Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Uzbekistan nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Uzbekistan
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
29/04 20:00
UzbC
FT
8-0
29/04 20:00
UzbC
FT
2-2
29/04 19:30
UzbC
FT
3-2
29/04 19:30
UzbC
FT
3-1
28/04 20:00
UzbC
FT
1-0
28/04 20:00
UzbC
FT
1-1
28/04 19:30
UzbC
FT
8-1
28/04 19:30
UzbC
FT
6-0
28/04 19:00
UzbC
FT
0-1
28/04 19:00
UzbC
FT
7-0
27/04 18:30
UzbC
FT
0-1
0.47 0:0 1.60
27/04 18:30
UzbC
FT
1-0
26/04 18:30
UzbC
FT
1-1
26/04 18:30
UzbC
FT
9-2
26/04 18:30
UzbC
FT
2-3
26/04 18:30
UzbC
FT
5-1
26/04 18:30
UzbC
FT
1-1
22/04 21:00
UzbC
FT
0-0
5.55 0:1/4 0.02
22/04 21:00
UzbC
FT
0-16
22/04 18:00
UzbC
FT
1-4
21/04 19:30
UzbC
FT
2-1
21/04 18:30
UzbC
FT
2-1
0.30 0:0 2.45
21/04 18:30
UzbC
FT
1-1
0.97 0:1/2 0.82
21/04 18:30
UzbC
FT
3-3
1.37 0:0 0.55
20/04 18:30
UzbC
FT
2-3
20/04 18:30
UzbC
FT
2-2
20/04 18:30
UzbC
FT
4-0
20/04 18:00
UzbC
FT
1-2
19/04 20:00
UzbC
FT
2-0
19/04 18:30
UzbC
FT
0-2
19/04 18:30
UzbC
FT
0-0
19/04 18:00
UzbC
FT
1-5
16/04 18:30
UzbC
FT
7-1
15/04 20:30
UzbC
FT
0-1
15/04 19:15
UzbC
FT
0-2
15/04 17:30
UzbC
FT
5-2
14/04 21:15
UzbC
FT
0-0
14/04 19:00
UzbC
FT
0-1
14/04 19:00
UzbC
FT
0-2
14/04 18:30
UzbC
FT
2-2
13/04 20:30
UzbC
FT
2-2
13/04 19:00
UzbC
FT
1-0
13/04 18:00
UzbC
FT
0-0
1.06 0:0 0.78
13/04 17:00
UzbC
FT
1-0
12/04 20:30
UzbC
FT
2-0
12/04 18:00
UzbC
FT
2-1
12/04 17:00
UzbC
FT
1-2
12/04 17:00
UzbC
FT
5-0
01/04 17:30
UzbC
FT
7-0
01/04 17:30
UzbC
FT
3-2
01/04 15:05
UzbC
FT
1-0
01/04 15:00
UzbC
FT
2-2
01/04 12:30
UzbC
FT
0-1
01/04 12:30
UzbC
FT
2-4

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
29/04 20:00
UzbC
FT
8-0
29/04 20:00
UzbC
FT
2-2
29/04 19:30
UzbC
FT
3-2
29/04 19:30
UzbC
FT
3-1
28/04 20:00
UzbC
FT
1-0
28/04 20:00
UzbC
FT
1-1
28/04 19:30
UzbC
FT
8-1
28/04 19:30
UzbC
FT
6-0
28/04 19:00
UzbC
FT
0-1
28/04 19:00
UzbC
FT
7-0
27/04 18:30
UzbC
FT
0-1
0.47 0:0 1.60
27/04 18:30
UzbC
FT
1-0
26/04 18:30
UzbC
FT
1-1
26/04 18:30
UzbC
FT
9-2
26/04 18:30
UzbC
FT
2-3
26/04 18:30
UzbC
FT
5-1
26/04 18:30
UzbC
FT
1-1
22/04 21:00
UzbC
FT
0-0
5.55 0:1/4 0.02
22/04 21:00
UzbC
FT
0-16
22/04 18:00
UzbC
FT
1-4
21/04 19:30
UzbC
FT
2-1
21/04 18:30
UzbC
FT
2-1
0.30 0:0 2.45
21/04 18:30
UzbC
FT
1-1
0.97 0:1/2 0.82
21/04 18:30
UzbC
FT
3-3
1.37 0:0 0.55
20/04 18:30
UzbC
FT
2-3
20/04 18:30
UzbC
FT
2-2
20/04 18:30
UzbC
FT
4-0
20/04 18:00
UzbC
FT
1-2
19/04 20:00
UzbC
FT
2-0
19/04 18:30
UzbC
FT
0-2
19/04 18:30
UzbC
FT
0-0
19/04 18:00
UzbC
FT
1-5
16/04 18:30
UzbC
FT
7-1
15/04 20:30
UzbC
FT
0-1
15/04 19:15
UzbC
FT
0-2
15/04 17:30
UzbC
FT
5-2
14/04 21:15
UzbC
FT
0-0
14/04 19:00
UzbC
FT
0-1
14/04 19:00
UzbC
FT
0-2
14/04 18:30
UzbC
FT
2-2
13/04 20:30
UzbC
FT
2-2
13/04 19:00
UzbC
FT
1-0
13/04 18:00
UzbC
FT
0-0
1.06 0:0 0.78
13/04 17:00
UzbC
FT
1-0
12/04 20:30
UzbC
FT
2-0
12/04 18:00
UzbC
FT
2-1
12/04 17:00
UzbC
FT
1-2
12/04 17:00
UzbC
FT
5-0
01/04 17:30
UzbC
FT
7-0
01/04 17:30
UzbC
FT
3-2
01/04 15:05
UzbC
FT
1-0
01/04 15:00
UzbC
FT
2-2
01/04 12:30
UzbC
FT
0-1
01/04 12:30
UzbC
FT
2-4
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Uzbekistan mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Uzbekistan sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top