Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Ukraine hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Ukraine 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Ukraine nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Ukraine

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Ukraine
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
15/05 23:10
UKRC
FT
1-2
1.78 0:0 0.44
04/04 22:00
UKRC
FT
0-1
0.62 0:0 1.28
03/04 22:00
UKRC
FT
4-1
0.02 0:0 5.55
02/11 22:00
UKRC
FT
0-3
0.96 0:0 0.88
02/11 20:00
UKRC
FT
0-0
0.38 0:0 1.85
01/11 20:00
UKRC
FT
4-1
0.96 0:0 0.88
30/10 20:00
UKRC
FT
0-3
0.35 1/4:0 1.96
12/10 17:00
UKRC
FT
0-1
1.42 0:0 0.54
27/09 22:30
UKRC
FT
0-3
27/09 21:00
UKRC
FT
1-0
2.55 0:0 0.27
27/09 21:00
UKRC
FT
2-1
27/09 19:00
UKRC
FT
1-1
27/09 18:10
UKRC
FT
1-0
26/09 21:00
UKRC
FT
0-3
26/09 19:30
UKRC
FT
0-1
23/08 21:00
UKRC
FT
0-2
23/08 20:00
UKRC
FT
1-0
23/08 20:00
UKRC
FT
1-3
23/08 20:00
UKRC
FT
1-3
23/08 19:00
UKRC
FT
0-1
23/08 18:00
UKRC
FT
0-2
23/08 18:00
UKRC
FT
1-1
23/08 17:00
UKRC
FT
1-1
16/08 20:00
UKRC
FT
1-1
15/08 21:00
UKRC
FT
1-1
15/08 20:50
UKRC
FT
0-2
15/08 19:00
UKRC
FT
4-0
15/08 19:00
UKRC
FT
1-2
15/08 17:20
UKRC
FT
2-2
03/08 20:00
UKRC
FT
1-0
02/08 22:00
UKRC
FT
3-0
02/08 21:00
UKRC
FT
1-2
02/08 21:00
UKRC
FT
1-0
02/08 21:00
UKRC
FT
4-3
02/08 21:00
UKRC
FT
0-0
02/08 20:00
UKRC
FT
0-0
02/08 20:00
UKRC
FT
5-2
02/08 20:00
UKRC
FT
0-0
02/08 19:50
UKRC
FT
1-1
02/08 18:00
UKRC
FT
1-2
02/08 17:00
UKRC
FT
2-5
02/08 16:00
UKRC
FT
1-2
31/07 22:00
UKRC
FT
3-0
29/07 21:00
UKRC
FT
1-1
29/07 21:00
UKRC
FT
6-1
29/07 18:00
UKRC
FT
0-1

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
15/05 23:10
UKRC
FT
1-2
1.78 0:0 0.44
04/04 22:00
UKRC
FT
0-1
0.62 0:0 1.28
03/04 22:00
UKRC
FT
4-1
0.02 0:0 5.55
02/11 22:00
UKRC
FT
0-3
0.96 0:0 0.88
02/11 20:00
UKRC
FT
0-0
0.38 0:0 1.85
01/11 20:00
UKRC
FT
4-1
0.96 0:0 0.88
30/10 20:00
UKRC
FT
0-3
0.35 1/4:0 1.96
12/10 17:00
UKRC
FT
0-1
1.42 0:0 0.54
27/09 22:30
UKRC
FT
0-3
27/09 21:00
UKRC
FT
1-0
2.55 0:0 0.27
27/09 21:00
UKRC
FT
2-1
27/09 19:00
UKRC
FT
1-1
27/09 18:10
UKRC
FT
1-0
26/09 21:00
UKRC
FT
0-3
26/09 19:30
UKRC
FT
0-1
23/08 21:00
UKRC
FT
0-2
23/08 20:00
UKRC
FT
1-0
23/08 20:00
UKRC
FT
1-3
23/08 20:00
UKRC
FT
1-3
23/08 19:00
UKRC
FT
0-1
23/08 18:00
UKRC
FT
0-2
23/08 18:00
UKRC
FT
1-1
23/08 17:00
UKRC
FT
1-1
16/08 20:00
UKRC
FT
1-1
15/08 21:00
UKRC
FT
1-1
15/08 20:50
UKRC
FT
0-2
15/08 19:00
UKRC
FT
4-0
15/08 19:00
UKRC
FT
1-2
15/08 17:20
UKRC
FT
2-2
03/08 20:00
UKRC
FT
1-0
02/08 22:00
UKRC
FT
3-0
02/08 21:00
UKRC
FT
1-2
02/08 21:00
UKRC
FT
1-0
02/08 21:00
UKRC
FT
4-3
02/08 21:00
UKRC
FT
0-0
02/08 20:00
UKRC
FT
0-0
02/08 20:00
UKRC
FT
5-2
02/08 20:00
UKRC
FT
0-0
02/08 19:50
UKRC
FT
1-1
02/08 18:00
UKRC
FT
1-2
02/08 17:00
UKRC
FT
2-5
02/08 16:00
UKRC
FT
1-2
31/07 22:00
UKRC
FT
3-0
29/07 21:00
UKRC
FT
1-1
29/07 21:00
UKRC
FT
6-1
29/07 18:00
UKRC
FT
0-1
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Ukraine mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Ukraine sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top