Kết quả bóng đá FIFA U-17 Women's World Cup hôm nay - KQBĐ FIFA U-17 Women's World Cup 2023

kết quả bóng đá FIFA U-17 Women's World Cup

Chọn Mùa Giải
FIFA U-17 Women's World Cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
26/10 21:30
WCWU17
FT
0-1
0.73 0:0 1.12
26/10 18:00
WCWU17
FT
0-0
0.77 0:0 1.07
22/10 21:30
WCWU17
FT
1-2
0.64 0:1/4 1.06
22/10 18:00
WCWU17
FT
3-0
0.69 0:1/4 1.01
21/10 22:30
WCWU17
FT
2-0
0.82 0:0 1.02
21/10 19:50
WCWU17
FT
1-1
0.34 0:0 2.00
18/10 21:30
WCWU17
FT
1-1
1.09 0:0 0.75
18/10 21:30
WCWU17
FT
0-2
2.04 0:0 0.33
18/10 18:00
WCWU17
FT
2-1
1.07 0:0 0.77
18/10 18:00
WCWU17
FT
0-1
3.57 0:0 0.12
17/10 21:30
WCWU17
FT
0-5
17/10 21:30
WCWU17
FT
4-0
2.43 0:1/4 0.25
17/10 18:00
WCWU17
FT
1-3
0.47 1/4:0 1.58
17/10 18:00
WCWU17
FT
2-1
2.17 0:1/4 0.30
15/10 21:30
WCWU17
FT
1-2
0.28 0:0 2.27
15/10 21:30
WCWU17
FT
4-0
3.03 0:1/4 0.17
15/10 18:00
WCWU17
FT
0-2
1.42 0:0 0.54
15/10 18:00
WCWU17
FT
1-2
2.85 0:1/4 0.19
14/10 21:30
WCWU17
FT
6-0
2.50 0:1/4 0.16
14/10 21:30
WCWU17
FT
0-3
14/10 18:00
WCWU17
FT
1-1
14/10 18:00
WCWU17
FT
0-4
12/10 21:30
WCWU17
FT
1-0
2.00 0:1/4 0.34
12/10 21:30
WCWU17
FT
4-0
1.92 0:1/4 0.36
12/10 18:10
WCWU17
FT
1-2
12/10 18:00
WCWU17
FT
1-1
11/10 21:30
WCWU17
FT
2-1
11/10 21:30
WCWU17
FT
0-8
11/10 18:00
WCWU17
FT
3-1
Kết quả bóng đá FIFA U-17 Women's World Cup mùa bóng 2023 của các CLB FIFA U-17 Women's World Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top