Kết quả bóng đá Vô địch Futsal Châu Á hôm nay

Kết quả bóng đá Vô địch Futsal Châu Á 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Vô địch Futsal Châu Á nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Vô địch Futsal Châu Á

Chọn Mùa Giải
Vô địch Futsal Châu Á
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
28/04 18:00
AFC FC
FT
1-4
0.83 1 1/2:0 0.93
28/04 15:00
AFC FC
FT
5-5
28/04 12:00
AFC FC
FT
5-3
1.29 0:1/2 0.57
26/04 21:00
AFC FC
FT
3-3
1.03 2 1/2:0 0.77
26/04 18:00
AFC FC
FT
3-3
0.93 0:1 0.87
26/04 16:00
AFC FC
FT
2-3
0.86 0:1/2 0.90
26/04 14:00
AFC FC
FT
3-5
1.04 0:1 1/4 0.72
24/04 21:00
AFC FC
FT
2-1
1.00 0:1 0.76
24/04 18:00
AFC FC
FT
3-2
0.81 0:1 0.95
24/04 16:00
AFC FC
FT
6-1
0.85 0:1 3/4 0.91
24/04 14:00
AFC FC
FT
1-1
0.92 0:1/2 0.84
22/04 21:00
AFC FC
FT
2-3
0.48 1/4:0 1.38
22/04 21:00
AFC FC
FT
4-0
1.44 0:1/4 0.45
22/04 18:00
AFC FC
FT
1-1
1.07 0:2 1/2 0.69
22/04 18:00
AFC FC
FT
5-5
0.96 2 1/2:0 0.80
21/04 21:00
AFC FC
FT
3-1
0.98 0:2 0.82
21/04 21:00
AFC FC
FT
6-2
0.98 0:1 0.82
21/04 18:00
AFC FC
FT
2-1
0.93 0:3/4 0.83
21/04 18:00
AFC FC
FT
3-1
0.85 1/2:0 0.95
20/04 21:00
AFC FC
FT
3-5
0.92 4 1/2:0 0.88
20/04 18:00
AFC FC
FT
0-5
20/04 16:00
AFC FC
FT
3-3
0.90 1/2:0 0.90
20/04 14:00
AFC FC
FT
2-2
0.87 0:0 0.93
19/04 21:00
AFC FC
FT
1-4
0.83 1/4:0 0.93
19/04 18:00
AFC FC
FT
5-0
1.01 0:2 1/4 0.75
19/04 16:00
AFC FC
FT
2-4
0.87 0:1 1/2 0.89
19/04 14:00
AFC FC
FT
0-1
0.91 1 :0 0.85
18/04 21:00
AFC FC
FT
2-1
18/04 18:00
AFC FC
FT
2-3
18/04 16:00
AFC FC
FT
3-1
0.85 0:2 3/4 0.91
18/04 14:00
AFC FC
FT
2-0
0.94 0:3 1/2 0.86
17/04 21:00
AFC FC
FT
1-5
17/04 18:00
AFC FC
FT
3-1
17/04 16:00
AFC FC
FT
3-2
1.09 0:1 1/2 0.67
17/04 14:00
AFC FC
FT
1-1
1.00 0:3 1/2 0.86

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
28/04 18:00
AFC FC
FT
1-4
0.83 1 1/2:0 0.93
28/04 15:00
AFC FC
FT
5-5
28/04 12:00
AFC FC
FT
5-3
1.29 0:1/2 0.57
26/04 21:00
AFC FC
FT
3-3
1.03 2 1/2:0 0.77
26/04 18:00
AFC FC
FT
3-3
0.93 0:1 0.87
26/04 16:00
AFC FC
FT
2-3
0.86 0:1/2 0.90
26/04 14:00
AFC FC
FT
3-5
1.04 0:1 1/4 0.72
24/04 21:00
AFC FC
FT
2-1
1.00 0:1 0.76
24/04 18:00
AFC FC
FT
3-2
0.81 0:1 0.95
24/04 16:00
AFC FC
FT
6-1
0.85 0:1 3/4 0.91
24/04 14:00
AFC FC
FT
1-1
0.92 0:1/2 0.84
22/04 21:00
AFC FC
FT
2-3
0.48 1/4:0 1.38
22/04 21:00
AFC FC
FT
4-0
1.44 0:1/4 0.45
22/04 18:00
AFC FC
FT
1-1
1.07 0:2 1/2 0.69
22/04 18:00
AFC FC
FT
5-5
0.96 2 1/2:0 0.80
21/04 21:00
AFC FC
FT
3-1
0.98 0:2 0.82
21/04 21:00
AFC FC
FT
6-2
0.98 0:1 0.82
21/04 18:00
AFC FC
FT
2-1
0.93 0:3/4 0.83
21/04 18:00
AFC FC
FT
3-1
0.85 1/2:0 0.95
20/04 21:00
AFC FC
FT
3-5
0.92 4 1/2:0 0.88
20/04 18:00
AFC FC
FT
0-5
20/04 16:00
AFC FC
FT
3-3
0.90 1/2:0 0.90
20/04 14:00
AFC FC
FT
2-2
0.87 0:0 0.93
19/04 21:00
AFC FC
FT
1-4
0.83 1/4:0 0.93
19/04 18:00
AFC FC
FT
5-0
1.01 0:2 1/4 0.75
19/04 16:00
AFC FC
FT
2-4
0.87 0:1 1/2 0.89
19/04 14:00
AFC FC
FT
0-1
0.91 1 :0 0.85
18/04 21:00
AFC FC
FT
2-1
18/04 18:00
AFC FC
FT
2-3
18/04 16:00
AFC FC
FT
3-1
0.85 0:2 3/4 0.91
18/04 14:00
AFC FC
FT
2-0
0.94 0:3 1/2 0.86
17/04 21:00
AFC FC
FT
1-5
17/04 18:00
AFC FC
FT
3-1
17/04 16:00
AFC FC
FT
3-2
1.09 0:1 1/2 0.67
17/04 14:00
AFC FC
FT
1-1
1.00 0:3 1/2 0.86
Kết quả bóng đá Vô địch Futsal Châu Á mùa bóng 2024 của các CLB Vô địch Futsal Châu Á sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top