Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Syria hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Syria 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Syria nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Syria

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Syria
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
25/05 00:00
SYR Cup
FT
0-0
0.65 0:0 1.20
12/05 00:00
SYR Cup
FT
2-1
0.72 0:0 1.07
10/05 20:00
SYR Cup
FT
2-2
0.50 0:0 1.50
04/05 20:00
SYR Cup
FT
4-0
03/05 20:00
SYR Cup
FT
1-1
0.77 1/2:0 0.96
22/03 19:00
SYR Cup
FT
0-2
3.40 0:0 0.20
22/03 19:00
SYR Cup
FT
5-0
2.45 0:1/4 0.30
22/03 19:00
SYR Cup
FT
3-1
1.15 0:0 0.67
22/03 18:50
SYR Cup
FT
3-1
1.02 0:0 0.77
11/03 17:00
SYR Cup
FT
1-0
0.85 0:0 0.95
20/02 18:00
SYR Cup
FT
1-1
0.82 0:0 0.97
20/02 18:00
SYR Cup
FT
4-0
0.27 0:0 2.55
20/02 18:00
SYR Cup
FT
1-2
1.30 0:0 0.60
19/02 18:00
SYR Cup
FT
1-2
1.05 0:0 0.75
19/02 18:00
SYR Cup
FT
0-3
0.17 1/4:0 4.00
19/02 18:00
SYR Cup
FT
0-2
0.55 0:0 1.37
19/02 18:00
SYR Cup
FT
1-1
0.37 0:0 2.00
31/01 18:00
SYR Cup
FT
2-0
0.80 0:2 1/4 0.95
30/01 18:00
SYR Cup
FT
3-2
0.45 0:0 1.67
28/01 18:00
SYR Cup
FT
3-0
27/01 18:00
SYR Cup
FT
5-0
0.85 0:1 1/2 0.95
27/01 18:00
SYR Cup
FT
8-0
26/01 18:00
SYR Cup
FT
4-0
0.17 0:0 4.00
26/01 18:00
SYR Cup
FT
2-1
0.32 0:0 2.30
26/01 18:00
SYR Cup
FT
1-2
0.35 0:0 2.10
20/01 18:00
SYR Cup
FT
3-0
19/01 18:00
SYR Cup
FT
3-1
19/01 18:00
SYR Cup
FT
6-1
19/01 18:00
SYR Cup
FT
11-0

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
25/05 00:00
SYR Cup
FT
0-0
0.65 0:0 1.20
12/05 00:00
SYR Cup
FT
2-1
0.72 0:0 1.07
10/05 20:00
SYR Cup
FT
2-2
0.50 0:0 1.50
04/05 20:00
SYR Cup
FT
4-0
03/05 20:00
SYR Cup
FT
1-1
0.77 1/2:0 0.96
22/03 19:00
SYR Cup
FT
0-2
3.40 0:0 0.20
22/03 19:00
SYR Cup
FT
5-0
2.45 0:1/4 0.30
22/03 19:00
SYR Cup
FT
3-1
1.15 0:0 0.67
22/03 18:50
SYR Cup
FT
3-1
1.02 0:0 0.77
11/03 17:00
SYR Cup
FT
1-0
0.85 0:0 0.95
20/02 18:00
SYR Cup
FT
1-1
0.82 0:0 0.97
20/02 18:00
SYR Cup
FT
4-0
0.27 0:0 2.55
20/02 18:00
SYR Cup
FT
1-2
1.30 0:0 0.60
19/02 18:00
SYR Cup
FT
1-2
1.05 0:0 0.75
19/02 18:00
SYR Cup
FT
0-3
0.17 1/4:0 4.00
19/02 18:00
SYR Cup
FT
0-2
0.55 0:0 1.37
19/02 18:00
SYR Cup
FT
1-1
0.37 0:0 2.00
31/01 18:00
SYR Cup
FT
2-0
0.80 0:2 1/4 0.95
30/01 18:00
SYR Cup
FT
3-2
0.45 0:0 1.67
28/01 18:00
SYR Cup
FT
3-0
27/01 18:00
SYR Cup
FT
5-0
0.85 0:1 1/2 0.95
27/01 18:00
SYR Cup
FT
8-0
26/01 18:00
SYR Cup
FT
4-0
0.17 0:0 4.00
26/01 18:00
SYR Cup
FT
2-1
0.32 0:0 2.30
26/01 18:00
SYR Cup
FT
1-2
0.35 0:0 2.10
20/01 18:00
SYR Cup
FT
3-0
19/01 18:00
SYR Cup
FT
3-1
19/01 18:00
SYR Cup
FT
6-1
19/01 18:00
SYR Cup
FT
11-0
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Syria mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Syria sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top