Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Hungary hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Hungary 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Hungary nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Hungary

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Hungary
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
16/05 00:30
HUN Cup
FT
0-0
2.22 0:0 0.29
25/04 01:00
HUN Cup
FT
1-2
1.17 0:0 0.69
24/04 01:00
HUN Cup
FT
2-1
0.82 0:0 1.02
05/04 01:45
HUN Cup
FT
2-1
1.14 0:0 0.71
04/04 01:00
HUN Cup
FT
0-2
2.00 0:0 0.34
03/04 22:15
HUN Cup
FT
2-2
1.17 0:0 0.69
03/04 01:00
HUN Cup
FT
3-2
1.25 0:0 0.64
01/03 01:00
HUN Cup
FT
1-1
1.47 0:0 0.52
29/02 19:00
HUN Cup
FT
1-5
2.50 0:0 0.20
29/02 01:00
HUN Cup
FT
1-1
0.54 0:0 1.42
29/02 00:00
HUN Cup
FT
0-3
1.47 0:0 0.52
28/02 22:59
HUN Cup
FT
0-2
1.13 1 1/2:0 0.72
28/02 22:59
HUN Cup
FT
0-3
1.00 0:0 0.84
28/02 19:00
HUN Cup
FT
1-1
1.33 2 :0 0.59
27/02 23:30
HUN Cup
FT
4-2
0.85 0:0 0.99
03/11 02:45
HUN Cup
FT
2-2
1.53 0:0 0.49
02/11 02:00
HUN Cup
FT
2-2
0.44 0:0 1.66
02/11 01:00
HUN Cup
FT
0-1
2.17 0:0 0.30
01/11 23:15
HUN Cup
FT
1-2
0.88 0:0 0.88
01/11 22:59
HUN Cup
FT
1-0
01/11 22:59
HUN Cup
FT
1-3
1.21 0:0 0.66
01/11 22:59
HUN Cup
FT
3-1
0.58 0:0 1.35
01/11 22:59
HUN Cup
FT
0-2
0.40 1/4:0 1.95
01/11 21:00
HUN Cup
FT
4-2
0.68 0:0 1.19
01/11 18:30
HUN Cup
FT
0-1
2.00 0:0 0.40
01/11 18:30
HUN Cup
FT
1-1
1.15 0:0 0.70
01/11 18:30
HUN Cup
FT
3-2
1.30 0:0 0.60
01/11 18:30
HUN Cup
FT
0-4
2.05 0:0 0.38
01/11 18:30
HUN Cup
FT
3-0
0.11 0:0 6.00
01/11 18:00
HUN Cup
FT
0-6
0.63 1/4:0 1.28
01/11 01:30
HUN Cup
FT
0-1
0.50 0:0 1.25
17/09 20:00
HUN Cup
FT
1-0
0.85 0:0 1.00
17/09 20:00
HUN Cup
FT
0-5
17/09 20:00
HUN Cup
FT
0-0
0.97 0:0 0.87
17/09 20:00
HUN Cup
FT
0-2
17/09 20:00
HUN Cup
FT
2-6
0.32 1/4:0 2.35
17/09 20:00
HUN Cup
FT
0-0
17/09 20:00
HUN Cup
FT
0-2
1.10 0:0 0.77
17/09 20:00
HUN Cup
FT
1-1
1.00 1/4:0 0.85
17/09 18:00
HUN Cup
FT
1-6
16/09 22:00
HUN Cup
FT
0-2
16/09 22:00
HUN Cup
FT
1-0
16/09 22:00
HUN Cup
FT
1-3
16/09 21:45
HUN Cup
FT
1-3
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-3
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-2
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-1
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-0
0.90 2 :0 0.95
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-0
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-1
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-2
16/09 20:00
HUN Cup
FT
2-2
0.90 0:1 1/2 0.95
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-7
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-7
1.00 3 1/2:0 0.85
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-4
16/09 20:00
HUN Cup
FT
2-4
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-2
0.95 2 1/2:0 0.90
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-1
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-2
