Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Phần Lan hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Phần Lan 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Phần Lan nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Phần Lan

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Phần Lan
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/04 00:00
FIN CUP
FT
1-5
21/04 22:59
FIN CUP
FT
0-6
21/04 00:00
FIN CUP
FT
0-1
20/04 18:30
FIN CUP
FT
5-0
0.85 0:1 0.91
19/04 23:30
FIN CUP
FT
0-4
19/04 00:15
FIN CUP
FT
1-3
0.55 1/4:0 1.30
17/04 22:59
FIN CUP
FT
0-0
0.50 0:0 1.51
17/04 22:59
FIN CUP
FT
0-4
0.15 1/4:0 3.22
17/04 22:30
FIN CUP
FT
1-3
0.29 1/4:0 2.22
17/04 00:15
FIN CUP
FT
1-8
0.50 1/4:0 1.51
17/04 00:10
FIN CUP
FT
1-5
17/04 00:00
FIN CUP
FT
0-2
1.75 0:0 0.41
17/04 00:00
FIN CUP
FT
EBK EBK
4-2
2.00 0:1/4 0.20
17/04 00:00
FIN CUP
FT
0-2
2.17 0:0 0.30
17/04 00:00
FIN CUP
FT
6-0
17/04 00:00
FIN CUP
FT
0-1
17/04 00:00
FIN CUP
FT
0-7
0.93 8 1/4:0 0.78
16/04 23:30
FIN CUP
FT
0-4
0.33 1/4:0 1.75
16/04 23:10
FIN CUP
FT
2-3
16/04 22:59
FIN CUP
FT
0-8
0.88 1/2:0 0.96
16/04 22:59
FIN CUP
FT
0-4
16/04 22:59
FIN CUP
FT
1-3
16/04 22:59
FIN CUP
FT
SIF SIF
0-6
2.63 0:0 0.22
16/04 22:59
FIN CUP
FT
OTP OTP
0-3
1.78 0:0 0.40
16/04 22:59
FIN CUP
FT
2-5
KPV KPV
16/04 22:59
FIN CUP
FT
1-0
0.72 0:0 1.13
16/04 22:30
FIN CUP
FT
1-2
1.88 0:0 0.37
16/04 22:30
FIN CUP
FT
1-2
16/04 22:30
FIN CUP
FT
SiU SiU
0-21
16/04 22:30
FIN CUP
FT
0-5
16/04 22:30
FIN CUP
FT
1-1
0.93 0:0 0.91
16/04 22:30
FIN CUP
FT
0-2
0.16 1/4:0 2.17
16/04 22:00
FIN CUP
FT
0-2
1.36 0:0 0.63
16/04 22:00
FIN CUP
FT
0-11
16/04 22:00
FIN CUP
FT
0-1
0.93 0:0 0.91
16/04 22:00
FIN CUP
FT
1-5
1.66 0:0 0.44
16/04 21:50
FIN CUP
FT
1-7
16/04 00:10
FIN CUP
FT
0-2
0.42 1/4:0 1.65
16/04 00:00
FIN CUP
FT
2-1
NJS NJS
15/04 22:59
FIN CUP
FT
0-8
0.32 1/4:0 2.30
12/04 00:15
FIN CUP
FT
4-8
0.93 0:0 0.78
08/04 23:30
FIN CUP
FT
0-5
0.70 1/4:0 1.02
05/04 23:30
FIN CUP
FT
1-2
0.45 1/4:0 1.55
05/04 22:10
FIN CUP
FT
4-2
0.89 0:1/2 0.95
04/04 00:00
FIN CUP
FT
5-1
1.50 0:1/4 0.48
02/04 22:59
FIN CUP
FT
HPS HPS
0-2
1.08 0:0 0.68
01/04 23:30
FIN CUP
FT
8-0
1.35 0:1/4 0.58
29/03 01:30
FIN CUP
FT
2-1
1.30 0:1/4 0.53
29/03 00:45
FIN CUP
FT
1-3
1.02 0:0 0.70
28/03 00:00
FIN CUP
FT
1-2
1.92 0:1/4 0.36
25/03 00:00
FIN CUP
FT
2-0
0.93 0:1/2 0.83
24/03 18:30
FIN CUP
FT
2-4
0.60 0:0 1.25
23/03 00:45
FIN CUP
FT
3-2
0.50 1/4:0 1.40
18/03 00:00
FIN CUP
FT
3-1
0.83 2 1/4:0 0.98
17/03 00:00
FIN CUP
FT
1-5
16/03 22:59
FIN CUP
FT
5-4
16/03 19:00
FIN CUP
FT
3-0
0.85 1/4:0 0.95
15/03 00:30
FIN CUP
FT
0-3
1.40 0:0 0.50
14/03 23:30
FIN CUP
