Kết quả bóng đá Euro hôm nay - KQBD Euro mới nhất 2024

Kết quả bóng đá Euro 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật thông tin liên tục, update theo thời gian thực. Xem kqbd Euro 2024 NHANH CHÓNG - CHUẨN XÁC nhất theo giờ Việt Nam chỉ có tại Bongdanet.cc

bongdanet

kết quả bóng đá EURO

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
27/03 02:45
EURO Cup
FT
0-0
1.13 0:0 0.80
27/03 02:45
EURO Cup
FT
2-1
0.61 0:0 1.44
27/03 00:00
EURO Cup
FT
0-0
1.58 0:0 0.55
22/03 02:45
EURO Cup
FT
1-4
1.81 0:0 0.45
22/03 02:45
EURO Cup
FT
4-1
0.52 0:0 1.66
22/03 02:45
EURO Cup
FT
1-2
1.17 0:0 0.77
22/03 02:45
EURO Cup
FT
5-0
0.41 0:0 2.04
22/03 02:45
EURO Cup
FT
5-1
2.00 0:1/4 0.40
22/03 00:00
EURO Cup
FT
2-0
0.48 0:0 1.72
22/11 02:45
EURO Cup
FT
0-6
0.20 1/4:0 3.33
22/11 02:45
EURO Cup
FT
0-2
3.33 0:0 0.22
22/11 02:45
EURO Cup
FT
1-0
0.17 0:0 4.00
22/11 02:45
EURO Cup
FT
2-2
2.85 0:0 0.27
22/11 02:45
EURO Cup
FT
1-0
2.04 0:0 0.41
22/11 02:45
EURO Cup
FT
0-1
0.24 0:0 3.12
22/11 02:45
EURO Cup
FT
1-1
0.82 0:0 1.11
21/11 02:45
EURO Cup
FT
2-1
0.43 0:0 1.96
21/11 02:45
EURO Cup
FT
3-0
5.88 0:1/4 0.07
21/11 02:45
EURO Cup
FT
2-0
3.70 0:0 0.19
21/11 02:45
EURO Cup
FT
1-2
0.15 1/4:0 4.00
21/11 02:45
EURO Cup
FT
0-0
1.85 0:0 0.46
21/11 02:45
EURO Cup
FT
0-0
0.16 0:0 4.16
21/11 02:45
EURO Cup
FT
1-1
Anh Anh
0.16 1/4:0 4.16
20/11 02:45
EURO Cup
FT
3-1
0.17 0:0 3.70
20/11 02:45
EURO Cup
FT
1-2
2.70 0:0 0.27
20/11 02:45
EURO Cup
FT
3-3
0.98 0:0 0.94
20/11 02:45
EURO Cup
FT
2-0
0.04 0:0 7.14
20/11 02:45
EURO Cup
FT
0-1
1.66 0:0 0.50
20/11 00:00
EURO Cup
FT
5-0
4.16 0:1/4 0.14
20/11 00:00
EURO Cup
FT
2-0
0.19 0:0 3.70
19/11 21:00
EURO Cup
FT
3-1
0.77 0:0 1.17
19/11 21:00
EURO Cup
FT
2-2
0.30 0:0 2.63
19/11 02:45
EURO Cup
FT
1-1
0.17 0:0 4.00
19/11 02:45
EURO Cup
FT
1-0
0.34 0:0 2.38
19/11 02:45
EURO Cup
FT
1-2
0.33 0:0 2.32
19/11 02:45
EURO Cup
FT
14-0
0.48 0:1/4 1.72
19/11 00:00
EURO Cup
FT
1-0
0.29 0:0 2.70
19/11 00:00
EURO Cup
FT
0-2
5.00 0:0 0.10
18/11 21:00
EURO Cup
FT
1-1
1.28 0:0 0.70
18/11 02:45
EURO Cup
FT
2-1
0.32 0:0 2.50
18/11 02:45
EURO Cup
FT
1-1
0.83 0:0 1.09
18/11 02:45
EURO Cup
FT
5-2
0.20 0:0 3.33
18/11 02:45
EURO Cup
FT
Anh Anh
2-0
3.70 0:1/4 0.17
18/11 00:00
EURO Cup
FT
4-0
0.78 0:0 1.16
18/11 00:00
EURO Cup
FT
1-1
1.42 0:0 0.62
17/11 22:00
EURO Cup
FT
3-1
0.23 0:0 3.03
17/11 02:45
EURO Cup
FT
0-2
0.20 1/4:0 3.33
17/11 02:45
EURO Cup
FT
4-2
0.48 0:0 1.78
17/11 02:45
EURO Cup
FT
2-0
0.39 0:0 2.12
17/11 02:45
EURO Cup
FT
4-1
1.12 0:0 0.81
17/11 00:00
EURO Cup
FT
1-3
3.33 0:0 0.20
17/11 00:00
EURO Cup
FT
2-2
2.63 0:0 0.30
17/11 00:00
EURO Cup
FT
3-0
2.50 0:0 0.30
17/11 00:00
EURO Cup
FT
2-2
1.33 0:0 0.67
17/11 00:00
EURO Cup
FT
0-2
Áo Áo
3.44 0:0 0.21
16/11 02:45
EURO Cup
FT
1-1
4.00 0:1/4 0.15
13/11 02:45
EURO Cup
FT
1-0
1.25 0:0 0.72
18/10 01:45
EURO Cup
FT
3-1
0.40 0:0 2.08
18/10 01:45
EURO Cup
FT
0-1
1.66 0:0 0.50
18/10 01:45
EURO Cup
FT
Anh Anh
3-1
0.62 0:0 1.42

