Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Thụy Điển hôm nay - KQBĐ Cúp Quốc Gia Thụy Điển 2023

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Thụy Điển

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Thụy Điển
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
19/03 21:00
SWE Cup
FT
3-0
0.73 0:0 1.23
18/03 21:00
SWE Cup
FT
1-0
1.38 0:0 0.64
14/03 01:30
SWE Cup
FT
2-1
0.88 0:0 1.04
12/03 22:00
SWE Cup
FT
1-1
0.73 0:0 1.23
12/03 19:00
SWE Cup
FT
0-0
0.64 0:0 1.38
11/03 22:00
SWE Cup
FT
3-0
0.37 0:0 2.12
07/03 01:00
SWE Cup
FT
3-0
0.36 0:0 2.27
07/03 01:00
SWE Cup
FT
2-2
0.59 0:0 1.49
05/03 23:30
SWE Cup
FT
8-0
2.38 0:1/4 0.34
05/03 23:30
SWE Cup
FT
5-0
2.50 0:1/4 0.32
05/03 21:15
SWE Cup
FT
0-4
0.73 0:0 1.23
05/03 21:15
SWE Cup
FT
0-2
0.88 0:0 1.04
05/03 19:00
SWE Cup
FT
3-1
0.45 0:0 1.88
05/03 19:00
SWE Cup
FT
2-1
0.56 0:0 1.56
05/03 19:00
SWE Cup
FT
1-0
0.47 0:0 1.81
05/03 19:00
SWE Cup
FT
4-1
0.34 0:0 2.38
04/03 21:15
SWE Cup
FT
2-1
0.44 0:0 1.92
04/03 21:15
SWE Cup
FT
0-1
0.30 0:0 2.63
04/03 19:00
SWE Cup
FT
5-2
0.79 0:0 1.14
04/03 19:00
SWE Cup
FT
3-2
1.00 0:0 0.92
04/03 19:00
SWE Cup
FT
0-2
2.00 0:0 0.40
04/03 19:00
SWE Cup
FT
2-1
0.45 0:0 1.88
28/02 00:30
SWE Cup
FT
0-1
0.29 1/4:0 2.56
28/02 00:30
SWE Cup
FT
1-0
0.52 0:0 1.61
26/02 23:30
SWE Cup
FT
2-3
0.54 0:0 1.61
26/02 23:30
SWE Cup
FT
1-2
0.32 1/4:0 2.50
26/02 21:15
SWE Cup
FT
0-3
1.78 0:0 0.48
26/02 21:00
SWE Cup
FT
0-2
0.94 0:0 0.98
26/02 19:00
SWE Cup
FT
3-3
0.48 0:0 1.78
26/02 19:00
SWE Cup
FT
0-3
0.33 1/4:0 2.43
26/02 19:00
SWE Cup
FT
2-1
0.69 0:0 1.26
26/02 19:00
SWE Cup
FT
1-3
0.65 0:0 1.36
25/02 23:30
SWE Cup
FT
3-1
0.80 0:0 1.13
25/02 21:15
SWE Cup
FT
4-0
0.30 0:0 2.63
25/02 21:00
SWE Cup
FT
1-2
1.00 1 1/4:0 0.84
25/02 19:00
SWE Cup
FT
0-2
2.12 0:0 0.37
25/02 19:00
SWE Cup
FT
0-3
2.85 0:0 0.25
25/02 19:00
SWE Cup
FT
1-6
0.24 1/4:0 2.94
21/02 00:30
SWE Cup
FT
6-1
0.37 0:0 2.12
21/02 00:30
SWE Cup
FT
3-2
0.64 0:0 1.35
21/02 00:30
SWE Cup
FT
1-2
0.66 0:0 1.31
19/02 23:30
SWE Cup
FT
1-1
0.40 0:0 2.08
19/02 23:30
SWE Cup
FT
4-1
0.38 0:0 2.17
19/02 21:15
SWE Cup
FT
0-1
1.19 0:0 0.76
19/02 21:00
SWE Cup
FT
3-2
0.42 0:0 2.00
19/02 19:00
SWE Cup
FT
2-0
1.81 0:1/4 0.45
19/02 19:00
SWE Cup
FT
1-0
1.01 0:1/4 0.89
19/02 19:00
SWE Cup
FT
0-2
0.90 1/4:0 1.02
19/02 19:00
SWE Cup
FT
1-4
0.51 1/4:0 1.69
18/02 21:15
SWE Cup
FT
1-1
0.23 0:0 3.22
18/02 21:00
SWE Cup
FT
1-0
0.65 0:0 1.36
18/02 19:00
SWE Cup
FT
0-1
2.77 0:0 0.28
18/02 19:00
SWE Cup
FT
0-5
1.85 0:0 0.46
18/02 19:00
SWE Cup
FT
5-0
0.29 0:0 2.70
02/09 00:00
SWE Cup
FT
0-2
0.38 1/4:0 2.08
02/09 00:00
SWE Cup
FT
1-2
1.53 0:0 0.55
02/09 00:00
SWE Cup
FT
0-3
0.40 1/4:0 2.00
01/09 22:59
SWE Cup
FT
1-0
1.09 2 1/2:0 0.75
01/09 22:00
SWE Cup
FT
1-2
0.27 1/4:0 2.32
01/09 22:00
SWE Cup
FT
0-2
2.12 0:0 0.37
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Thụy Điển mùa bóng 2023 của các CLB Cúp Quốc Gia Thụy Điển sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top