Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đức nữ hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đức nữ 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Đức nữ nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đức nữ

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Đức nữ
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
31/03 20:45
GERWC
FT
1-1
0.57 0:0 1.36
30/03 19:00
GERWC
FT
9-0
1.33 0:1/4 0.45
06/03 00:30
GERWC
FT
0-3
1.20 0:0 0.67
06/03 00:30
GERWC
FT
1-2
0.82 0:0 1.02
06/03 00:30
GERWC
FT
0-3
0.24 1/4:0 1.92
06/03 00:30
GERWC
FT
4-1
2.22 0:1/4 0.15
15/02 01:00
GERWC
FT
0-6
09/02 00:30
GERWC
FT
2-1
0.59 0:0 1.33
26/11 21:00
GERWC
FT
0-2
4.25 0:0 0.16
26/11 19:00
GERWC
FT
3-0
0.78 0:1 3/4 0.95
25/11 20:00
GERWC
FT
0-4
0.53 1/4:0 1.30
25/11 20:00
GERWC
FT
4-3
0.80 0:3/4 0.93
25/11 20:00
GERWC
FT
1-3
1.45 0:0 0.48
25/11 00:00
GERWC
FT
5-0
0.28 0:0 2.27
13/09 23:30
GERWC
FT
0-8
10/09 21:00
GERWC
FT
0-3
10/09 20:00
GERWC
FT
3-0
0.62 0:0 1.25
10/09 19:00
GERWC
FT
1-2
1.61 0:0 0.32
10/09 19:00
GERWC
FT
0-2
10/09 19:00
GERWC
FT
3-0
0.70 0:0 1.00
10/09 19:00
GERWC
FT
0-2
0.20 1/4:0 2.27
09/09 22:30
GERWC
FT
0-7
09/09 21:30
GERWC
FT
4-0
0.90 0:3/4 0.90
09/09 21:00
GERWC
FT
1-6
09/09 20:30
GERWC
FT
0-3
0.93 2 1/4:0 0.80
09/09 20:00
GERWC
FT
0-7
09/09 19:00
GERWC
FT
1-0
1.02 0:0 0.82
09/09 18:00
GERWC
FT
0-4
09/09 18:00
GERWC
FT
0-10
08/09 23:30
GERWC
FT
1-7
15/08 23:30
GERWC
FT
2-3
0.45 1/4:0 1.50
13/08 20:00
GERWC
FT
0-4
1.15 0:0 0.67
13/08 19:00
GERWC
FT
0-1
13/08 19:00
GERWC
FT
2-3
0.85 3/4:0 0.95
13/08 19:00
GERWC
FT
3-1
0.27 0:0 2.55
13/08 19:00
GERWC
FT
3-3
0.75 0:0 1.05
13/08 19:00
GERWC
FT
2-0
0.55 0:0 1.28
13/08 19:00
GERWC
FT
6-2
13/08 19:00
GERWC
FT
1-0
13/08 19:00
GERWC
FT
0-1
13/08 19:00
GERWC
FT
1-1
2.10 0:1/4 0.35
13/08 18:00
GERWC
FT
1-4
13/08 16:00
GERWC
FT
7-0
13/08 16:00
GERWC
FT
1-13
12/08 21:00
GERWC
FT
7-0
12/08 20:00
GERWC
FT
0-4
0.27 1/4:0 2.55

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
31/03 20:45
GERWC
FT
1-1
0.57 0:0 1.36
30/03 19:00
GERWC
FT
9-0
1.33 0:1/4 0.45
06/03 00:30
GERWC
FT
0-3
1.20 0:0 0.67
06/03 00:30
GERWC
FT
1-2
0.82 0:0 1.02
06/03 00:30
GERWC
FT
0-3
0.24 1/4:0 1.92
06/03 00:30
GERWC
FT
4-1
2.22 0:1/4 0.15
15/02 01:00
GERWC
FT
0-6
09/02 00:30
GERWC
FT
2-1
0.59 0:0 1.33
26/11 21:00
GERWC
FT
0-2
4.25 0:0 0.16
26/11 19:00
GERWC
FT
3-0
0.78 0:1 3/4 0.95
25/11 20:00
GERWC
FT
0-4
0.53 1/4:0 1.30
25/11 20:00
GERWC
FT
4-3
0.80 0:3/4 0.93
25/11 20:00
GERWC
FT
1-3
1.45 0:0 0.48
25/11 00:00
GERWC
FT
5-0
0.28 0:0 2.27
13/09 23:30
GERWC
FT
0-8
10/09 21:00
GERWC
FT
0-3
10/09 20:00
GERWC
FT
3-0
0.62 0:0 1.25
10/09 19:00
GERWC
FT
1-2
1.61 0:0 0.32
10/09 19:00
GERWC
FT
0-2
10/09 19:00
GERWC
FT
3-0
0.70 0:0 1.00
10/09 19:00
GERWC
FT
0-2
0.20 1/4:0 2.27
09/09 22:30
GERWC
FT
0-7
09/09 21:30
GERWC
FT
4-0
0.90 0:3/4 0.90
09/09 21:00
GERWC
FT
1-6
09/09 20:30
GERWC
FT
0-3
0.93 2 1/4:0 0.80
09/09 20:00
GERWC
FT
0-7
09/09 19:00
GERWC
FT
1-0
1.02 0:0 0.82
09/09 18:00
GERWC
FT
0-4
09/09 18:00
GERWC
FT
0-10
08/09 23:30
GERWC
FT
1-7
15/08 23:30
GERWC
FT
2-3
0.45 1/4:0 1.50
13/08 20:00
GERWC
FT
0-4
1.15 0:0 0.67
13/08 19:00
GERWC
FT
0-1
13/08 19:00
GERWC
FT
2-3
0.85 3/4:0 0.95
13/08 19:00
GERWC
FT
3-1
0.27 0:0 2.55
13/08 19:00
GERWC
FT
3-3
0.75 0:0 1.05
13/08 19:00
GERWC
FT
2-0
0.55 0:0 1.28
13/08 19:00
GERWC
FT
6-2
13/08 19:00
GERWC
FT
1-0
13/08 19:00
GERWC
FT
0-1
13/08 19:00
GERWC
FT
1-1
2.10 0:1/4 0.35
13/08 18:00
GERWC
FT
1-4
13/08 16:00
GERWC
FT
7-0
13/08 16:00
GERWC
FT
1-13
12/08 21:00
GERWC
FT
7-0
12/08 20:00
GERWC
FT
0-4
0.27 1/4:0 2.55
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đức nữ mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Đức nữ sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top