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
27/03 02:45
EURO Cup
FT
0-0
1.13 0:0 0.80
27/03 02:45
EURO Cup
FT
2-1
0.61 0:0 1.44
27/03 00:00
EURO Cup
FT
0-0
1.58 0:0 0.55
22/03 02:45
EURO Cup
FT
1-4
1.81 0:0 0.45
22/03 02:45
EURO Cup
FT
4-1
0.52 0:0 1.66
22/03 02:45
EURO Cup
FT
1-2
1.17 0:0 0.77
22/03 02:45
EURO Cup
FT
5-0
0.41 0:0 2.04
22/03 02:45
EURO Cup
FT
5-1
2.00 0:1/4 0.40
22/03 00:00
EURO Cup
FT
2-0
0.48 0:0 1.72
22/11 02:45
EURO Cup
FT
0-6
0.20 1/4:0 3.33
22/11 02:45
EURO Cup
FT
0-2
3.33 0:0 0.22
22/11 02:45
EURO Cup
FT
1-0
0.17 0:0 4.00
22/11 02:45
EURO Cup
FT
2-2
2.85 0:0 0.27
22/11 02:45
EURO Cup
FT
1-0
2.04 0:0 0.41
22/11 02:45
EURO Cup
FT
0-1
0.24 0:0 3.12
22/11 02:45
EURO Cup
FT
1-1
0.82 0:0 1.11
21/11 02:45
EURO Cup
FT
2-1
0.43 0:0 1.96
21/11 02:45
EURO Cup
FT
3-0
5.88 0:1/4 0.07
21/11 02:45
EURO Cup
FT
2-0
3.70 0:0 0.19
21/11 02:45
EURO Cup
FT
1-2
0.15 1/4:0 4.00
21/11 02:45
EURO Cup
FT
0-0
1.85 0:0 0.46
21/11 02:45
EURO Cup
FT
0-0
0.16 0:0 4.16
21/11 02:45
EURO Cup
FT
1-1
Anh Anh
0.16 1/4:0 4.16
20/11 02:45
EURO Cup
FT
3-1
0.17 0:0 3.70
20/11 02:45
EURO Cup
FT
1-2
2.70 0:0 0.27
20/11 02:45
EURO Cup
FT
3-3
0.98 0:0 0.94
20/11 02:45
EURO Cup
FT
2-0
0.04 0:0 7.14
20/11 02:45
EURO Cup
FT
0-1
1.66 0:0 0.50
20/11 00:00
EURO Cup
FT
5-0
4.16 0:1/4 0.14
20/11 00:00
EURO Cup
FT
2-0
0.19 0:0 3.70
19/11 21:00
EURO Cup
FT
3-1
0.77 0:0 1.17
19/11 21:00
EURO Cup
FT
2-2
0.30 0:0 2.63
19/11 02:45
EURO Cup
FT
1-1
0.17 0:0 4.00
19/11 02:45
EURO Cup
FT
1-0
0.34 0:0 2.38
19/11 02:45
EURO Cup
FT
1-2
0.33 0:0 2.32
19/11 02:45
EURO Cup
FT
14-0
0.48 0:1/4 1.72
19/11 00:00
EURO Cup
FT
1-0
0.29 0:0 2.70
19/11 00:00
EURO Cup
FT
0-2
5.00 0:0 0.10
18/11 21:00
EURO Cup
FT
1-1
1.28 0:0 0.70
18/11 02:45
EURO Cup
FT
2-1
0.32 0:0 2.50
18/11 02:45
EURO Cup
FT
1-1
0.83 0:0 1.09
18/11 02:45
EURO Cup
FT
5-2
0.20 0:0 3.33
18/11 02:45
EURO Cup
FT
Anh Anh
2-0
3.70 0:1/4 0.17
18/11 00:00
EURO Cup
FT
4-0
0.78 0:0 1.16
18/11 00:00
EURO Cup
FT
1-1
1.42 0:0 0.62
17/11 22:00
EURO Cup
FT
3-1
0.23 0:0 3.03
17/11 02:45
EURO Cup
FT
0-2
0.20 1/4:0 3.33
17/11 02:45
EURO Cup
FT
4-2
0.48 0:0 1.78
17/11 02:45
EURO Cup
FT
2-0
0.39 0:0 2.12
17/11 02:45
EURO Cup
FT
4-1
1.12 0:0 0.81
17/11 00:00
EURO Cup
FT
1-3
3.33 0:0 0.20
17/11 00:00
EURO Cup
FT
2-2
2.63 0:0 0.30
17/11 00:00
EURO Cup
FT
3-0
2.50 0:0 0.30
17/11 00:00
EURO Cup
FT
2-2
1.33 0:0 0.67
17/11 00:00
EURO Cup
FT
0-2
Áo Áo
3.44 0:0 0.21
16/11 02:45
EURO Cup
FT
1-1
4.00 0:1/4 0.15
13/11 02:45
EURO Cup
FT
1-0
1.25 0:0 0.72
18/10 01:45
EURO Cup
FT
3-1
0.40 0:0 2.08
18/10 01:45
EURO Cup
FT
0-1
1.66 0:0 0.50
18/10 01:45
EURO Cup
FT
Anh Anh
3-1
0.62 0:0 1.42

