19:00
GER OBW
FT
1-1
0.70 0:0 1.10
03/06 19:00
GER OBW
FT
2-2
0.76 0:0 1.00
03/06 00:30
GER OBW
FT
4-2
0.97 0:1 1/4 0.79
03/06 00:30
GER OBW
FT
6-3
1.03 0:1/2 0.73
03/06 00:30
GER OBW
FT
0-1
0.67 0:0 1.09
01/06 00:30
GER OBW
FT
6-0
0.40 0:1/4 1.56
31/05 00:30
GER OBW
FT
0-1
0.81 0:0 0.95
29/05 20:30
GER OBW
FT
0-3
0.32 1/4:0 2.30
29/05 20:30
GER OBW
FT
2-3
0.95 1/4:0 0.81
29/05 20:30
GER OBW
FT
4-0
1.01 0:1/2 0.69
29/05 20:30
GER OBW
FT
4-3
1.00 0:0 0.80
29/05 20:30
GER OBW
FT
3-2
0.85 1/2:0 0.95
29/05 20:00
GER OBW
FT
3-1
1.63 0:0 0.37
29/05 20:00
GER OBW
FT
1-0
0.95 0:1/2 0.85
29/05 20:00
GER OBW
FT
0-1
1.12 0:0 0.65
29/05 20:00
GER OBW
FT
1-0
0.86 0:0 0.90
29/05 20:00
GER OBW
FT
3-4
0.88 0:0 0.88
29/05 20:00
GER OBW
FT
0-2
0.64 0:0 1.13
29/05 20:00
GER OBW
FT
1-1
0.88 0:0 0.88
29/05 20:00
GER OBW
FT
1-0
0.36 0:0 1.66
29/05 20:00
GER OBW
FT
4-1
0.39 0:0 1.58
29/05 20:00
GER OBW
FT
2-5
1.53 0:0 0.41
29/05 20:00
GER OBW
FT
2-5
0.83 0:1/4 0.93
29/05 20:00
GER OBW
FT
0-2
0.98 1 1/4:0 0.83
29/05 20:00
GER OBW
FT
4-1
0.55 0:0 1.26
29/05 20:00
GER OBW
FT
2-4
0.75 1/2:0 1.05
29/05 19:30
GER OBW
FT
0-0
0.45 0:0 1.44
29/05 19:00
GER OBW
FT
0-5
1.19 0:0 0.60
29/05 19:00
GER OBW
FT
2-2
0.60 0:0 1.19
29/05 18:00
GER OBW
FT
4-3
0.66 0:0 1.11
Kết quả bóng đá Germany Oberliga NOFV mùa bóng 2023 của các CLB Germany Oberliga NOFV sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top