Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay - KQBĐ Cúp Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ 2023

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
28/02 22:59
TUR Cup
FT
3-0
20/01 00:30
TUR Cup
FT
2-1
2.94 0:1/4 0.24
19/01 21:30
TUR Cup
FT
0-0
0.99 0:0 0.91
19/01 00:30
TUR Cup
FT
1-1
1.26 0:0 0.69
18/01 21:45
TUR Cup
FT
1-1
1.23 0:0 0.71
18/01 18:30
TUR Cup
FT
1-1
1.51 0:0 0.56
18/01 00:30
TUR Cup
FT
1-2
1.19 0:0 0.74
17/01 21:30
TUR Cup
FT
0-0
0.72 0:0 1.21
17/01 18:30
TUR Cup
FT
3-0
0.25 0:0 2.85
23/12 01:00
TUR Cup
FT
1-0
0.21 0:0 3.22
22/12 22:59
TUR Cup
FT
2-2
0.23 0:0 3.03
22/12 21:00
TUR Cup
FT
3-1
0.58 0:0 1.47
22/12 19:00
TUR Cup
FT
1-1
0.28 0:0 2.63
22/12 17:00
TUR Cup
FT
2-0
2.43 0:1/4 0.31
22/12 01:00
TUR Cup
FT
4-2
0.25 0:0 2.85
21/12 22:59
TUR Cup
FT
3-0
2.56 0:1/4 0.29
21/12 21:10
TUR Cup
FT
2-2
0.41 0:0 1.96
21/12 19:10
TUR Cup
FT
3-0
2.12 0:1/4 0.37
21/12 17:00
TUR Cup
FT
0-5
0.46 0:0 1.78
21/12 01:00
TUR Cup
FT
3-1
2.63 0:1/4 0.28
20/12 22:59
TUR Cup
FT
3-1
0.44 0:0 1.85
20/12 21:00
TUR Cup
FT
1-0
0.49 0:0 1.69
20/12 19:00
TUR Cup
FT
5-2
0.34 0:0 2.00
20/12 17:00
TUR Cup
FT
1-2
0.41 0:0 1.96
20/12 17:00
TUR Cup
FT
2-0
0.33 0:0 2.32
11/11 01:00
TUR Cup
FT
1-0
0.14 0:0 3.33
10/11 22:59
TUR Cup
FT
3-1
0.34 0:0 2.00
10/11 21:00
TUR Cup
FT
0-5
1.28 0:0 0.62
10/11 19:00
TUR Cup
FT
2-1
0.32 0:0 2.08
10/11 18:00
TUR Cup
FT
1-1
0.38 0:0 1.85
10/11 18:00
TUR Cup
FT
2-0
0.60 0:0 1.31
10/11 17:00
TUR Cup
FT
2-2
2.17 0:1/4 0.30
10/11 00:55
TUR Cup
FT
3-1
0.39 0:0 1.81
09/11 22:59
TUR Cup
FT
2-0
0.32 0:0 2.08
09/11 21:00
TUR Cup
FT
3-0
2.12 0:1/4 0.31
09/11 19:00
TUR Cup
FT
4-0
0.64 0:0 1.25
09/11 18:00
TUR Cup
FT
2-1
0.46 0:0 1.61
09/11 18:00
TUR Cup
FT
3-0
2.32 0:1/4 0.27
09/11 18:00
TUR Cup
FT
0-3
0.41 0:0 1.75
09/11 18:00
TUR Cup
FT
1-0
0.55 0:0 1.40
09/11 18:00
TUR Cup
FT
0-0
1.96 0:0 0.35
09/11 18:00
TUR Cup
FT
2-1
0.39 0:0 1.81
09/11 17:00
TUR Cup
FT
3-2
1.56 0:1/4 0.48
09/11 17:00
TUR Cup
FT
4-0
2.50 0:1/4 0.24
09/11 17:00
TUR Cup
FT
4-2
0.34 0:0 2.00
09/11 01:00
TUR Cup
FT
2-1
1.31 0:1/4 0.60
08/11 22:59
TUR Cup
FT
4-3
0.27 0:0 2.32
08/11 21:00
TUR Cup
FT
6-2
2.12 0:1/4 0.31
08/11 19:00
TUR Cup
FT
3-0
0.39 0:0 2.04
08/11 18:00
TUR Cup
FT
2-2
0.49 0:0 1.53
08/11 18:00
TUR Cup
FT
0-1
2.94 0:1/4 0.18
08/11 17:00
TUR Cup
FT
6-1
1.85 0:1/4 0.38
21/10 00:30
TUR Cup
FT
4-0
0.32 0:0 2.38
20/10 21:30
TUR Cup
FT
3-1
0.28 0:0 2.27
20/10 19:00
TUR Cup
FT
3-3
0.64 0:0 1.25
20/10 18:00
TUR Cup
FT
0-0
0.28 0:0 2.27
20/10 18:00
TUR Cup
FT
0-0
0.58 0:0 1.35
20/10 17:00
TUR Cup
FT
1-1
0.19 0:0 2.85
20/10 01:00
TUR Cup
FT
7-0
1.92 0:1/4 0.36
19/10 22:59
TUR Cup
FT
0-2
0.21 0:0 2.70
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa bóng 2023 của các CLB Cúp Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top