0.90 2 :0 0.95
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-0

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
16/05 00:30
HUN Cup
FT
0-0
2.22 0:0 0.29
25/04 01:00
HUN Cup
FT
1-2
1.17 0:0 0.69
24/04 01:00
HUN Cup
FT
2-1
0.82 0:0 1.02
05/04 01:45
HUN Cup
FT
2-1
1.14 0:0 0.71
04/04 01:00
HUN Cup
FT
0-2
2.00 0:0 0.34
03/04 22:15
HUN Cup
FT
2-2
1.17 0:0 0.69
03/04 01:00
HUN Cup
FT
3-2
1.25 0:0 0.64
01/03 01:00
HUN Cup
FT
1-1
1.47 0:0 0.52
29/02 19:00
HUN Cup
FT
1-5
2.50 0:0 0.20
29/02 01:00
HUN Cup
FT
1-1
0.54 0:0 1.42
29/02 00:00
HUN Cup
FT
0-3
1.47 0:0 0.52
28/02 22:59
HUN Cup
FT
0-2
1.13 1 1/2:0 0.72
28/02 22:59
HUN Cup
FT
0-3
1.00 0:0 0.84
28/02 19:00
HUN Cup
FT
1-1
1.33 2 :0 0.59
27/02 23:30
HUN Cup
FT
4-2
0.85 0:0 0.99
03/11 02:45
HUN Cup
FT
2-2
1.53 0:0 0.49
02/11 02:00
HUN Cup
FT
2-2
0.44 0:0 1.66
02/11 01:00
HUN Cup
FT
0-1
2.17 0:0 0.30
01/11 23:15
HUN Cup
FT
1-2
0.88 0:0 0.88
01/11 22:59
HUN Cup
FT
1-0
01/11 22:59
HUN Cup
FT
1-3
1.21 0:0 0.66
01/11 22:59
HUN Cup
FT
3-1
0.58 0:0 1.35
01/11 22:59
HUN Cup
FT
0-2
0.40 1/4:0 1.95
01/11 21:00
HUN Cup
FT
4-2
0.68 0:0 1.19
01/11 18:30
HUN Cup
FT
0-1
2.00 0:0 0.40
01/11 18:30
HUN Cup
FT
1-1
1.15 0:0 0.70
01/11 18:30
HUN Cup
FT
3-2
1.30 0:0 0.60
01/11 18:30
HUN Cup
FT
0-4
2.05 0:0 0.38
01/11 18:30
HUN Cup
FT
3-0
0.11 0:0 6.00
01/11 18:00
HUN Cup
FT
0-6
0.63 1/4:0 1.28
01/11 01:30
HUN Cup
FT
0-1
0.50 0:0 1.25
17/09 20:00
HUN Cup
FT
1-0
0.85 0:0 1.00
17/09 20:00
HUN Cup
FT
0-5
17/09 20:00
HUN Cup
FT
0-0
0.97 0:0 0.87
17/09 20:00
HUN Cup
FT
0-2
17/09 20:00
HUN Cup
FT
2-6
0.32 1/4:0 2.35
17/09 20:00
HUN Cup
FT
0-0
17/09 20:00
HUN Cup
FT
0-2
1.10 0:0 0.77
17/09 20:00
HUN Cup
FT
1-1
1.00 1/4:0 0.85
17/09 18:00
HUN Cup
FT
1-6
16/09 22:00
HUN Cup
FT
0-2
16/09 22:00
HUN Cup
FT
1-0
16/09 22:00
HUN Cup
FT
1-3
16/09 21:45
HUN Cup
FT
1-3
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-3
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-2
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-1
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-0
0.90 2 :0 0.95
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-0
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-1
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-2
16/09 20:00
HUN Cup
FT
2-2
0.90 0:1 1/2 0.95
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-7
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-7
1.00 3 1/2:0 0.85
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-4
16/09 20:00
HUN Cup
FT
2-4
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-2
0.95 2 1/2:0 0.90
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-1
16/09 20:00
HUN Cup
FT
0-2
0.90 2 :0 0.95
16/09 20:00
HUN Cup
FT
1-0
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Hungary mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Hungary sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top