Kết quả bóng đá Cúp Cyprus Nữ hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Cyprus Nữ 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Cyprus Nữ nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Cyprus Nữ

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
19/05 00:00
CYP Cup
FT
0-3
2.00 0:0 0.38
18/04 00:00
CYP Cup
FT
1-1
1.04 0:0 0.84
17/04 22:59
CYP Cup
FT
0-0
1.17 0:0 0.73
11/04 00:00
CYP Cup
FT
0-3
1.25 0:0 0.68
10/04 22:00
CYP Cup
FT
2-1
0.90 0:0 0.98
01/03 00:00
CYP Cup
FT
2-3
1.00 0:0 0.88
01/03 00:00
CYP Cup
FT
2-1
1.42 0:0 0.58
29/02 00:00
CYP Cup
FT
0-5
1.26 0:0 0.67
29/02 00:00
CYP Cup
FT
3-1
1.58 0:1/4 0.51
22/02 00:00
CYP Cup
FT
3-1
0.79 0:0 1.09
26/01 00:00
CYP Cup
FT
1-2
0.92 1 1/4:0 0.92
19/01 00:00
CYP Cup
FT
0-1
2.27 0:0 0.28
19/01 00:00
CYP Cup
FT
3-0
3.12 0:1/4 0.16
19/01 00:00
CYP Cup
FT
4-2
0.44 0:0 1.66
18/01 00:00
CYP Cup
FT
4-2
0.37 0:0 2.04
17/01 00:00
CYP Cup
FT
0-2
0.79 0:0 1.09
17/01 00:00
CYP Cup
FT
3-0
0.81 0:0 1.07
14/12 00:00
CYP Cup
FT
3-1
0.68 0:3 1/2 1.25
14/12 00:00
CYP Cup
FT
4-1
1.06 0:1 3/4 0.82
13/12 22:00
CYP Cup
FT
0-6
0.25 1/4:0 2.70
07/12 00:00
CYP Cup
FT
0-2
1.75 0:0 0.45
09/11 00:00
CYP Cup
FT
6-0
0.28 0:0 2.50
09/11 00:00
CYP Cup
FT
3-3
1.00 0:0 0.88
09/11 00:00
CYP Cup
FT
0-1
0.68 0:0 1.25
01/11 22:00
CYP Cup
FT
3-2
1.75 0:1/4 0.45
25/10 22:59
CYP Cup
FT
4-1
1.12 0:0 0.77
25/10 22:59
CYP Cup
FT
2-0
3.70 0:1/4 0.15

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
19/05 00:00
CYP Cup
FT
0-3
2.00 0:0 0.38
18/04 00:00
CYP Cup
FT
1-1
1.04 0:0 0.84
17/04 22:59
CYP Cup
FT
0-0
1.17 0:0 0.73
11/04 00:00
CYP Cup
FT
0-3
1.25 0:0 0.68
10/04 22:00
CYP Cup
FT
2-1
0.90 0:0 0.98
01/03 00:00
CYP Cup
FT
2-3
1.00 0:0 0.88
01/03 00:00
CYP Cup
FT
2-1
1.42 0:0 0.58
29/02 00:00
CYP Cup
FT
0-5
1.26 0:0 0.67
29/02 00:00
CYP Cup
FT
3-1
1.58 0:1/4 0.51
22/02 00:00
CYP Cup
FT
3-1
0.79 0:0 1.09
26/01 00:00
CYP Cup
FT
1-2
0.92 1 1/4:0 0.92
19/01 00:00
CYP Cup
FT
0-1
2.27 0:0 0.28
19/01 00:00
CYP Cup
FT
3-0
3.12 0:1/4 0.16
19/01 00:00
CYP Cup
FT
4-2
0.44 0:0 1.66
18/01 00:00
CYP Cup
FT
4-2
0.37 0:0 2.04
17/01 00:00
CYP Cup
FT
0-2
0.79 0:0 1.09
17/01 00:00
CYP Cup
FT
3-0
0.81 0:0 1.07
14/12 00:00
CYP Cup
FT
3-1
0.68 0:3 1/2 1.25
14/12 00:00
CYP Cup
FT
4-1
1.06 0:1 3/4 0.82
13/12 22:00
CYP Cup
FT
0-6
0.25 1/4:0 2.70
07/12 00:00
CYP Cup
FT
0-2
1.75 0:0 0.45
09/11 00:00
CYP Cup
FT
6-0
0.28 0:0 2.50
09/11 00:00
CYP Cup
FT
3-3
1.00 0:0 0.88
09/11 00:00
CYP Cup
FT
0-1
0.68 0:0 1.25
01/11 22:00
CYP Cup
FT
3-2
1.75 0:1/4 0.45
25/10 22:59
CYP Cup
FT
4-1
1.12 0:0 0.77
25/10 22:59
CYP Cup
FT
2-0
3.70 0:1/4 0.15
Kết quả bóng đá Cúp Cyprus Nữ mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Cyprus Nữ sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top