Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Italia hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Italia 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Italia nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Italia

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Italia
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
16/05 02:00
ITA Cup
FT
0-1
1.11 0:0 0.82
25/04 02:00
ITA Cup
FT
4-1
0.21 0:0 3.22
24/04 02:00
ITA Cup
FT
2-1
1.11 0:0 0.82
04/04 02:00
ITA Cup
FT
1-0
0.96 0:0 0.96
03/04 02:00
ITA Cup
FT
2-0
5.55 0:1/4 0.10
12/01 03:00
ITA Cup
FT
4-0
0.23 0:0 3.22
11/01 03:00
ITA Cup
FT
1-2
0.46 0:0 1.85
11/01 00:00
ITA Cup
FT
1-0
1.42 0:0 0.62
10/01 03:00
ITA Cup
FT
0-0
0.74 0:0 1.21
05/01 03:00
ITA Cup
FT
6-1
0.41 0:0 2.04
04/01 03:00
ITA Cup
FT
2-1
0.45 0:0 1.88
04/01 00:00
ITA Cup
FT
3-1
0.42 0:0 2.00
03/01 03:00
ITA Cup
FT
4-1
0.69 0:0 1.29
21/12 03:00
ITA Cup
FT
0-0
0.15 0:0 4.34
20/12 03:00
ITA Cup
FT
0-4
0.47 0:0 1.81
07/12 03:00
ITA Cup
FT
2-2
0.34 0:0 2.38
06/12 03:00
ITA Cup
FT
1-0
0.59 0:0 1.49
03/11 03:00
ITA Cup
FT
1-1
0.46 0:0 1.85
03/11 01:15
ITA Cup
FT
0-0
0.29 0:0 2.70
02/11 03:00
ITA Cup
FT
1-1
1.81 0:0 0.47
02/11 00:00
ITA Cup
FT
2-4
0.62 0:0 1.42
01/11 21:00
ITA Cup
FT
1-1
8.33 0:1/4 0.04
01/11 03:00
ITA Cup
FT
2-0
0.37 0:0 2.12
01/11 00:00
ITA Cup
FT
4-0
0.77 0:0 1.17
31/10 21:00
ITA Cup
FT
1-1
0.40 0:0 2.00
15/08 02:15
ITA Cup
FT
2-1
0.21 0:0 3.44
15/08 02:00
ITA Cup
FT
2-2
0.47 0:0 1.81
14/08 22:59
ITA Cup
FT
1-1
0.34 0:0 2.38
14/08 22:45
ITA Cup
FT
1-1
0.35 0:0 2.22
14/08 02:15
ITA Cup
FT
1-2
0.27 0:0 2.85
14/08 02:00
ITA Cup
FT
1-0
0.46 0:0 1.85
13/08 22:59
ITA Cup
FT
2-2
1.81 0:0 0.47
13/08 22:45
ITA Cup
FT
1-0
0.53 0:0 1.63
13/08 02:15
ITA Cup
FT
0-0
0.59 0:0 1.49
13/08 02:00
ITA Cup
FT
3-1
0.40 0:0 2.08
12/08 22:59
ITA Cup
FT
0-3
0.96 0:0 0.96
12/08 22:45
ITA Cup
FT
1-2
0.64 0:0 1.38
12/08 02:15
ITA Cup
FT
2-0
0.47 0:0 1.75
12/08 02:00
ITA Cup
FT
4-3
0.47 0:0 1.81
11/08 22:59
ITA Cup
FT
4-1
0.62 0:0 1.42
11/08 22:45
ITA Cup
FT
1-0
1.21 0:0 0.74
07/08 01:30
ITA Cup
FT
2-2
0.67 0:0 1.26
07/08 01:00
ITA Cup
FT
2-1
0.88 0:0 1.00
06/08 22:59
ITA Cup
