Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Paraguay hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Paraguay 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Paraguay nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Paraguay

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Paraguay
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
03/12 05:30
PAR Cup
FT
1-1
1.03 0:0 0.81
20/11 05:30
PAR Cup
FT
1-1
0.56 0:0 1.38
10/11 05:30
PAR Cup
FT
3-1
0.64 0:0 1.25
09/11 05:30
PAR Cup
FT
2-0
2.12 0:0 0.31
27/10 05:30
PAR Cup
FT
3-0
0.21 0:0 2.70
15/10 06:30
PAR Cup
FT
2-0
0.80 0:3/4 0.98
15/10 04:00
PAR Cup
FT
0-1
12/10 05:30
PAR Cup
FT
2-0
4.16 0:1/4 0.08
29/09 06:30
PAR Cup
FT
2-0
0.16 0:0 3.12
28/09 04:00
PAR Cup
FT
1-3
0.37 0:0 1.88
27/09 06:30
PAR Cup
FT
0-1
1.81 0:1/4 0.39
22/09 06:30
PAR Cup
FT
1-0
4.54 0:0 0.06
22/09 04:00
PAR Cup
FT
2-2
21/09 04:00
PAR Cup
FT
1-2
2.38 0:0 0.26
20/09 06:30
PAR Cup
FT
1-2
1.03 0:0 0.81
20/09 04:00
PAR Cup
FT
0-0
0.52 0:0 1.47
17/08 05:30
PAR Cup
FT
0-3
0.04 1/4:0 5.00
17/08 03:00
PAR Cup
FT
0-14
11/08 04:30
PAR Cup
FT
1-0
0.10 1/4:0 3.84
11/08 02:00
PAR Cup
FT
0-1
1.81 0:0 0.39
10/08 01:30
PAR Cup
FT
0-0
03/08 07:00
PAR Cup
FT
1-1
2.00 0:0 0.34
03/08 01:30
PAR Cup
FT
4-0
2.04 0:1/4 0.33
27/07 03:00
PAR Cup
FT
2-0
0.02 1/4:0 5.55
21/07 04:30
PAR Cup
FT
0-2
0.35 0:0 2.03
21/07 02:00
PAR Cup
FT
0-3
20/07 05:30
PAR Cup
FT
0-0
20/07 03:00
PAR Cup
FT
0-3
0.78 0:0 1.06
19/07 01:30
PAR Cup
FT
2-1
14/07 04:30
PAR Cup
FT
0-6
13/07 01:00
PAR Cup
FT
1-1
12/07 05:30
PAR Cup
FT
1-2
2.17 0:0 0.30
23/06 05:30
PAR Cup
FT
0-2
23/06 03:00
PAR Cup
FT
4-0
22/06 06:00
PAR Cup
FT
1-3
22/06 03:30
PAR Cup
FT
0-1
22/06 01:00
PAR Cup
FT
2-7
21/06 05:30
PAR Cup
FT
0-2
21/06 03:00
PAR Cup
FT
1-3
16/06 05:30
PAR Cup
FT
0-4
16/06 03:00
PAR Cup
FT
2-3
16/06 00:30
PAR Cup
FT
2-3
15/06 05:30
PAR Cup
FT
0-3
15/06 03:00
PAR Cup
FT
1-1
14/06 05:30
PAR Cup
FT
0-1
14/06 03:00
PAR Cup
FT
3-1
09/06 03:30
PAR Cup
FT
1-3
09/06 01:00
PAR Cup
FT
0-0
08/06 03:30
PAR Cup
FT
1-2
08/06 01:00
PAR Cup
FT
1-5
07/06 03:30
PAR Cup
FT
0-0
07/06 01:00
PAR Cup
FT
1-5
25/05 05:30
PAR Cup
FT
0-2
12/05 05:30
PAR Cup
FT
1-3
12/05 03:00
PAR Cup
FT
2-2
11/05 05:30
PAR Cup
FT
1-1
11/05 03:00
PAR Cup
FT
0-3
10/05 05:30
