Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Iceland hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Iceland 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Iceland nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Iceland

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Iceland
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
04/07 02:30
ICE CUP
FT
1-1
0.64 0:0 1.35
03/07 01:00
ICE CUP
FT
3-2
1.88 0:0 0.43
14/06 02:15
ICE CUP
FT
3-1
0.53 0:0 1.58
14/06 01:00
ICE CUP
FT
3-0
5.00 0:1/4 0.10
13/06 01:00
ICE CUP
FT
0-1
0.91 0:0 0.99
09/06 22:59
ICE CUP
FT
2-2
2.08 0:0 0.38
18/05 02:30
ICE CUP
FT
1-3
1.19 0:0 0.68
18/05 02:15
ICE CUP
FT
3-0
0.14 0:0 3.33
17/05 02:30
ICE CUP
FT
5-3
1.26 0:0 0.69
17/05 02:15
ICE CUP
FT
3-1
0.54 0:0 1.42
17/05 02:15
ICE CUP
FT
1-4
2.08 0:0 0.38
17/05 01:15
ICE CUP
FT
3-1
1.17 0:0 0.75
16/05 01:00
ICE CUP
FT
3-1
0.75 0:0 1.17
15/05 00:00
ICE CUP
FT
0-2
0.97 0:0 0.93
26/04 02:15
ICE CUP
FT
2-1
2.85 0:0 0.19
25/04 23:30
ICE CUP
FT
4-2
0.71 0:0 1.20
25/04 22:00
ICE CUP
FT
3-0
25/04 22:00
ICE CUP
FT
4-1
1.51 0:1/4 0.50
25/04 22:00
ICE CUP
FT
4-1
2.77 0:1/4 0.20
25/04 22:00
ICE CUP
FT
0-3
1.19 0:0 0.68
25/04 22:00
ICE CUP
FT
1-1
25/04 21:00
ICE CUP
FT
0-3
0.38 1/4:0 1.85
25/04 21:00
ICE CUP
FT
0-1
25/04 21:00
ICE CUP
FT
1-2
1.85 0:1/4 0.38
25/04 21:00
ICE CUP
FT
2-4
1.19 0:0 0.68
25/04 03:00
ICE CUP
FT
1-2
0.44 1/4:0 1.35
25/04 02:15
ICE CUP
FT
2-9
0.14 1/4:0 2.27
25/04 02:15
ICE CUP
FT
3-0
0.27 0:0 2.70
25/04 02:15
ICE CUP
FT
1-2
0.76 0:0 1.16
24/04 02:15
ICE CUP
FT
4-2
0.75 0:0 1.17
15/04 01:30
ICE CUP
FT
0-3
14/04 22:00
ICE CUP
FT
5-1
14/04 21:00
ICE CUP
FT
5-2
13/04 22:59
ICE CUP
FT
2-3
13/04 22:59
ICE CUP
FT
2-0
13/04 22:30
ICE CUP
FT
1-7
13/04 22:00
ICE CUP
FT
1-1
13/04 21:00
ICE CUP
FT
5-1
13/04 21:00
ICE CUP
FT
1-7
13/04 21:00
ICE CUP
FT
3-2
13/04 20:00
ICE CUP
FT
3-3
13/04 20:00
ICE CUP
FT
1-4
13/04 20:00
ICE CUP
FT
1-2
13/04 19:00
ICE CUP
FT
1-1
13/04 03:30
ICE CUP
FT
3-3
0.91 0:0 0.85
13/04 03:15
ICE CUP
FT
3-0
13/04 02:30
ICE CUP
FT
2-0
13/04 02:15
ICE CUP
FT
3-1
0.47 0:0 1.58
13/04 02:15
ICE CUP
FT
0-3
2.22 0:0 0.29
11/04 03:15
ICE CUP
FT
2-3
0.51 1/4:0 1.63
07/04 03:00
ICE CUP
FT
1-3
06/04 22:59
ICE CUP
FT
1-3
06/04 22:30
ICE CUP
FT
1-1
06/04 22:00
ICE CUP
FT
12-0
06/04 21:00
ICE CUP
FT
4-8
06/04 21:00
ICE CUP
FT
6-2
06/04 21:00
ICE CUP
FT
3-0
06/04 21:00
ICE CUP
FT
2-4
