Kết quả bóng đá Cúp FA nữ hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp FA nữ 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp FA nữ nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp FA nữ

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
28/01 22:00
ENG WPR LC
FT
3-1
2.10 0:1/4 0.35
28/01 21:00
ENG WPR LC
FT
3-2
28/01 21:00
ENG WPR LC
FT
1-4
28/01 21:00
ENG WPR LC
FT
1-1
0.67 1/4:0 1.25
29/10 21:00
ENG WPR LC
FT
3-4
0.93 3/4:0 0.88
29/10 21:00
ENG WPR LC
FT
0-1
0.95 1/2:0 0.85
29/10 21:00
ENG WPR LC
FT
2-0
0.90 0:0 0.90
29/10 21:00
ENG WPR LC
FT
3-0
29/10 21:00
ENG WPR LC
FT
2-1
0.85 0:1 0.95
29/10 20:30
ENG WPR LC
FT
3-4
0.92 0:0 0.87
01/10 21:00
ENG WPR LC
FT
3-0
01/10 21:00
ENG WPR LC
FT
1-1
01/10 21:00
ENG WPR LC
FT
1-2
01/10 21:00
ENG WPR LC
FT
2-0
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
2-3
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
2-0
0.80 0:0 1.00
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
3-1
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
0-6
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
0-2
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
1-0
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
0-6
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
2-1
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
1-7
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
0-2
10/09 20:30
ENG WPR LC
FT
0-0
0.57 0:0 1.35
10/09 20:00
ENG WPR LC
FT
2-2
10/09 20:00
ENG WPR LC
FT
4-2
10/09 20:00
ENG WPR LC
FT
4-2
27/08 21:00
ENG WPR LC
FT
0-5
27/08 20:30
ENG WPR LC
FT
1-4
0.40 1/4:0 1.85
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-4
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
3-0
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
1-2
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
5-0
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-11
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
1-1
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
3-1
0.40 0:0 1.85
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-7
1.20 0:0 0.65
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
3-1
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-1
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
4-1
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-2
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
1-4
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-4
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-3
1.05 0:1/4 0.80
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
3-0
0.65 0:0 1.20
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-5
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
7-0
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
4-2
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-3
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-0
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-4
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
5-3
0.32 0:0 2.30
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
1-1
0.65 0:0 1.30
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-1
0.09 0:0 6.40
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-3
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
1-0
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-1

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
28/01 22:00
ENG WPR LC
FT
3-1
2.10 0:1/4 0.35
28/01 21:00
ENG WPR LC
FT
3-2
28/01 21:00
ENG WPR LC
FT
1-4
28/01 21:00
ENG WPR LC
FT
1-1
0.67 1/4:0 1.25
29/10 21:00
ENG WPR LC
FT
3-4
0.93 3/4:0 0.88
29/10 21:00
ENG WPR LC
FT
0-1
0.95 1/2:0 0.85
29/10 21:00
ENG WPR LC
FT
2-0
0.90 0:0 0.90
29/10 21:00
ENG WPR LC
FT
3-0
29/10 21:00
ENG WPR LC
FT
2-1
0.85 0:1 0.95
29/10 20:30
ENG WPR LC
FT
3-4
0.92 0:0 0.87
01/10 21:00
ENG WPR LC
FT
3-0
01/10 21:00
ENG WPR LC
FT
1-1
01/10 21:00
ENG WPR LC
FT
1-2
01/10 21:00
ENG WPR LC
FT
2-0
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
2-3
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
2-0
0.80 0:0 1.00
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
3-1
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
0-6
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
0-2
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
1-0
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
0-6
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
2-1
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
1-7
01/10 20:00
ENG WPR LC
FT
0-2
10/09 20:30
ENG WPR LC
FT
0-0
0.57 0:0 1.35
10/09 20:00
ENG WPR LC
FT
2-2
10/09 20:00
ENG WPR LC
FT
4-2
10/09 20:00
ENG WPR LC
FT
4-2
27/08 21:00
ENG WPR LC
FT
0-5
27/08 20:30
ENG WPR LC
FT
1-4
0.40 1/4:0 1.85
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-4
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
3-0
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
1-2
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
5-0
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-11
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
1-1
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
3-1
0.40 0:0 1.85
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-7
1.20 0:0 0.65
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
3-1
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-1
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
4-1
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-2
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
1-4
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-4
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-3
1.05 0:1/4 0.80
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
3-0
0.65 0:0 1.20
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-5
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
7-0
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
4-2
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-3
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-0
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-4
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
5-3
0.32 0:0 2.30
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
1-1
0.65 0:0 1.30
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-1
0.09 0:0 6.40
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
0-3
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
1-0
27/08 20:00
ENG WPR LC
FT
2-1
Kết quả bóng đá Cúp FA nữ mùa bóng 2024 của các CLB Cúp FA nữ sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top