Kết quả bóng đá Finland U20 League cup hôm nay

Kết quả bóng đá Finland U20 League cup 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Finland U20 League cup nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Finland U20 League cup

Chọn Mùa Giải
Finland U20 League cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
02/08 22:00
FinU20-LC
FT
2-4
0.93 0:1/4 0.85
22/07 17:00
FinU20-LC
FT
2-3
0.74 0:1/2 1.04
10/06 15:15
FinU20-LC
FT
3-0
0.74 0:0 1.03
14/05 17:30
FinU20-LC
FT
2-0
0.52 0:0 1.43
14/05 16:00
FinU20-LC
FT
0-1
11.53 0:1/2 0.01
14/05 16:00
FinU20-LC
FT
1-0
0.37 0:0 2.00
13/05 19:00
FinU20-LC
FT
0-2
1.23 0:0 0.61
13/05 17:30
FinU20-LC
FT
0-1
1.27 0:0 0.59
13/05 17:00
FinU20-LC
FT
0-3
1.98 0:0 0.36
13/05 16:15
FinU20-LC
FT
2-0
0.64 0:0 1.18
16/04 19:00
FinU20-LC
FT
3-1
0.19 0:0 3.50
10/04 17:15
FinU20-LC
FT
3-4
0.46 1/4:0 1.57
01/04 19:00
FinU20-LC
FT
2-1
20/03 01:15
FinU20-LC
FT
1-2
0.78 0:1/4 0.97
18/03 20:15
FinU20-LC
FT
0-2
0.88 0:0 0.88
12/03 20:15
FinU20-LC
FT
2-0
1.37 0:0 0.54
12/03 19:30
FinU20-LC
FT
1-2
0.41 0:0 1.79
05/03 22:10
FinU20-LC
FT
2-2
0.92 0:1 0.85
05/03 01:00
FinU20-LC
FT
3-0
0.82 0:1/4 0.92
04/03 22:59
FinU20-LC
FT
3-1
0.95 3/4:0 0.80
04/03 20:15
FinU20-LC
FT
0-5
0.83 0:3/4 0.93
04/03 18:00
FinU20-LC
FT
0-1
13.20 0:1/2 0.01
04/03 02:00
FinU20-LC
FT
6-2
2.49 0:1/2 0.26
12/02 20:00
FinU20-LC
FT
5-2
1.43 0:0 0.53

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
02/08 22:00
FinU20-LC
FT
2-4
0.93 0:1/4 0.85
22/07 17:00
FinU20-LC
FT
2-3
0.74 0:1/2 1.04
10/06 15:15
FinU20-LC
FT
3-0
0.74 0:0 1.03
14/05 17:30
FinU20-LC
FT
2-0
0.52 0:0 1.43
14/05 16:00
FinU20-LC
FT
0-1
11.53 0:1/2 0.01
14/05 16:00
FinU20-LC
FT
1-0
0.37 0:0 2.00
13/05 19:00
FinU20-LC
FT
0-2
1.23 0:0 0.61
13/05 17:30
FinU20-LC
FT
0-1
1.27 0:0 0.59
13/05 17:00
FinU20-LC
FT
0-3
1.98 0:0 0.36
13/05 16:15
FinU20-LC
FT
2-0
0.64 0:0 1.18
16/04 19:00
FinU20-LC
FT
3-1
0.19 0:0 3.50
10/04 17:15
FinU20-LC
FT
3-4
0.46 1/4:0 1.57
01/04 19:00
FinU20-LC
FT
2-1
20/03 01:15
FinU20-LC
FT
1-2
0.78 0:1/4 0.97
18/03 20:15
FinU20-LC
FT
0-2
0.88 0:0 0.88
12/03 20:15
FinU20-LC
FT
2-0
1.37 0:0 0.54
12/03 19:30
FinU20-LC
FT
1-2
0.41 0:0 1.79
05/03 22:10
FinU20-LC
FT
2-2
0.92 0:1 0.85
05/03 01:00
FinU20-LC
FT
3-0
0.82 0:1/4 0.92
04/03 22:59
FinU20-LC
FT
3-1
0.95 3/4:0 0.80
04/03 20:15
FinU20-LC
FT
0-5
0.83 0:3/4 0.93
04/03 18:00
FinU20-LC
FT
0-1
13.20 0:1/2 0.01
04/03 02:00
FinU20-LC
FT
6-2
2.49 0:1/2 0.26
12/02 20:00
FinU20-LC
FT
5-2
1.43 0:0 0.53
Kết quả bóng đá Finland U20 League cup mùa bóng 2024 của các CLB Finland U20 League cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top