06/04 21:00
ICE CUP
FT
5-0
06/04 02:15
ICE CUP
FT
5-1
0.85 0:0 0.99

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
04/07 02:30
ICE CUP
FT
1-1
0.64 0:0 1.35
03/07 01:00
ICE CUP
FT
3-2
1.88 0:0 0.43
14/06 02:15
ICE CUP
FT
3-1
0.53 0:0 1.58
14/06 01:00
ICE CUP
FT
3-0
5.00 0:1/4 0.10
13/06 01:00
ICE CUP
FT
0-1
0.91 0:0 0.99
09/06 22:59
ICE CUP
FT
2-2
2.08 0:0 0.38
18/05 02:30
ICE CUP
FT
1-3
1.19 0:0 0.68
18/05 02:15
ICE CUP
FT
3-0
0.14 0:0 3.33
17/05 02:30
ICE CUP
FT
5-3
1.26 0:0 0.69
17/05 02:15
ICE CUP
FT
3-1
0.54 0:0 1.42
17/05 02:15
ICE CUP
FT
1-4
2.08 0:0 0.38
17/05 01:15
ICE CUP
FT
3-1
1.17 0:0 0.75
16/05 01:00
ICE CUP
FT
3-1
0.75 0:0 1.17
15/05 00:00
ICE CUP
FT
0-2
0.97 0:0 0.93
26/04 02:15
ICE CUP
FT
2-1
2.85 0:0 0.19
25/04 23:30
ICE CUP
FT
4-2
0.71 0:0 1.20
25/04 22:00
ICE CUP
FT
3-0
25/04 22:00
ICE CUP
FT
4-1
1.51 0:1/4 0.50
25/04 22:00
ICE CUP
FT
4-1
2.77 0:1/4 0.20
25/04 22:00
ICE CUP
FT
0-3
1.19 0:0 0.68
25/04 22:00
ICE CUP
FT
1-1
25/04 21:00
ICE CUP
FT
0-3
0.38 1/4:0 1.85
25/04 21:00
ICE CUP
FT
0-1
25/04 21:00
ICE CUP
FT
1-2
1.85 0:1/4 0.38
25/04 21:00
ICE CUP
FT
2-4
1.19 0:0 0.68
25/04 03:00
ICE CUP
FT
1-2
0.44 1/4:0 1.35
25/04 02:15
ICE CUP
FT
2-9
0.14 1/4:0 2.27
25/04 02:15
ICE CUP
FT
3-0
0.27 0:0 2.70
25/04 02:15
ICE CUP
FT
1-2
0.76 0:0 1.16
24/04 02:15
ICE CUP
FT
4-2
0.75 0:0 1.17
15/04 01:30
ICE CUP
FT
0-3
14/04 22:00
ICE CUP
FT
5-1
14/04 21:00
ICE CUP
FT
5-2
13/04 22:59
ICE CUP
FT
2-3
13/04 22:59
ICE CUP
FT
2-0
13/04 22:30
ICE CUP
FT
1-7
13/04 22:00
ICE CUP
FT
1-1
13/04 21:00
ICE CUP
FT
5-1
13/04 21:00
ICE CUP
FT
1-7
13/04 21:00
ICE CUP
FT
3-2
13/04 20:00
ICE CUP
FT
3-3
13/04 20:00
ICE CUP
FT
1-4
13/04 20:00
ICE CUP
FT
1-2
13/04 19:00
ICE CUP
FT
1-1
13/04 03:30
ICE CUP
FT
3-3
0.91 0:0 0.85
13/04 03:15
ICE CUP
FT
3-0
13/04 02:30
ICE CUP
FT
2-0
13/04 02:15
ICE CUP
FT
3-1
0.47 0:0 1.58
13/04 02:15
ICE CUP
FT
0-3
2.22 0:0 0.29
11/04 03:15
ICE CUP
FT
2-3
0.51 1/4:0 1.63
07/04 03:00
ICE CUP
FT
1-3
06/04 22:59
ICE CUP
FT
1-3
06/04 22:30
ICE CUP
FT
1-1
06/04 22:00
ICE CUP
FT
12-0
06/04 21:00
ICE CUP
FT
4-8
06/04 21:00
ICE CUP
FT
6-2
06/04 21:00
ICE CUP
FT
3-0
06/04 21:00
ICE CUP
FT
2-4
06/04 21:00
ICE CUP
FT
5-0
06/04 02:15
ICE CUP
FT
5-1
0.85 0:0 0.99
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Iceland mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Iceland sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top