Kết quả bóng đá Cup Nhà Vua Tây Ban Nha hôm nay - KQBĐ Cup Nhà Vua Tây Ban Nha 2023

kết quả bóng đá Cup Nhà Vua Tây Ban Nha

Chọn Mùa Giải
Cup Nhà Vua Tây Ban Nha
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
03/03 03:00
SPA CUP
FT
0-1
0.45 0:0 1.88
02/03 03:00
SPA CUP
FT
1-0
1.17 0:0 0.77
27/01 03:00
SPA CUP
FT
1-1
0.72 0:0 1.25
27/01 02:00
SPA CUP
FT
1-3
0.85 0:0 1.07
26/01 04:00
SPA CUP
FT
1-1
1.08 0:0 0.84
26/01 03:00
SPA CUP
FT
1-0
0.14 0:0 4.16
20/01 03:00
SPA CUP
FT
2-3
1.06 0:0 0.86
20/01 02:00
SPA CUP
FT
0-5
0.22 1/4:0 3.33
19/01 03:00
SPA CUP
FT
1-1
0.82 0:0 1.11
19/01 03:00
SPA CUP
FT
0-2
1.20 0:0 0.75
19/01 02:00
SPA CUP
FT
1-0
0.24 0:0 3.12
19/01 01:00
SPA CUP
FT
0-4
1.88 0:0 0.45
18/01 03:00
SPA CUP
FT
0-1
1.17 0:0 0.77
18/01 01:00
SPA CUP
FT
1-0
0.46 0:0 1.85
06/01 03:00
SPA CUP
FT
1-6
1.81 0:0 0.45
05/01 22:00
SPA CUP
FT
1-1
4.16 0:0 0.14
05/01 22:00
SPA CUP
FT
1-4
2.38 0:0 0.32
05/01 03:00
SPA CUP
FT
3-3
0.25 1/4:0 2.85
05/01 03:00
SPA CUP
FT
1-0
0.47 0:0 1.75
05/01 02:00
SPA CUP
FT
0-2
1.81 0:0 0.45
05/01 01:00
SPA CUP
FT
0-0
2.00 0:0 0.40
05/01 01:00
SPA CUP
FT
0-1
2.63 0:0 0.28
05/01 01:00
SPA CUP
FT
0-5
0.20 1/4:0 3.33
04/01 03:00
SPA CUP
FT
0-1
3.33 0:0 0.20
04/01 03:00
SPA CUP
FT
2-0
1.88 0:0 0.43
04/01 03:00
SPA CUP
FT
3-2
0.70 0:0 1.25
04/01 03:00
SPA CUP
FT
1-0
0.95 0:0 0.95
04/01 01:00
SPA CUP
FT
0-3
1.61 0:0 0.52
04/01 01:00
SPA CUP
FT
1-1
0.95 0:0 0.95
04/01 01:00
SPA CUP
FT
1-5
1.66 0:0 0.50
23/12 03:00
SPA CUP
FT
2-1
1.21 0:0 0.66
23/12 03:00
SPA CUP
FT
1-0
0.69 0:0 1.17
23/12 03:00
SPA CUP
FT
1-3
2.70 0:0 0.21
23/12 03:00
SPA CUP
FT
0-0
0.68 0:0 1.19
23/12 01:00
SPA CUP
FT
1-0
1.08 0:0 0.76
23/12 01:00
SPA CUP
FT
1-0
1.33 0:0 0.59
23/12 01:00
SPA CUP
FT
2-1
1.85 0:0 0.38
23/12 01:00
SPA CUP
FT
0-3
2.27 0:0 0.28
22/12 03:00
SPA CUP
FT
0-0
1.17 0:0 0.69
22/12 03:00
SPA CUP
FT
3-2
1.58 0:0 0.47
22/12 03:00
SPA CUP
FT
0-3
2.22 0:0 0.29
22/12 03:00
SPA CUP
FT
1-3
0.18 1/4:0 2.94
22/12 03:00
SPA CUP
FT
0-5
0.40 1/4:0 1.78
22/12 03:00
SPA CUP
FT
2-1
1.63 0:0 0.45
22/12 03:00
SPA CUP
FT
1-5
2.22 0:0 0.29
22/12 01:00
SPA CUP
FT
1-0
2.70 0:0 0.25
22/12 01:00
SPA CUP
FT
0-1
0.94 0:0 0.94
22/12 01:00
SPA CUP
FT
0-0
2.27 0:0 0.32
22/12 01:00
SPA CUP
FT
2-1
0.94 0:0 0.94
22/12 01:00
SPA CUP
FT
0-3
0.27 0:0 2.56
21/12 04:00
SPA CUP
FT
0-1
1.81 0:0 0.39
21/12 03:00
SPA CUP
FT
0-1
2.12 0:0 0.31
21/12 03:00
SPA CUP
FT
1-1
0.01 1/4:0 5.88
21/12 03:00
SPA CUP
FT
1-1
0.61 1/4:0 1.29
21/12 03:00
SPA CUP
FT
0-1
1.88 0:0 0.37
21/12 01:00
SPA CUP
FT
0-2
2.17 0:0 0.30
21/12 01:00
SPA CUP
FT
2-0
1.05 0:0 0.79
21/12 01:00
SPA CUP
FT
0-3
1.51 0:0 0.50
14/11 03:00
SPA CUP
FT
2-0
0.55 0:0 1.40
14/11 03:00
SPA CUP
FT
0-2
2.50 0:0 0.24
Kết quả bóng đá Cup Nhà Vua Tây Ban Nha mùa bóng 2023 của các CLB Cup Nhà Vua Tây Ban Nha sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top