Kết quả bóng đá Cúp nữ Châu Âu hôm nay - KQBĐ Cúp nữ Châu Âu 2023

kết quả bóng đá Cúp nữ Châu Âu

Chọn Mùa Giải
Cúp nữ Châu Âu
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
23/03 03:00
UEFA WUC
FT
0-1
2.00 0:0 0.34
23/03 00:45
UEFA WUC
FT
0-1
0.28 0:0 2.27
22/03 03:00
UEFA WUC
FT
0-1
0.43 1/4:0 1.69
22/03 00:45
UEFA WUC
FT
1-0
1.11 0:0 0.74
23/12 03:00
UEFA WUC
FT
5-1
1.66 0:1/4 0.44
23/12 03:00
UEFA WUC
FT
3-0
0.87 0:0 0.97
23/12 00:45
UEFA WUC
FT
0-3
2.50 0:0 0.24
23/12 00:45
UEFA WUC
FT
2-8
0.45 1/4:0 1.63
22/12 03:00
UEFA WUC
FT
2-0
2.77 0:1/4 0.20
22/12 03:00
UEFA WUC
FT
6-0
1.23 0:1/4 0.65
22/12 00:45
UEFA WUC
FT
0-0
0.36 0:0 1.92
22/12 00:45
UEFA WUC
FT
1-9
1.21 1/4:0 0.66
17/12 03:00
UEFA WUC
FT
0-0
0.84 0:1/4 1.00
17/12 03:00
UEFA WUC
FT
2-1
0.58 0:0 1.35
17/12 00:45
UEFA WUC
FT
0-4
0.45 1/4:0 1.63
17/12 00:45
UEFA WUC
FT
5-0
1.61 0:1/4 0.46
16/12 03:00
UEFA WUC
FT
2-6
1.96 0:0 0.35
16/12 03:00
UEFA WUC
FT
0-1
0.84 0:0 1.00
16/12 01:30
UEFA WUC
FT
5-0
0.31 0:0 2.12
16/12 00:45
UEFA WUC
FT
0-4
0.28 1/4:0 2.27
09/12 03:00
UEFA WUC
FT
1-1
0.38 0:0 1.85
09/12 03:00
UEFA WUC
FT
1-1
1.69 0:0 0.43
09/12 00:45
UEFA WUC
FT
0-4
0.38 1/4:0 1.85
09/12 00:45
UEFA WUC
FT
4-2
0.52 0:0 1.47
08/12 03:00
UEFA WUC
FT
3-1
2.27 0:0 0.28
08/12 03:00
UEFA WUC
FT
1-0
0.32 0:0 2.08
08/12 00:45
UEFA WUC
FT
1-3
1.81 0:0 0.39
08/12 00:45
UEFA WUC
FT
4-0
1.36 0:1/4 0.57
25/11 03:00
UEFA WUC
FT
1-0
0.38 0:0 1.85
25/11 03:00
UEFA WUC
FT
1-1
2.08 0:0 0.32
25/11 00:45
UEFA WUC
FT
3-0
0.23 0:0 2.56
25/11 00:45
UEFA WUC
FT
0-3
2.94 0:0 0.18
24/11 03:00
UEFA WUC
FT
1-1
1.69 0:0 0.43
24/11 03:00
UEFA WUC
FT
2-0
0.52 0:0 1.47
24/11 00:45
UEFA WUC
FT
5-0
0.93 0:5 1/2 0.83
24/11 00:45
UEFA WUC
FT
0-1
0.81 0:0 1.03
28/10 02:00
UEFA WUC
FT
2-3
0.48 1/4:0 1.56
28/10 02:00
UEFA WUC
FT
3-1
1.92 0:1/4 0.36
27/10 23:45
UEFA WUC
FT
1-4
3.44 0:0 0.13
27/10 23:45
UEFA WUC
FT
1-1
1.81 0:0 0.39
27/10 02:00
UEFA WUC
FT
8-0
0.93 0:1/4 0.83
27/10 02:00
UEFA WUC
FT
0-2
0.25 1/4:0 2.43
26/10 23:45
UEFA WUC
FT
3-4
1.96 0:0 0.35
26/10 23:45
UEFA WUC
FT
0-0
2.08 0:0 0.32
21/10 02:00
UEFA WUC
FT
1-0
2.17 0:1/4 0.30
21/10 02:00
UEFA WUC
FT
0-1
0.93 0:0 0.91
20/10 23:45
UEFA WUC
FT
4-0
2.12 0:1/4 0.31
20/10 23:45
UEFA WUC
FT
0-2
0.84 4 1/2:0 0.92
20/10 02:00
UEFA WUC
FT
1-5
0.66 0:0 1.21
20/10 02:00
UEFA WUC
FT
9-0
1.01 0:1/4 0.83
19/10 23:45
UEFA WUC
FT
0-2
2.22 0:0 0.29
19/10 23:45
UEFA WUC
FT
2-1
2.50 0:1/4 0.24
30/09 00:00
UEFA WUC
FT
3-1
2.22 0:1/4 0.29
29/09 19:30
UEFA WUC
FT
4-1
2.43 0:1/4 0.25
29/09 01:30
UEFA WUC
FT
2-0
0.30 0:0 2.17
29/09 01:30
UEFA WUC
FT
0-1
0.34 0:0 2.00
29/09 01:00
UEFA WUC
FT
2-1
4.16 0:1/4 0.08
29/09 00:15
UEFA WUC
FT
1-2
0.52 0:0 1.47
29/09 00:00
UEFA WUC
FT
0-1
1.63 0:0 0.45
Kết quả bóng đá Cúp nữ Châu Âu mùa bóng 2023 của các CLB Cúp nữ Châu Âu sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top