FT
6-2
0.39 0:0 1.96
05/08 22:59
ITA Cup
FT
1-0
0.33 0:0 2.22

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
16/05 02:00
ITA Cup
FT
0-1
1.11 0:0 0.82
25/04 02:00
ITA Cup
FT
4-1
0.21 0:0 3.22
24/04 02:00
ITA Cup
FT
2-1
1.11 0:0 0.82
04/04 02:00
ITA Cup
FT
1-0
0.96 0:0 0.96
03/04 02:00
ITA Cup
FT
2-0
5.55 0:1/4 0.10
12/01 03:00
ITA Cup
FT
4-0
0.23 0:0 3.22
11/01 03:00
ITA Cup
FT
1-2
0.46 0:0 1.85
11/01 00:00
ITA Cup
FT
1-0
1.42 0:0 0.62
10/01 03:00
ITA Cup
FT
0-0
0.74 0:0 1.21
05/01 03:00
ITA Cup
FT
6-1
0.41 0:0 2.04
04/01 03:00
ITA Cup
FT
2-1
0.45 0:0 1.88
04/01 00:00
ITA Cup
FT
3-1
0.42 0:0 2.00
03/01 03:00
ITA Cup
FT
4-1
0.69 0:0 1.29
21/12 03:00
ITA Cup
FT
0-0
0.15 0:0 4.34
20/12 03:00
ITA Cup
FT
0-4
0.47 0:0 1.81
07/12 03:00
ITA Cup
FT
2-2
0.34 0:0 2.38
06/12 03:00
ITA Cup
FT
1-0
0.59 0:0 1.49
03/11 03:00
ITA Cup
FT
1-1
0.46 0:0 1.85
03/11 01:15
ITA Cup
FT
0-0
0.29 0:0 2.70
02/11 03:00
ITA Cup
FT
1-1
1.81 0:0 0.47
02/11 00:00
ITA Cup
FT
2-4
0.62 0:0 1.42
01/11 21:00
ITA Cup
FT
1-1
8.33 0:1/4 0.04
01/11 03:00
ITA Cup
FT
2-0
0.37 0:0 2.12
01/11 00:00
ITA Cup
FT
4-0
0.77 0:0 1.17
31/10 21:00
ITA Cup
FT
1-1
0.40 0:0 2.00
15/08 02:15
ITA Cup
FT
2-1
0.21 0:0 3.44
15/08 02:00
ITA Cup
FT
2-2
0.47 0:0 1.81
14/08 22:59
ITA Cup
FT
1-1
0.34 0:0 2.38
14/08 22:45
ITA Cup
FT
1-1
0.35 0:0 2.22
14/08 02:15
ITA Cup
FT
1-2
0.27 0:0 2.85
14/08 02:00
ITA Cup
FT
1-0
0.46 0:0 1.85
13/08 22:59
ITA Cup
FT
2-2
1.81 0:0 0.47
13/08 22:45
ITA Cup
FT
1-0
0.53 0:0 1.63
13/08 02:15
ITA Cup
FT
0-0
0.59 0:0 1.49
13/08 02:00
ITA Cup
FT
3-1
0.40 0:0 2.08
12/08 22:59
ITA Cup
FT
0-3
0.96 0:0 0.96
12/08 22:45
ITA Cup
FT
1-2
0.64 0:0 1.38
12/08 02:15
ITA Cup
FT
2-0
0.47 0:0 1.75
12/08 02:00
ITA Cup
FT
4-3
0.47 0:0 1.81
11/08 22:59
ITA Cup
FT
4-1
0.62 0:0 1.42
11/08 22:45
ITA Cup
FT
1-0
1.21 0:0 0.74
07/08 01:30
ITA Cup
FT
2-2
0.67 0:0 1.26
07/08 01:00
ITA Cup
FT
2-1
0.88 0:0 1.00
06/08 22:59
ITA Cup
FT
6-2
0.39 0:0 1.96
05/08 22:59
ITA Cup
FT
1-0
0.33 0:0 2.22
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Italia mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Italia sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top