Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Serbia hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Serbia 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Serbia nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Serbia

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Serbia
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/05 01:15
SER CUP
FT
1-2
1.66 0:0 0.44
25/04 00:00
SER CUP
FT
2-0
0.56 0:0 1.38
24/04 21:00
SER CUP
FT
0-1
1.29 0:0 0.61
11/04 21:00
SER CUP
FT
3-1
1.17 0:0 0.69
11/04 00:00
SER CUP
FT
3-0
0.24 0:0 2.50
10/04 22:00
SER CUP
FT
1-1
0.61 0:0 1.29
10/04 20:00
SER CUP
FT
1-1
0.54 0:0 1.42
07/12 22:00
SER CUP
FT
1-1
0.09 0:0 4.00
07/12 00:00
SER CUP
FT
5-0
0.14 0:0 3.33
07/12 00:00
SER CUP
FT
0-3
0.15 1/4:0 3.22
06/12 21:30
SER CUP
FT
4-1
0.30 0:0 2.17
06/12 21:30
SER CUP
FT
6-3
0.29 0:0 2.22
06/12 19:00
SER CUP
FT
5-0
2.43 0:1/4 0.25
06/12 19:00
SER CUP
FT
1-0
1.53 0:0 0.49
05/12 19:00
SER CUP
FT
2-3
1.00 0:0 0.84
02/11 01:00
SER CUP
FT
0-2
2.22 0:0 0.29
02/11 00:00
SER CUP
FT
0-3
1.11 0:0 0.60
01/11 22:59
SER CUP
FT
0-1
1.81 0:1/4 0.25
01/11 22:59
SER CUP
FT
0-1
1.05 0:0 0.79
01/11 21:00
SER CUP
FT
1-1
0.57 0:0 1.36
01/11 19:00
SER CUP
FT
0-5
01/11 19:00
SER CUP
FT
2-4
01/11 19:00
SER CUP
FT
2-0
1.13 0:0 0.72
01/11 19:00
SER CUP
FT
0-0
0.15 1/4:0 2.22
01/11 19:00
SER CUP
FT
0-1
2.12 0:0 0.31
01/11 19:00
SER CUP
FT
3-1
0.88 3/4:0 0.88
01/11 19:00
SER CUP
FT
0-0
1.42 0:0 0.54
01/11 19:00
SER CUP
FT
4-1
2.77 0:1/4 0.20
01/11 19:00
SER CUP
FT
2-0
0.91 0:0 0.93
18/10 20:15
SER CUP
FT
1-1
2.50 0:0 0.24
18/10 20:00
SER CUP
FT
0-6
0.46 1/4:0 1.61

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/05 01:15
SER CUP
FT
1-2
1.66 0:0 0.44
25/04 00:00
SER CUP
FT
2-0
0.56 0:0 1.38
24/04 21:00
SER CUP
FT
0-1
1.29 0:0 0.61
11/04 21:00
SER CUP
FT
3-1
1.17 0:0 0.69
11/04 00:00
SER CUP
FT
3-0
0.24 0:0 2.50
10/04 22:00
SER CUP
FT
1-1
0.61 0:0 1.29
10/04 20:00
SER CUP
FT
1-1
0.54 0:0 1.42
07/12 22:00
SER CUP
FT
1-1
0.09 0:0 4.00
07/12 00:00
SER CUP
FT
5-0
0.14 0:0 3.33
07/12 00:00
SER CUP
FT
0-3
0.15 1/4:0 3.22
06/12 21:30
SER CUP
FT
4-1
0.30 0:0 2.17
06/12 21:30
SER CUP
FT
6-3
0.29 0:0 2.22
06/12 19:00
SER CUP
FT
5-0
2.43 0:1/4 0.25
06/12 19:00
SER CUP
FT
1-0
1.53 0:0 0.49
05/12 19:00
SER CUP
FT
2-3
1.00 0:0 0.84
02/11 01:00
SER CUP
FT
0-2
2.22 0:0 0.29
02/11 00:00
SER CUP
FT
0-3
1.11 0:0 0.60
01/11 22:59
SER CUP
FT
0-1
1.81 0:1/4 0.25
01/11 22:59
SER CUP
FT
0-1
1.05 0:0 0.79
01/11 21:00
SER CUP
FT
1-1
0.57 0:0 1.36
01/11 19:00
SER CUP
FT
0-5
01/11 19:00
SER CUP
FT
2-4
01/11 19:00
SER CUP
FT
2-0
1.13 0:0 0.72
01/11 19:00
SER CUP
FT
0-0
0.15 1/4:0 2.22
01/11 19:00
SER CUP
FT
0-1
2.12 0:0 0.31
01/11 19:00
SER CUP
FT
3-1
0.88 3/4:0 0.88
01/11 19:00
SER CUP
FT
0-0
1.42 0:0 0.54
01/11 19:00
SER CUP
FT
4-1
2.77 0:1/4 0.20
01/11 19:00
SER CUP
FT
2-0
0.91 0:0 0.93
18/10 20:15
SER CUP
FT
1-1
2.50 0:0 0.24
18/10 20:00
SER CUP
FT
0-6
0.46 1/4:0 1.61
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Serbia mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Serbia sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top