FT
0-2
0.88 4 1/4:0 0.89
14/03 00:15
FIN CUP
FT
0-4
1.44 0:0 0.49

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/04 00:00
FIN CUP
FT
1-5
21/04 22:59
FIN CUP
FT
0-6
21/04 00:00
FIN CUP
FT
0-1
20/04 18:30
FIN CUP
FT
5-0
0.85 0:1 0.91
19/04 23:30
FIN CUP
FT
0-4
19/04 00:15
FIN CUP
FT
1-3
0.55 1/4:0 1.30
17/04 22:59
FIN CUP
FT
0-0
0.50 0:0 1.51
17/04 22:59
FIN CUP
FT
0-4
0.15 1/4:0 3.22
17/04 22:30
FIN CUP
FT
1-3
0.29 1/4:0 2.22
17/04 00:15
FIN CUP
FT
1-8
0.50 1/4:0 1.51
17/04 00:10
FIN CUP
FT
1-5
17/04 00:00
FIN CUP
FT
0-2
1.75 0:0 0.41
17/04 00:00
FIN CUP
FT
EBK EBK
4-2
2.00 0:1/4 0.20
17/04 00:00
FIN CUP
FT
0-2
2.17 0:0 0.30
17/04 00:00
FIN CUP
FT
6-0
17/04 00:00
FIN CUP
FT
0-1
17/04 00:00
FIN CUP
FT
0-7
0.93 8 1/4:0 0.78
16/04 23:30
FIN CUP
FT
0-4
0.33 1/4:0 1.75
16/04 23:10
FIN CUP
FT
2-3
16/04 22:59
FIN CUP
FT
0-8
0.88 1/2:0 0.96
16/04 22:59
FIN CUP
FT
0-4
16/04 22:59
FIN CUP
FT
1-3
16/04 22:59
FIN CUP
FT
SIF SIF
0-6
2.63 0:0 0.22
16/04 22:59
FIN CUP
FT
OTP OTP
0-3
1.78 0:0 0.40
16/04 22:59
FIN CUP
FT
2-5
KPV KPV
16/04 22:59
FIN CUP
FT
1-0
0.72 0:0 1.13
16/04 22:30
FIN CUP
FT
1-2
1.88 0:0 0.37
16/04 22:30
FIN CUP
FT
1-2
16/04 22:30
FIN CUP
FT
SiU SiU
0-21
16/04 22:30
FIN CUP
FT
0-5
16/04 22:30
FIN CUP
FT
1-1
0.93 0:0 0.91
16/04 22:30
FIN CUP
FT
0-2
0.16 1/4:0 2.17
16/04 22:00
FIN CUP
FT
0-2
1.36 0:0 0.63
16/04 22:00
FIN CUP
FT
0-11
16/04 22:00
FIN CUP
FT
0-1
0.93 0:0 0.91
16/04 22:00
FIN CUP
FT
1-5
1.66 0:0 0.44
16/04 21:50
FIN CUP
FT
1-7
16/04 00:10
FIN CUP
FT
0-2
0.42 1/4:0 1.65
16/04 00:00
FIN CUP
FT
2-1
NJS NJS
15/04 22:59
FIN CUP
FT
0-8
0.32 1/4:0 2.30
12/04 00:15
FIN CUP
FT
4-8
0.93 0:0 0.78
08/04 23:30
FIN CUP
FT
0-5
0.70 1/4:0 1.02
05/04 23:30
FIN CUP
FT
1-2
0.45 1/4:0 1.55
05/04 22:10
FIN CUP
FT
4-2
0.89 0:1/2 0.95
04/04 00:00
FIN CUP
FT
5-1
1.50 0:1/4 0.48
02/04 22:59
FIN CUP
FT
HPS HPS
0-2
1.08 0:0 0.68
01/04 23:30
FIN CUP
FT
8-0
1.35 0:1/4 0.58
29/03 01:30
FIN CUP
FT
2-1
1.30 0:1/4 0.53
29/03 00:45
FIN CUP
FT
1-3
1.02 0:0 0.70
28/03 00:00
FIN CUP
FT
1-2
1.92 0:1/4 0.36
25/03 00:00
FIN CUP
FT
2-0
0.93 0:1/2 0.83
24/03 18:30
FIN CUP
FT
2-4
0.60 0:0 1.25
23/03 00:45
FIN CUP
FT
3-2
0.50 1/4:0 1.40
18/03 00:00
FIN CUP
FT
3-1
0.83 2 1/4:0 0.98
17/03 00:00
FIN CUP
FT
1-5
16/03 22:59
FIN CUP
FT
5-4
16/03 19:00
FIN CUP
FT
3-0
0.85 1/4:0 0.95
15/03 00:30
FIN CUP
FT
0-3
1.40 0:0 0.50
14/03 23:30
FIN CUP
FT
0-2
0.88 4 1/4:0 0.89
14/03 00:15
FIN CUP
FT
0-4
1.44 0:0 0.49
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Phần Lan mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Phần Lan sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top