Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Jordan hôm nay - KQBĐ Cúp Quốc Gia Jordan 2023

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Jordan

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Jordan
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
13/11 21:00
JORC
FT
1-0
0.40 0:0 1.78
09/11 23:30
JORC
FT
0-1
1.12 0:0 0.73
09/11 21:00
JORC
FT
0-3
0.46 1/4:0 1.61
16/10 00:30
JORC
FT
1-4
15/10 21:00
JORC
FT
2-1
15/10 00:30
JORC
FT
1-1
1.31 0:0 0.60
14/10 22:00
JORC
FT
1-0
1.69 0:0 0.43
17/09 01:30
JORC
FT
1-0
0.20 0:0 2.77
16/09 22:59
JORC
FT
0-0
0.92 0:0 0.92
16/09 01:30
JORC
FT
4-0
2.08 0:1/4 0.32
15/09 22:59
JORC
FT
0-0
0.78 0:0 1.06
15/09 22:59
JORC
FT
3-1
0.24 0:0 2.50
15/09 21:00
JORC
FT
1-1
0.89 0:0 0.95
15/09 01:30
JORC
FT
0-3
2.12 0:0 0.31
14/09 22:59
JORC
FT
1-3
0.80 0:0 1.04
22/08 22:00
JORC
FT
0-4
0.42 0:0 1.72
22/08 00:30
JORC
FT
6-0
0.70 0:1 1/2 1.10
21/08 22:00
JORC
FT
3-2
0.22 0:0 2.63
21/08 22:00
JORC
FT
3-1
0.44 0:0 1.66
21/08 22:00
JORC
FT
1-1
0.38 0:0 1.85
21/08 00:30
JORC
FT
6-0
21/08 00:30
JORC
FT
3-1
20/08 22:00
JORC
FT
3-0
20/08 22:00
JORC
FT
2-0
20/08 00:30
JORC
FT
5-0
20/08 00:30
JORC
FT
0-0
0.19 0:0 2.85
19/08 22:00
JORC
FT
6-0
19/08 22:00
JORC
FT
3-1
19/08 00:30
JORC
FT
2-0
19/08 00:30
JORC
FT
3-1
18/08 22:00
JORC
FT
1-0
31/07 21:00
JORC
FT
0-3
31/07 21:00
JORC
FT
0-7
31/07 21:00
JORC
FT
0-0
30/07 21:00
JORC
FT
1-1
30/07 21:00
JORC
FT
0-0
30/07 21:00
JORC
FT
0-0
30/07 00:30
JORC
FT
3-3
29/07 21:00
JORC
FT
1-0
28/07 21:00
JORC
FT
2-1
28/07 21:00
JORC
FT
0-9
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Jordan mùa bóng 2023 của các CLB Cúp Quốc Gia Jordan sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top