Cập nhật mới nhất về kết quả bóng đá hôm nay. Trang web chúng tôi đảm bảo cung cấp những thông tin chính xác và đầy đủ về tỷ số bóng đá từ hàng ngàn trận đấu diễn ra. Anh em có thể xem kết quả trực tiếp của các trận đấu tối qua từ hơn 1000 giải đấu hot nhất.

 

Xem kết quả bóng đá Vòng loại Euro 2024 ở đâu ?

Euro 2024, sự kiện bóng đá lớn nhất châu Âu, đã chính thức khởi động với những trận đấu tại vòng loại đầy kịch tính và hấp dẫn. Để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào của giải đấu này, Bongdanet tự hào mang đến nền tảng cập nhật kết quả bóng đá hàng đầu, mang đến cho anh em những thông tin chính xác và đầy đủ về các trận đấu của giải đấu.

Kết quả bóng đá hôm nay giải Euro luôn là một trong những thông tin được mong đợi nhất, anh em có thể dễ dàng cập nhật kqbd trực tiếp của mọi trận đấu, từ vòng bảng đến vòng chung kết, từ các trận đấu nảy lửa mang tính bước ngoặt đến những cuộc so tài căng thẳng của vòng loại.

Trực tiếp KQBD Euro mới nhất tại BongdaNet
Trực tiếp KQBD Euro mới nhất tại BongdaNet

KQBD - Nền Tảng Cập Nhật Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay: Một Cánh Cửa Mở Ra Thế Giới Bóng Đá

Không chỉ cung cấp thông tin về KQBD, Chuyên trang chúng tôi còn là một nguồn thông tin đáng tin cậy khác như:

Cùng với vô số danh mục HOT khác + giao diện thân thiện và thông minh, việc theo dõi bóng đá trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Back to top