PAR Cup
FT
0-1
10/05 03:00
PAR Cup
FT
0-3
05/05 05:30
PAR Cup
FT
2-3

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
03/12 05:30
PAR Cup
FT
1-1
1.03 0:0 0.81
20/11 05:30
PAR Cup
FT
1-1
0.56 0:0 1.38
10/11 05:30
PAR Cup
FT
3-1
0.64 0:0 1.25
09/11 05:30
PAR Cup
FT
2-0
2.12 0:0 0.31
27/10 05:30
PAR Cup
FT
3-0
0.21 0:0 2.70
15/10 06:30
PAR Cup
FT
2-0
0.80 0:3/4 0.98
15/10 04:00
PAR Cup
FT
0-1
12/10 05:30
PAR Cup
FT
2-0
4.16 0:1/4 0.08
29/09 06:30
PAR Cup
FT
2-0
0.16 0:0 3.12
28/09 04:00
PAR Cup
FT
1-3
0.37 0:0 1.88
27/09 06:30
PAR Cup
FT
0-1
1.81 0:1/4 0.39
22/09 06:30
PAR Cup
FT
1-0
4.54 0:0 0.06
22/09 04:00
PAR Cup
FT
2-2
21/09 04:00
PAR Cup
FT
1-2
2.38 0:0 0.26
20/09 06:30
PAR Cup
FT
1-2
1.03 0:0 0.81
20/09 04:00
PAR Cup
FT
0-0
0.52 0:0 1.47
17/08 05:30
PAR Cup
FT
0-3
0.04 1/4:0 5.00
17/08 03:00
PAR Cup
FT
0-14
11/08 04:30
PAR Cup
FT
1-0
0.10 1/4:0 3.84
11/08 02:00
PAR Cup
FT
0-1
1.81 0:0 0.39
10/08 01:30
PAR Cup
FT
0-0
03/08 07:00
PAR Cup
FT
1-1
2.00 0:0 0.34
03/08 01:30
PAR Cup
FT
4-0
2.04 0:1/4 0.33
27/07 03:00
PAR Cup
FT
2-0
0.02 1/4:0 5.55
21/07 04:30
PAR Cup
FT
0-2
0.35 0:0 2.03
21/07 02:00
PAR Cup
FT
0-3
20/07 05:30
PAR Cup
FT
0-0
20/07 03:00
PAR Cup
FT
0-3
0.78 0:0 1.06
19/07 01:30
PAR Cup
FT
2-1
14/07 04:30
PAR Cup
FT
0-6
13/07 01:00
PAR Cup
FT
1-1
12/07 05:30
PAR Cup
FT
1-2
2.17 0:0 0.30
23/06 05:30
PAR Cup
FT
0-2
23/06 03:00
PAR Cup
FT
4-0
22/06 06:00
PAR Cup
FT
1-3
22/06 03:30
PAR Cup
FT
0-1
22/06 01:00
PAR Cup
FT
2-7
21/06 05:30
PAR Cup
FT
0-2
21/06 03:00
PAR Cup
FT
1-3
16/06 05:30
PAR Cup
FT
0-4
16/06 03:00
PAR Cup
FT
2-3
16/06 00:30
PAR Cup
FT
2-3
15/06 05:30
PAR Cup
FT
0-3
15/06 03:00
PAR Cup
FT
1-1
14/06 05:30
PAR Cup
FT
0-1
14/06 03:00
PAR Cup
FT
3-1
09/06 03:30
PAR Cup
FT
1-3
09/06 01:00
PAR Cup
FT
0-0
08/06 03:30
PAR Cup
FT
1-2
08/06 01:00
PAR Cup
FT
1-5
07/06 03:30
PAR Cup
FT
0-0
07/06 01:00
PAR Cup
FT
1-5
25/05 05:30
PAR Cup
FT
0-2
12/05 05:30
PAR Cup
FT
1-3
12/05 03:00
PAR Cup
FT
2-2
11/05 05:30
PAR Cup
FT
1-1
11/05 03:00
PAR Cup
FT
0-3
10/05 05:30
PAR Cup
FT
0-1
10/05 03:00
PAR Cup
FT
0-3
05/05 05:30
PAR Cup
FT
2-3
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Paraguay mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Paraguay sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top