Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đan Mạch hôm nay - KQBĐ Cúp Quốc Gia Đan Mạch 2023

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đan Mạch

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Đan Mạch
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
09/03 00:45
DAN Cup
FT
0-2
1.06 0:0 0.86
03/03 00:00
DAN Cup
FT
2-0
1.75 0:0 0.49
02/03 02:00
DAN Cup
FT
2-0
0.22 0:0 3.33
01/03 00:30
DAN Cup
FT
0-3
2.22 0:0 0.37
11/11 01:30
DAN Cup
FT
0-2
0.72 0:0 1.21
10/11 23:30
DAN Cup
FT
3-1
0.86 0:0 1.06
10/11 01:30
DAN Cup
FT
1-3
0.82 0:0 1.11
10/11 00:00
DAN Cup
FT
1-1
3.22 0:0 0.21
09/11 23:30
DAN Cup
FT
1-0
0.68 0:0 1.28
09/11 19:30
DAN Cup
FT
3-1
0.30 0:0 2.50
09/11 19:30
DAN Cup
FT
1-2
1.33 0:0 0.65
09/11 00:00
DAN Cup
FT
1-1
2.27 0:0 0.34
20/10 22:59
DAN Cup
FT
0-2
1.21 0:0 0.66
20/10 00:00
DAN Cup
FT
1-2
0.92 3 1/2:0 0.92
19/10 22:45
DAN Cup
FT
1-1
1.78 0:0 0.40
19/10 22:00
DAN Cup
FT
0-6
0.18 1/4:0 2.94
19/10 20:15
DAN Cup
FT
1-1
0.19 1/4:0 2.85
19/10 19:30
DAN Cup
FT
4-0
2.17 0:0 0.30
18/10 22:59
DAN Cup
FT
1-4
1.06 0:0 0.78
18/10 22:59
DAN Cup
FT
2-1
18/10 22:59
DAN Cup
FT
1-1
2.38 0:0 0.26
18/10 22:59
DAN Cup
FT
1-2
1.20 0:0 0.67
18/10 20:15
DAN Cup
FT
0-3
1.72 0:0 0.42
18/10 20:15
DAN Cup
FT
1-2
1.03 3/4:0 0.81
12/10 22:59
DAN Cup
FT
0-3
1.96 0:0 0.35
12/10 20:30
DAN Cup
FT
0-5
0.30 1/4:0 2.50
05/10 20:45
DAN Cup
FT
0-6
28/09 22:59
DAN Cup
FT
0-3
1.61 0:0 0.46
07/09 23:30
DAN Cup
FT
0-0
0.25 1/4:0 2.43
06/09 23:30
DAN Cup
FT
1-0
2.10 0:0 0.38
06/09 22:00
DAN Cup
FT
0-3
0.16 1/4:0 3.12
04/09 19:00
DAN Cup
FT
0-1
1.00 0:0 0.85
01/09 23:30
DAN Cup
FT
8-0
1.13 0:1/4 0.75
01/09 00:00
DAN Cup
FT
0-4
0.95 3 1/4:0 0.90
01/09 00:00
DAN Cup
FT
2-7
0.93 3 3/4:0 0.93
31/08 22:59
DAN Cup
FT
0-1
0.31 1/4:0 2.43
31/08 22:15
DAN Cup
FT
0-3
1.28 0:0 0.62
31/08 22:15
DAN Cup
FT
0-7
0.54 1/4:0 1.42
31/08 22:15
DAN Cup
FT
1-2
0.28 1/4:0 2.27
31/08 22:15
DAN Cup
FT
0-3
1.05 4 3/4:0 0.80
31/08 22:15
DAN Cup
FT
2-2
1.16 0:0 0.70
31/08 00:00
DAN Cup
FT
0-2
0.22 1/4:0 2.63
31/08 00:00
DAN Cup
FT
5-0
0.90 1/4:0 0.95
30/08 23:30
DAN Cup
FT
0-3
2.38 0:0 0.26
30/08 23:30
DAN Cup
FT
1-5
1.21 0:0 0.66
30/08 22:59
DAN Cup
FT
0-1
1.58 0:0 0.47
30/08 22:15
DAN Cup
FT
0-5
1.90 0:0 0.43
30/08 22:15
DAN Cup
FT
1-1
0.98 4 1/4:0 0.88
30/08 22:15
DAN Cup
FT
0-2
0.94 2 3/4:0 0.90
30/08 22:15
DAN Cup
FT
1-2
0.65 2 :0 1.23
30/08 22:15
DAN Cup
FT
1-2
1.04 2 :0 0.80
30/08 22:15
DAN Cup
FT
1-1
2.90 0:0 0.25
30/08 22:15
DAN Cup
FT
1-0
0.66 1 :0 1.11
24/08 22:59
DAN Cup
FT
2-0
0.95 0:0 0.89
09/08 00:00
DAN Cup
FT
2-0
0.48 0:0 1.70
04/08 23:30
DAN Cup
FT
0-4
04/08 23:30
DAN Cup
FT
1-5
04/08 22:59
DAN Cup
FT
0-5
0.85 1 3/4:0 1.00
04/08 22:59
DAN Cup
FT
3-0
04/08 22:59
DAN Cup
FT
0-1
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Đan Mạch mùa bóng 2023 của các CLB Cúp Quốc Gia Đan Mạch sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top