Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Xứ Wales hôm nay - KQBĐ Cúp Quốc Gia Xứ Wales 2023

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Xứ Wales

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Xứ Wales
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
04/03 19:45
WALC
FT
0-2
0.85 2 :0 0.95
04/03 02:45
WALC
FT
3-2
0.70 1/4:0 1.13
05/02 19:45
WALC
FT
2-1
0.18 0:0 3.65
04/02 21:00
WALC
FT
2-0
2.10 0:1/4 0.35
04/02 21:00
WALC
FT
1-3
04/02 21:00
WALC
FT
5-0
0.22 0:0 3.15
26/01 02:30
WALC
FT
3-2
1.05 0:0 0.75
15/01 00:15
WALC
FT
0-2
0.23 1/4:0 3.00
14/01 21:10
WALC
FT
1-1
0.98 0:0 0.83
14/01 21:00
WALC
FT
1-2
0.85 0:0 0.95
14/01 21:00
WALC
FT
2-2
0.38 0:0 2.00
14/01 21:00
WALC
FT
0-2
0.26 1/4:0 2.70
14/01 21:00
WALC
FT
2-1
2.45 0:1/4 0.30
14/01 21:00
WALC
FT
7-0
1.85 0:1/4 0.40
12/11 21:30
WALC
FT
0-2
12/11 21:00
WALC
FT
2-1
12/11 21:00
WALC
FT
2-0
12/11 21:00
WALC
FT
4-3
12/11 21:00
WALC
FT
6-3
12/11 21:00
WALC
FT
0-4
12/11 21:00
WALC
FT
3-4
12/11 21:00
WALC
FT
1-3
12/11 21:00
WALC
FT
2-0
12/11 21:00
WALC
FT
0-3
12/11 21:00
WALC
FT
3-4
12/11 21:00
WALC
FT
3-1
12/11 21:00
WALC
FT
1-5
12/11 19:45
WALC
FT
4-0
0.40 0:0 1.85
12/11 02:45
WALC
FT
2-1
0.89 0:2 1/4 0.95
12/11 02:30
WALC
FT
1-0
1.05 0:0 0.75
08/11 20:30
WALC
FT
2-0
08/10 23:45
WALC
FT
2-1
08/10 23:15
WALC
FT
0-1
08/10 20:30
WALC
FT
1-5
08/10 20:30
WALC
FT
0-2
08/10 20:30
WALC
FT
0-0
08/10 20:30
WALC
FT
1-1
08/10 20:30
WALC
FT
0-0
08/10 20:30
WALC
FT
1-3
08/10 20:30
WALC
FT
0-5
08/10 20:30
WALC
FT
1-8
08/10 20:30
WALC
FT
0-4
08/10 20:30
WALC
FT
1-5
08/10 20:30
WALC
FT
2-1
08/10 20:30
WALC
FT
2-2
08/10 20:30
WALC
FT
1-1
08/10 20:00
WALC
FT
1-5
17/09 20:30
WALC
FT
0-1
17/09 20:30
WALC
FT
1-1
17/09 20:30
WALC
FT
4-0
17/09 20:30
WALC
FT
6-5
17/09 20:30
WALC
FT
0-1
17/09 20:30
WALC
FT
1-1
17/09 20:30
WALC
FT
6-0
17/09 20:30
WALC
FT
2-2
17/09 20:30
WALC
FT
1-0
17/09 20:30
WALC
FT
2-0
17/09 20:30
WALC
FT
0-3
17/09 20:30
WALC
FT
3-4
17/09 20:30
WALC
FT
1-2
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Xứ Wales mùa bóng 2023 của các CLB Cúp Quốc Gia Xứ Wales sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top