Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Hy Lạp hôm nay - KQBĐ Cúp Quốc Gia Hy Lạp 2023

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Hy Lạp

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Hy Lạp
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
09/03 00:00
GRE Cup
FT
1-5
1.00 1 1/4:0 0.90
10/02 01:30
GRE Cup
FT
3-0
0.78 0:0 1.16
27/01 00:30
GRE Cup
FT
1-1
0.64 0:0 1.38
26/01 22:30
GRE Cup
FT
4-2
0.26 0:0 2.94
26/01 00:30
GRE Cup
FT
0-1
0.30 0:0 2.50
25/01 22:30
GRE Cup
FT
1-3
2.94 0:0 0.24
19/01 01:30
GRE Cup
FT
2-0
0.48 0:0 1.72
19/01 00:00
GRE Cup
FT
1-0
0.72 0:0 1.21
18/01 22:30
GRE Cup
FT
3-0
0.24 0:0 2.94
18/01 19:00
GRE Cup
FT
1-2
1.40 0:0 0.61
12/01 19:00
GRE Cup
FT
0-1
0.99 0:0 0.85
12/01 02:00
GRE Cup
FT
2-2
2.27 0:0 0.34
12/01 00:00
GRE Cup
FT
3-0
0.32 0:0 2.38
11/01 21:30
GRE Cup
FT
0-2
2.50 0:0 0.30
11/01 21:00
GRE Cup
FT
1-0
0.19 0:0 3.44
11/01 19:00
GRE Cup
FT
1-1
0.65 0:0 1.29
11/01 02:00
GRE Cup
FT
2-0
0.37 0:0 2.12
10/01 21:30
GRE Cup
FT
1-2
0.46 0:0 1.78
16/12 21:00
GRE Cup
FT
1-2
1.40 0:0 0.61
16/12 19:00
GRE Cup
FT
3-0
0.29 0:0 2.56
16/12 02:30
GRE Cup
FT
0-2
0.34 1/4:0 2.27
16/12 00:30
GRE Cup
FT
4-1
0.28 0:0 2.63
15/12 22:30
GRE Cup
FT
3-0
0.37 0:0 2.12
14/12 22:59
GRE Cup
FT
1-1
0.42 0:0 1.72
14/12 20:00
GRE Cup
FT
0-2
1.38 0:0 0.56
14/12 19:00
GRE Cup
FT
2-2
0.63 0:0 1.26
20/10 22:59
GRE Cup
FT
2-0
0.18 0:0 3.57
20/10 20:00
GRE Cup
FT
1-3
1.01 0:0 0.89
20/10 20:00
GRE Cup
FT
0-4
1.03 0:0 0.83
20/10 20:00
GRE Cup
FT
2-0
0.70 0:0 1.20
20/10 19:00
GRE Cup
FT
1-0
1.19 0:0 0.72
19/10 22:00
GRE Cup
FT
0-0
0.50 0:0 1.66
19/10 19:00
GRE Cup
FT
2-2
1.23 0:0 0.65
19/10 19:00
GRE Cup
FT
1-0
0.65 0:0 1.23
19/10 19:00
GRE Cup
FT
2-2
0.63 0:0 1.26
19/10 19:00
GRE Cup
FT
0-2
1.63 0:0 0.45
19/10 19:00
GRE Cup
FT
1-2
0.03 1/4:0 5.26
18/10 22:59
GRE Cup
FT
4-0
0.42 0:0 1.92
12/10 19:00
GRE Cup
FT
3-1
0.43 0:0 1.90
09/10 20:00
GRE Cup
FT
0-0
09/10 20:00
GRE Cup
FT
2-0
09/10 20:00
GRE Cup
FT
0-0
09/10 20:00
GRE Cup
FT
2-2
0.28 1/4:0 2.65
08/10 20:00
GRE Cup
FT
1-2
0.85 1/2:0 1.00
05/10 20:00
GRE Cup
FT
0-0
1.72 0:0 0.42
05/10 20:00
GRE Cup
FT
0-0
1.51 0:0 0.50
05/10 20:00
GRE Cup
FT
1-1
1.66 0:0 0.44
05/10 20:00
GRE Cup
FT
0-3
0.40 1/4:0 2.00
02/10 20:00
GRE Cup
FT
3-1
0.50 0:0 1.65
02/10 20:00
GRE Cup
FT
2-3
02/10 20:00
GRE Cup
FT
0-2
1.33 0:0 0.55
02/10 20:00
GRE Cup
FT
0-5
0.43 1/4:0 1.90
02/10 20:00
GRE Cup
FT
1-2
02/10 20:00
GRE Cup
FT
1-0
1.40 0:0 0.60
01/10 21:00
GRE Cup
FT
2-1
01/10 21:00
GRE Cup
FT
0-0
28/09 20:00
GRE Cup
FT
0-0
0.70 0:0 1.20
28/09 20:00
GRE Cup
FT
0-0
0.48 0:0 1.56
28/09 20:00
GRE Cup
FT
1-1
0.83 0:0 1.03
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Hy Lạp mùa bóng 2023 của các CLB Cúp Quốc Gia Hy Lạp sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top